Regisztráció  Belépés
Jövel, Megváltó!
Jövel, Megváltó!

Ólmos, nehéz köd, a föld és az ég
Alaktalan bús szürkeségbe foly;
Fejünk fölött még egy csillag sem ég,
Egy bíztató sugárka sincs sehol.
E földi faj, fényes nyarát leélvén,
A sír felé tart, mert megvénhedett...
Ragyogj le reánk, te áldott, éltető fény,
Megváltó égi szeretet.

A mindenség ezer csodáiból...
2018-07-17 14:27:42
Bágyi menyegző* (Ballada)
... -
Két kardnak egy villanása - - -
És az ifju halva volt.
De fellázad most a vendég,
Felzudul a sok rokon,
Az atya s a vőlegénynek
Piros vér foly kardjokon.

Első példa, és hallatlan,
Hogy a magyar valaha
Önlakában vendégének
Életére tör vala;
S hogy a vendég, tul lépve mint
A vendégjog engedi ...
2018-07-05 15:59:47
Arany János: CSALÁDI KÖR
... esznek,
Természete már ez magyar embereknek.

De mikor aztán a vacsorának vége,
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
(1)Beszél a szabadság véres napjairul,
S keble áttüzesül és arca felpirul,
Beszél azokról is - szemei könnyben úsznak -
Kikkel más ...
2018-07-02 19:35:40
A te akaratod…
REMÉNYIK SÁNDOR

A te akaratod...

Teljesüljön a Te akaratod:
a Miatyánkból ezt tudom már csak.
Bimbóban nem marad meg a virág,
és visszafele nem foly a patak.

Teljesüljön a Te akaratod:
be fölösleges minden más beszéd...
Az én kezem, e vézna, gyönge kéz
hogy tartaná fel az Isten kezét?

Minden léleknek ...
2018-06-30 14:34:21
Kiss József
Kiss József

Tragédiák

Azok a néma nagy tragédiák,
Hol vér nem foly, csak titkos könny pereg,
Vad örvényt rejt a síma felszín mélye,
Megoldás nincs - se bűn - csak bűnhödése,
Ó azok sujtók mindenek felett.

Van nekem is egy! Oly bús, megrázó,
Hogy ahhoz foghatót én nem tudok:
De ennek dalban sorját sohsem ejtem,
Egy...
2018-06-25 09:04:35
Az élet hegyén
Juhász Gyula

Az élet hegyén

Mondotta Jézus: "Le a völgybe nézz,
Ott vergődik a fáradt szenvedés.
Míg könny pereg, vér foly, míg ide téved
Egy tétova sóhaj: én addig élek!"

Így szólt Zaratusztra: "Fönn a hegyen
Vívódik a Nagyság, bús idegen,
Míg vágy fogan, mámor gyúl, ide téved
Egy pogány ujjongás: én addig élek!"...
2018-06-21 23:10:41
Időjóslás száraz nyári este
... idelátszik:
de itt nálunk ti...
2018-06-21 18:46:15
Tompa Mihály - Mátyás királyról.
... felkelt,
Mentek rá rögtön! nem várva reggelt!
Székely! ha szablyád megülte rozsda:
Kifényesülhet majd vérbe mosdva!

De székely harcolj! harcolj vitézűl!
Mig vérpatak foly holtak szivébűl...
Előre mindig...! ki hátra-fordúl:
E képre bukkan, - s jaj lesz azontúl!

És tudni, székely! javadra lészen:
Hogy nyitva, hunyva jól lát e...
2018-06-21 05:50:55
Arany János – Csanád
... himzett bársonya,
Kezében a bot, egy arany virág,
Gyönggyel rügyedzik rajta minden ág;
Mint támadó nap, a tisztes nagyok
Arcán királyi fénye felragyog.

Csendben foly a tanács; - de hallga, hallga!
Kürtszó-e az, vagy szél, mi ott rivalga?
Felhő-e vagy por, mely az egekig
Lomhán, sötéten fölverekedik?

...
2018-06-12 17:54:36
Arany János – Öldöklő angyal
... hely,
Virágbeszéd, vagy bármi jel,
Ág-moccanás, lomb-zörrenet,
A néma kérdés, felelet,
A csalfa "nem" s hév "igen"-ek:
Előtte ismeretlenek.
Igaz, hogy vére könnyű folyama
Futtában olykor meg-megdobbana,Ha közelén ifjú leventék
- Mint szilaj őzet - megrebbenté...
2018-06-12 04:39:09
1 2 3 ..........................85 86 ..............128 129 ..............170 171 172 
Címkék: Arany János, CSALÁDI KÖR, Kiss József, Tompa Mihály, REMÉNYIK SÁNDOR, Juhász Gyula, Mondotta Jézus, élet hegyén, bíztató sugárka, mindenség ezer, villanása &#8211, ifju halva, magyar valaha, vendégjog engedi, vacsorának vége, koldus beszéde, szabadság véres, néma nagy, síma felszín, völgybe nézz, fáradt szenvedés, tétova sóhaj, pogány ujjongás, arany virág, tisztes nagyok, néma kérdés, kifényesülhet, fölverekedik, ismeretlenek, megvénhedett, zaratusztra, miatyánkból, virágbeszéd, megrebbenté, teljesüljön, szürkeségbe, vőlegénynek, lassanként, idelátszik, vacsorának, embereknek, messzebbre, visszafele, megdobbana, fölösleges, természete, vendégének, villanása, napjairul, áttüzesül, alaktalan, tragédiák, csodáiból, mindenség, bűnhödése, szenvedés, időjóslás, kardjokon, királyról, szabadság, önlakában, gyönggyel, felragyog, vendégjog, hallatlan, rügyedzik, moccanás, léleknek, zörrenet, akaratod, megváltó,
© 2013 TVN.HU Kft.