Regisztráció  Belépés
Drága Nőtestvéreim Példa szeretete
... élhessünk szabad barátságban!

Sőt Általa Üdvözülhessünk;
Ha hittel Hozzá térünk!
Bűneinket megbánva együtt,
Istent imádva dicsérhessünk!

A feltámadott Úr Jézus Krisztus
Bizony visszajönni készül!
Elébe kell majd állanunk,
Midőn Bírói Székbe Ül!

Hát szeressük egymást!
Legfőképpen Istent!
Szent Urunkat, Jézus K...
2018-07-13 17:01:46
Disszertáció
... Örökkévaló, Élő, Szentséges
Mindenható Isten!

Tőle, Általa,
Érte van minden!
Ő a Teremtő,
A Szent Isten!

Midőn teremtményei
Bűnbe estek;
Szent Jézus Fia,
Maga Vitte a keresztet!

E Tény a Legszentebb
A Világegyetemben!
Nem tehette Ezt más;
Csak a Messiás Isten!

Oh, ha teljes szívvel
H...
2018-07-13 17:01:12
14. évközi hét kedd 07.10 - Igenaptár
... megemlékezik most gonoszságaikról, és megtorolja rajtuk bűneiket.
Visszatérnek ők majd Egyiptomba!
Ez az Isten igéje. Oz 8,4-7.11-13

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus bejárja Galileát: tanít és gyógyít mindenütt.
Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elá...
2018-07-10 10:21:00
arany.jpg
Jézus Szent Szíve...
2018-07-08 13:04:13
Keresztény vers- ISTEN LELKE
... hatolt:
Alvó ébred, éled a holt.
Eloszlik az éj homálya,
A bűneit tisztán látja.
Ki megdöbben, szíve sajog
Oda megy, hol bűnök, bajok
Terhe lehull, semmivé lesz:
Az Úr Jézus keresztjéhez.

Hol működik Isten Lelke,
Erőt nyer a félénk, gyenge.
A tudatlan bölcsességet,
Vigaszt, kit a bánat éget.
Megújul a szív, a lélek...
2018-07-07 07:02:22
Goretti Szent Mária szűz és vértanú
... meg tehát Istent testetekben!
Ez az Isten igéje. 1Kor 6,13c-15a.17-20

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Ha a búzaszem elhal, sok termést hoz.
Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz:
,,Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét...
2018-07-06 13:49:05
Szűz Mária és Erzsébet találkozása 07.02
... alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
Ez az Isten igéje. Róm 12,9-16b

Imádság
Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a te fiadat, Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket őhozzá. Taníts meg mink...
2018-07-02 09:22:20
Jampolski : A szeretet tanítása
... egyetlen valóság, amely mindig is jelen volt: az egyetlen Én, amelyet Isten teremtett.
A kalauzt, aki kivezethet a kétféle világ dilemmájából, sokféle, látszólag különböző névvel illették: Jézus, Vezető, Tanító, Isten Szava, intuíció, felsőbbrendű Én, belső én - számtalan más szót és fogalmat is alkalmaztak rá. Ez a belső hang állandóan jelen van, hogy segítségünkre legyen, h...
2018-06-29 19:47:27
Árpád-házi Szent László király
... élére.
Szükség volt egy bölcs elméjű, fennkölt lelkű, erőskezű, szigorú királyra.
Nagy gondja volt a vallásosságra, az erkölcsi élet tisztaságára.
Istent szolgálni igyekezett. Követte a Jézuson alapuló igaz hitet.
Európai nagyhatalmak sorába emelkedett.
Bőkezű volt az ínségben, nagy türelmű a tűrésben, következetes a büntetésben, derűs a kegyességben....
2018-06-27 11:22:49
Utazás előtt
...,,Akkor Jézus megállt, és azt mondta: Hívjátok ide!" (Mk 10,49)

Bartimeusnak aaz volt a reménysége, hogy ha hittel kiált, Jézus megáll és meghallgatja. A hívőnek mindig az a reménysége, hogy könyörgésével megállíthatja az Urat. Ez a mi reménységünk is. Ezt jelenti számunkra a kegyelmi idő. Jézus segíteni, megmenteni akar. ,,Keressétek az Urat, amíg megtal...
2018-06-25 08:24:22
1 2 3 ....................247 248 ..........371 372 ...........494 495 496 
Címkék: Drága Nőtestvéreim Példa, ISTEN LELKE, Goretti Szent Mária, Szűz Mária, Árpád-házi Szent László, Általa Üdvözülhessünk, Jézus Krisztus, Midőn Bírói Székbe Ül, Legfőképpen Istent, Szent Urunkat, Jézus, Mindenható Isten, Szent Isten, Szent Jézus Fia, Maga Vitte, Messiás Isten, EVANGÉLIUM Szent Máté, Jézus Szent Szíve, Isten Lelke, EVANGÉLIUM Szent János, Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Isten Fiát, Isten Szava, Akkor Jézus, szeretet tanítása, ördögtől megszállott, bűneit tisztán, tudatlan bölcsességet, bánat éget, búzaszem elhal, időben Jézus, egyszerű emberekhez, igaz világosságot, jóság forrásává, kétféle világ, belső hang, bölcs elméjű, erkölcsi élet, hívőnek mindig, alkalmazkodjatok, gonoszságaikról, világegyetemben, tanítványaihoz, üdvözülhessünk, ráhagyatkoztál, megállíthatja, könyörgésével, dicsérhessünk, segítségünkre, vallásosságra, visszatérnek, ajándékoztad, kegyességben, tisztaságára, következetes, disszertáció, teremtményei, reménységünk, megemlékezik, nagyhatalmak, felsőbbrendű, nőtestvéreim,
© 2013 TVN.HU Kft.