Regisztráció  Belépés
Tekints a rézkígyóra
... a mérges kígyónak, a bűnnek a marását, de úgy, hogy az ember az Istennel való engedelmesség útján jár. Csakhogy nem azon járunk. A könny, a gyász, a kiáltás, a fájdalom az ítéletre figyelmeztet. Testünk a halál teste. Kicsoda szabadít meg belőle és a halál uralma alól? Nézz fel a kígyóra - tanácsolja a Szentlélek -, arra a másik ,,kígyóra", a felemeltetett Krisztu...
2018-04-15 22:24:41
Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő...
... ARANYSZAVAK

,,Kérlek benneteket, úgy álljatok Isten előtt, mint a földi király színe előtt szokás. Mennyivel inkább kell a mennyország urának jelenlétében így cselekednünk. Mindaddig figyelmeztetlek benneteket, míg javulástokat nem látom. Ha bemegyünk a templomba, Istenhez méltóan viselkedjünk. Ne hordjuk lelkünkben a múlt szenvedések emlékét. Vajon nem így imá...
2018-03-30 13:06:19
A történelem megismétlődik
... felkészületlenül és gondtalanul. Egy emancipált világban, egy szekularizált korban ki hitt még Istenben, és ki gondolt az eljövendő ítéletre? Csak az a "beijedt" Noé, aki hitte, hogy Isten figyelmeztette. De ki törődött vele? Hogy hajszolta magát ez az ember, és mivel fáradozott egy nagy hajót épített egy víz nélküli vidéken.
Az emberek más dolgokkal törődtek, azokhoz nem vol...
2017-12-23 09:16:36
Pecznyík Pál
... szennyes, sáros,
eltörli azt Isten, a Szent, Igazságos!

Nappal és éjszaka, amely együtt jár itt,
időhatáron túl, végleg kettéválik.

Isten még időben, figyelmeztet minket,
válasszuk meg bölcsen, örök lakhelyünket!

Addig választhatunk, míg e testben élünk,
mert halálunk után, már késő lesz nékünk.

Jobb, Jézussal élni, ö...
2016-10-07 20:00:20
Aki megvall engem az emberek előtt
... elegendő lesz arra, hogy Ő is megvalljon bennünket Atyja előtt. Ha azonban megtagadjuk őt az emberek előtt, akkor Ő is meg fog minket tagadni az Atya előtt.

Jézus azért figyelmeztet a jutalomra vagy büntetésre, amely földi életünk után vár ránk, mert szeret minket. Ő tudja, amit az egyik egyházatya is mond, hogy a büntetéstől való félelem néha hatékonyabb egy szép ígére...
2016-09-23 21:00:48
Isten visszavonhatatlan szövetsége
... a legtöbb listában megtaláljuk a következőket:

1.Isten Ádámmal kötött szövetsége (1 Móz. 1,28-30; 2,16-17). A szövetség szó nem szerepel Isten Ádámnak tett ígéretei és figyelmeztetései között, de feltételezhetjük, hogy Isten valamiféle szövetségre lépett vele. A szövetség kikötései szerint Ádám Isten áldásának a teljességét élvezhette, ha tökéletesen engedelmeskedik a ...
2016-08-23 20:19:10
Jövendő Isten ősi népe számára
Római levél 11,23-24

,,Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba!"


Talán nem nagy túlzás azt...
2016-08-23 20:09:29
Júdás levele (1-23 fejezet)
... Szodoma és Gomorra, meg a körülöttük levő városok, miután csakúgy, mint az előbb említettek, féktelenül paráználkodtak, és a test után mentek, hogy természetellenesen éljenek vele, figyelmeztető példaként vannak elénk állítva, örök tűznek bírói büntetését szenvedve el.8De mindezek ellenére ezek az álmokba merülők is hasonlóképpen beszennyezik a testet, semmibe veszik a felsőbbsége...
2016-08-05 17:11:58
Diktatúrák áldozatai 183.
A Bibliát a keresztény kultúrkörben hagyományosan az isteni szeretet kinyilatkoztatásaként tartják számon, akinek parancsai a jóra intik és figyelmeztetik az embereket. ,,Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat", ,,ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel" - hallhatjuk papoktól, lelkészektől, sőt világiaktól is. Van azonban a Bibliának egy olyan oldala, ...
2016-02-24 09:41:09
Aki mindvégig hitt hazánk feltámadásában
... törhetetlen szeretettel éltek és dolgoztak szent világodért... Dacára ennek Testvéreim, van hozzátok szava a nemzet-mester Országzászlónak... Halljátok? A susogó selyem halk szaván kér és figyelmeztet benneteket, kik a nagyon nehéz időkben belőle merítettetek titkos erőt, hogy most, a szabad magyar földön és küzdelmes magyar életben érte áldozzatok fel minden munkát... Érte –...
2015-11-13 21:53:32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Pecznyík Pál, Jövendő Isten, Isten Ádámmal, Isten Ádámnak, Ádám Isten, történelem megismétlődik, emberek előtt, mérges kígyónak, ítéletre figyelmeztet, halál teste, halál uralma, kígyóra &#8211, másik &#8222, felemeltetett Krisztu, földi király, mennyország urának, múlt szenvedések, emancipált világban, szekularizált korban, eljövendő ítéletre, nagy hajót, jutalomra vagy, egyik egyházatya, büntetéstől való, szép ígére, legtöbb listában, szövetség kikötései, teljességét élvezhette, természet szerint, szelíd olajfába, körülöttük levő, előbb említettek, test után, álmokba merülők, keresztény kultúrkörben, isteni szeretet, jóra intik, olyan oldala, nemzet-mester Országzászlónak, susogó selyem, nagyon nehéz, szabad magyar, feltételezhetjük, figyelmeztetései, felkészületlenül, országzászlónak, engedelmeskedik, figyelmeztetlek, feltámadásában, paráználkodtak, hitetlenségben, figyelmeztetik, figyelmeztette, szekularizált, felemeltetett, megismétlődik, figyelmeztető, engedelmesség, választhatunk, felebarátodat,
© 2013 TVN.HU Kft.