Regisztráció  Belépés
Szerintetek normális, hogy egy EU közösséghez tartozó miniszterelnök akasztással fenyegeti az Erdélyieket?
Kedves Sztotyi! #11
Úgy látom, hogy csak féligazságokkal informáltad magad különben
nem lenne ilyen kérdésed! Szóval az az "elvétel" nem úgy kezdödött
hogy mi visszaütöttünk! Mo. a Monarchiával együtt nagy pofájú volt
és fenyegettük a fél világot, de legalább is Európát!

Akkor az ANTANT hatalmak összefogtak ellenünk és szétcincálták
az országot....
2018-01-16 13:46:16
Életút...
...


Marcsi Fejes Forgács:

Életút...


"Elmúlt a nyàr,
Borongós ősz lett.
Sàrguló avar
Léptünk nyomàn.
Ifjúsàgunk múló emlékké lett.
Mint a sàrga avar
Eltűnt léptünk nyomàn."
...
2017-09-16 20:56:42
2016. december 12., hétfői Napiszöveg
..."Aki eszik és iszik, ítéletet eszik
és iszik önmaga ellen, ha nem látja
tisztán a testet"(1Korintusz 11:29NW)

Pál így figyelmeztette az emlékün-
nepen részt vevőket: "Nem ihatjá-
tok Jehova poharát is, és a démo-
nok poharát is;nem lehettek részesei
-Jehova asztalának- is, és a démo-
nok asztalának is"(1Korintusz 10:16-21NW Az áldás ...
2016-12-12 01:00:43
2016. július 12., keddi Napiszöveg
..."Tárjátok kéréseiteket az Isten elé"
(Filippi 4:6-Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben az ima és a könyörgés által hálaadással együtt tárjátok kéréseiteket az Isten elé).

Amikor a Haiyan szupertájfun
2013 végén végigsöpört a Fülöp-
szigetek középső részén, Sheryl, aki
mindössze 13 éves volt, jóformán
mindenét elveszítette. Ezt mond-...
2016-07-12 20:15:46
Nem kapjátok meg azért, mert nem kéritek." Jakab 4,2
... Nem kapjátok meg azért, mert nem kéritek." Jakab 4,2
Ilyen igevers érdekes kérdést vet föl: ha nem kaptunk meg valamit azért,
mert nem kértük, melyek azok a nagy dolgok, amelyek hiányoznak az
életünkből csak azért, mert nem kértük azokat?

Ehhez hasonló kérdés merül fel akkor, ha elolvassuk a Jakab 5,16-ot:

Nagy az ereje az igaz ember ...
2016-05-17 07:59:04
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát

Ami­óta ember él a föl­dön, azóta keresi a bol­dog­sá­got. Arisz­to­te­lész sze­rint ez a vágy min­den­ki­ben ott él, és eléré­sé­nek kul­csa az eré­nyek gya­kor­lá­sá­ban rej­lik. Az ókori görö­gök sokat tud­tak erről a témá­ról, a bol­dog­ság­ról szóló egyik leg­hí­re­sebb pél­da­be­széd is tőlük szár­ma­zik.
Esze­rint Mi...
2016-03-17 18:52:45
Hogyan ültesd át a gyakorlatba?
Hogyan ültesd át a gyakorlatba a személyiségfejlesztési tanácsokat
Sokan olvas­nak ma már önfej­lesz­tési köny­ve­ket, és egyre töb­ben jár­nak ilyen témájú tré­nin­gekre és sze­mi­ná­ri­u­mokra. Ez a jó hír. A rossz hír azon­ban az, hogy a gya­kor­latba csak nagyon keve­sek tud­ják haté­ko­nyan átül­tetni a tanul­ta­kat. Ehhez sze­ret­nék egy kis segít­sé­get nyúj­tani az al...
2016-03-16 13:54:18
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát?
...
Ami­óta ember él a föl­dön, azóta keresi a bol­dog­sá­got. Arisz­to­te­lész sze­rint ez a vágy min­den­ki­ben ott él, és eléré­sé­nek kul­csa az eré­nyek gya­kor­lá­sá­ban rej­lik. Az ókori görö­gök sokat tud­tak erről a témá­ról, a bol­dog­ság­ról szóló egyik leg­hí­re­sebb pél­da­be­széd is tőlük szár­ma­zik.
Esze­rint Midász, aki Frí­gia kirá­lya volt, egy­szer nagy s...
2016-03-16 13:49:04
21. századi Siker Akadémia
...21. századi Siker Akadémia
Nem a leg­erő­sebb és nem a leg­oko­sabb marad élet­ben,
hanem az, aki leg­in­kább képes a vál­to­zásra. Charles Dar­win
Az embe­ri­ség tudása 2-3 éven­ként dup­lá­zó­dik. Robo­gunk a tudás­alapú tár­sa­da­lom felé, ahol nem a ter­mék, vagy a szol­gál­ta­tás a fő áru­cikk, hanem az infor­má­ció a siker kul­csa.
A vál­to­zás ann...
2016-03-16 13:41:14
10 dolog, amit tegyél meg minden hétvégén
...

A sike­res és a siker­te­len embe­rek közötti különb­sé­gek­kel könyv­tá­ra­kat lehetne meg­töl­teni. Az elmúlt héten ren­ge­teg ,,Hogy tel­tek az ünne­pek?" típusú beszél­ge­tés­ben volt részem, és ez újra ráirá­nyí­totta a figyel­me­met arra, hogy a sike­res embe­rek mennyire oda­fi­gyel­nek a sza­bad­ide­jük minő­ségi eltöl­té­sére.
Két meg­jegy­zés a...
2016-03-05 18:49:47
1 2 3 .5 6 .8 9 10 11 
Címkék: Siker Akadémia, Kedves Sztotyi, Marcsi Fejes Forgács, Esze­rint Mi, Esze­rint Midász, Charles Dar­win, könyörgés által, nagy dolgok, igaz ember, vágy min­den­ki­ben, eré­nyek gya­kor­lá­sá­ban, ókori görö­gök, bol­dog­ság­ról szóló, gya­kor­latba csak, leg­oko­sabb marad, embe­ri­ség tudása, tudás­alapú tár­sa­da­lom, siker kul­csa, siker­te­len embe­rek, elmúlt héten, figyel­me­met arra, sike­res embe­rek, sza­bad­ide­jük minő­ségi, féligazságokkal, miniszterelnök, visszaütöttünk, figyelmeztette, szétcincálták, szupertájfun, kéréseiteket, elveszítette, monarchiával, akasztással, erdélyieket, összefogtak, fenyegettük, informáltad, végigsöpört, közösséghez, gyakorlatba, szerintetek, hálaadással, aggódjatok, elolvassuk, tanácsokat, életünkből, napiszöveg, asztalának, hiányoznak, korintusz, boldogság, fenyegeti, mindenben, könyörgés, mindössze, kezdödött, mindenét, akadémia, december, országot, lehettek, ellenünk, kapjátok, különben, mennyire, legalább, kérdésed, szigetek, hatalmak, ítéletet, részesei,
© 2013 TVN.HU Kft.