Regisztráció  Belépés
A Kegyelmes szenvedése
A Kegyelmes szenvedése

"Mindnyájan mint juhok eltévelyedtünk..." Ézsaiás 53,6.7

Hogy a bűnösöket üdvözítse, az Isten Fiának szenvednie kellett. Nem vértanúként szenvedett, akinek a halála részvétet kelthetne. Ő Istennek a bűn elleni haragja miatt szenvedett. Igénk azt mondja a bűnről, hogy az voltaképp saját út választása, olyan, mint egy juh eltévelyedése. A ...
2018-03-25 07:05:21
Krisztus az írások beteljesedése
... 24,44

Mi a szent írások csodája? Az, hogy azok Jézusról tesznek bizonyságot (Jn 5,39). Krisztusról van bennük szó, és mindarról, amit Ő beteljesített és véghezvitt, hogy a bűnösöket üdvözítse. A mózesi törvény nemcsak Isten igazságosságára és a törvények ítélő erejére mutat rá, amikor azt mondja: "Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat" ...
2018-01-04 12:53:05
Megigazítás
... mondta az evangélista -, a helyi börtönben nem erről az Igéről beszélnék, hanem erről: 'Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse'" (1Tim 1,15). Pontosan így van. A törvény az önigazultakért van, hogy megalázza büszkeségüket, az evangélium pedig az elveszettekért, hogy elvegye kétségbeesésüket.
...
2017-10-28 21:28:30
Mi az ember?
... fáradtságában elaludt a Galileai tengeren, állt betegágyak mellett, volt temetéseken, sírt barátjának, Lázárnak a sírjánál. Végül pedig Jeruzsálemben meghalt. És mindezt azért vállalta, hogy a bűnösöket üdvözítse.
Emberekhez lett hasonlóvá. A Zsidókhoz írt levél mondja: "Mert nem olyan Főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan ...
2017-09-24 18:49:26
23. évközi hét szombat napi ige 09.16
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
Krisztus azért jött, hogy üdvözítse a bűnösöket.
Szeretett Fiam!
Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, s közöttük az első én vagyok. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus elsőként rajtam mutassa meg végtelt érdemel: Kris...
2017-09-16 12:37:58
Az Ige Isten hatalma
... életet. Isten Igéje dinamitként működik a te életedben? Meglátható ez abból, ahogy ítélkezel magad fölött. Megvigasztal-e téged a Krisztusban való bővelkedő kegyelem? Hogy minket, elveszett bűnösöket üdvözítsen, hatalmas erőre van szüksége, mint amilyen a teremtés vagy a halottak feltámasztása. (Dordrechti Kánonok III/IV. 12. cikkely) Hogy lehet, hogy az Ige ilyen csodákat visz vé...
2017-09-02 11:40:33
"Krisztus váltott meg..."
... elég ereje, hogy ezt a terhet vigye, sőt, hogy azt elhordozza! Krisztus Atyjának gyönyörűsége volt. De Ő többet akart... a menny nem tudta Őt visszatartani. Leszállt a Földre, hogy a bűnösöket üdvözítse. Ha nem jött volna, akkor bűneid elleptek volna. Akkor bűneid Isten haragját hozták volna rád, és az örök kárhozat lett volna a következménye.
Bűnös, Krisztus kereszthalála ha...
2017-06-08 08:37:11
"És ha valaki vétkezik..."
... közelségét. Mit el nem tűrt a bűnösök ellentmondásai miatt. Hogy megszomorították a lelkét, milyen szomorú lett a lelke mindhalálig. És mindezek nem tudták Őt eltántorítani attól, hogy a bűnösöket üdvözítse.
Gondolj csak arra, hogy Ő állandóan közbejár gyermekeiért az Atyánál. Mit látott és lát bennünk az Úr Jézus, hogy oly sok fáradságot, bánatot és árat áldozott arra, hogy ...
2017-03-15 07:30:38
Napi igehirdetés: 4. adventi vasárnap
... Urunk, Jézus Krisztus! Enyhítsd a szegények ínségét, karold fel az elhagyottakat!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Urunk, Jézus Krisztus! Vezesd a megtérés és a bűnbocsánat útjára a bűnösöket!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Megváltó Jézusunk! Egyszer már eljöttél a világba. Jöjj el mindnyájunk szívébe is, és szent jelenléted által tölts el bennünket békével és remé...
2016-12-17 15:36:27
Holnap vasárnap! (évközi 31. vas. C év)
... örömét.

Szent Lukács evangélista több történetet leír,
amelyben rámutat Krisztus irgalmas szeretetére.
Aki nem azért jött, hogy az igazakat hívja,
hanem, hogy a bűnösöket. (Lk 5,32)
Zakeus megtérésének története különleges.
Vámos volt. Adószedő, akik begyűjtötte az adót,
amit a zsidóknak be kellett fizetni
a Római Birodalom részére....
2016-10-29 21:58:22
1 2 3 4 
Címkék: Isten Fiának, Krisztus Jézus, SZENTLECKE Szent Pál, Szeretett Fiam, Jézus Krisztus, Isten Igéje, Dordrechti Kánonok III, Krisztus Atyjának, Megváltó Jézusunk, Szent Lukács, Római Birodalom, írások beteljesedése, bűnösöket üdvözítse, halála részvétet, voltaképp saját, szent írások, mózesi törvény, törvények ítélő, helyi börtönben, evangélium pedig, teremtés vagy, halottak feltámasztása, terhet vigye, örök kárhozat, bűnösök ellentmondásai, lelke mindhalálig, szegények ínségét, bűnbocsánat útjára, igazakat hívja, erőtlenségeinken, kétségbeesésüket, megszomorították, igazságosságára, eltévelyedtünk, ellentmondásai, elveszettekért, önigazultakért, kereszthalála, beteljesedése, eltévelyedése, elhagyottakat, beteljesített, eltántorítani, feltámasztása, visszatartani, büszkeségüket, fáradtságában, következménye, jeruzsálemben, megtérésének, gyönyörűsége, megvigasztal, gyermekeiért, elfogadásra, szeretetére, mindhalálig, megigazítás, evangélista, vértanúként, igehirdetés, krisztusban, bűnbocsánat, mindnyájunk, bizonyságot,
© 2013 TVN.HU Kft.