Regisztráció  Belépés
Sztáray Zoltán: A bukaresti titkos szerződés
... meg, Wilson amerikai elnök bejelentése és nyilvánosságra hozatala után elvesztette jelentőségét. Korántsem! Bizonyítható, hogy a románok mindvégig erre támaszkodva, ennek szellemében cselekedtek; s az is, hogy a francia államférfiak, békedelegátusok, ha a békekonferencia ülésein nyíltan nem is, de lényegében Románia ebben lefektetett követeléseit támogatták. A francia hadsereg Mag...
2018-06-08 19:54:23
Arany János – Szent László füve
... Isten, magyarok Istene,
Nagy haragra gerjedt népének ellene
És monda: erőmet rajtok megmutatom,
Elsepervén őket, földjük másnak adom.

"Amit elmondott, azt meg is cselekedte,
A szép kútfejeket mind kiürítette,
A folyóvizeknek elszelé futását,
Zöld méreggel vonta be a tavak hátát.

"Hiába könyörgünk most az uj Istennek,
Hogy sz...
2018-05-29 02:42:45
Kamman - Come On!
... létformánk alakulására. A hajlamosságok tehát szoros kapcsolatban vannak a kamman (karman) tanával - azzal a felfogással, hogy ami most vagyok, az annak a gyümölcse, amit születésem előtt cselekedtem, s ami holtom után leszek, az annak a gyümölcse, amit most teszek. Az oksági törvény első tétele tehát ezt mondja: aki a tant nem ismeri és nem vallja, az nem szabadulhat me...
2018-05-15 18:29:10
Nótári Tamás
... Antilokhosra nagyon haragudva; kezében a hírnök / pálcát tett, majd elrendelte az argosiaknak, / hogy hallgassanak. Így szólalt meg az isteni férfi: / 'Antilokhos, ki okos voltál, most mit cselekedtél? / Hírnevemet rontottad, s ártottál lovaimnak, / míg a te hitványabb paripáidat űzted elébük. / Hát most, argosziak fejedelmei és vezetői, / kettőnk közt ki itéljen és nem rész...
2018-05-06 20:53:11
húsvét 4. hét csütörtök 04.26
... tanítványai lábát, így szólt hozzájuk:
,,Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket választottam. De be kell teljesednie az írásnak: Akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem.
Előre megmondom, mielő...
2018-04-26 10:46:21
Egy napon Jézus, amikor este lett, 01.27
... vendégének."
Ennek hallatára Dávid igen nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt az ítéletet hozta: ,,Az Úr életére mondom: halál fia az az ember, aki ezt cselekedte. Négyszeres kárpótlást fog adni a juhért, minthogy ilyen dolgot merészelt művelni; de legfőképp azért, mert könyörtelen volt."
Ekkor a próféta a fejére olvasta Dávidnak: ,,T...
2018-01-27 18:37:25
Téli mesék

TÉLI MESÉK


ESS HÓ, ESS!


Ess hó, ess három napig!
Vagy egy hétig egyfolytában!
Öltöztesd szű...
2018-01-15 20:30:31
2018. január 15. hétfő evangelium
... szövetségem;
hiszen gyűlölöd a törvény fegyelmét, * hátat fordítasz szavaimnak.
H: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.
E: így cselekedtél, és én csak hallgattam, úgy vélted, hogy hozzád hasonló vagyok, * de felelned kell, mert számon kérlek.
Aki tisztel engem, az a dicséret áldozatát hozza, aki szeplőtelenül járja a...
2018-01-15 13:05:08
Tomory Zsuzsa: KORONA, KORONÁZÁS, KIRÁLYVÁLASZTÁS
... Zsuzsanna, majd:
,,A Kánaánba betörő izraelita törzsek még nem voltak felkészülve, hogy királyságot alapítsanak. 'Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem ki-ki azt cselekedte, ami jónak látott' (Bír 17:6). Szükségük volt azonban valamilyen egységes vezetésre, a katonai hatalommal is felruházott bírák 250 éven át vezették a népet."

D...
2017-10-24 23:00:55
19. évközi hét szerda napi ige 08.16
... síkságán, míg le nem teltek siratásának és gyászolásának napjai.
Ekkor Józsue, Nun fia eltelt a bölcsesség lelkével, mert Mózes rátette a kezét. A nép hallgatott is rá, vagyis úgy cselekedtek, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek. De olyan próféta nem támadt többé Izraelben, mint Mózes, akivel az Úr szemtől szemben találkozott. Nem volt hozzá hasonló, akit az Úr azért küldöt...
2017-08-16 09:10:10
1 2 3 ..12 13 .18 19 .24 25 
Címkék: Sztáray Zoltán, Arany János, Szent László, Come On, Nótári Tamás, Tomory Zsuzsa, TÉLI MESÉK, Ekkor Józsue, bukaresti titkos, napon Jézus, románok mindvégig, francia államférfiak, békekonferencia ülésein, francia hadsereg, szép kútfejeket, folyóvizeknek elszelé, tavak hátát, hajlamosságok tehát, oksági törvény, isteni férfi, szolga uránál, küldött küldőjénél, ember ellen, ítéletet hozta, fejére olvasta, hétig egyfolytában, törvény fegyelmét, élet útját, katonai hatalommal, bölcsesség lelkével, békedelegátusok, királyválasztás, mindnyájatokról, békekonferencia, megparancsolta, nyilvánosságra, gyászolásának, wintermarchen, szeplőtelenül, hajlamosságok, folyóvizeknek, hallgassanak, antilokhosra, jelentőségét, egyfolytában, választottam, követeléseit, kapcsolatban, megosztottam, államférfiak, bizonyítható, felruházott, elvesztette, lefektetett, teljesednie, bejelentése, találkozott, cselekedtem, tanítványai, cselekedtél, támaszkodva, cselekedtek, szellemében, felfogással, könyörtelen, alakulására, alapítsanak, szabadulhat,
© 2013 TVN.HU Kft.