Belépés
Bódás János
... bennünk s rontás),
hass át rajtunk, mint égi
radioaktív forrás,
hadd vigyünk a világnak
- mit annyi baj, láz éget -
jóakaratot, békét,
s Istennek dicsőséget.BIBLIA

Egy kopott könyvem van nekem...
2018-10-10 21:30:04
Újragondolt nemzeti jelképeink
... JELKÉPEINK
...
2018-08-13 19:00:34
Levelezik a NER-értelmiség:
... helyesebben: olyan közönség kegyeit keresi -, amelyben kifejezésre jut a Zsille-könyv előszavában nyomatékosan elhelyezett három társadalmi elvárás:
1) A pártállam meglopása dicséretes tett. "1964 júliusában Bélatelepen dolgoztam, csaposként szünidőben. A haveroknak mindig volt csopaki rizling. Az orvosi fecskendő nyom nélkül fúrta át a dugót és szívta ki...
2018-06-10 09:26:58
Juhász Gyula: Trianon Nem kell beszélni róla sohasem
... Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tûnt a dicsőség nem múló...
2018-06-04 22:33:44
Ady Endre-A VÉR VÁROSA 
... zsidót? Persze, hogy inni nem tudtak s reggelig pezsgőztették őket a párbaj előtt, azután röhögtek, mikor azok egymást kétségbeesetten kaszabolták.
- És talán két éve sincs a dicső vadászatnak, - beszélte Zuckermann, aki bankigazgató volt, de Nietzschét olvasta, - annak a híres vadászatnak. Ifjú, hetyke szolgabírák és kék zubbonyos huszártisztek rendeztek ...
2017-05-05 07:46:58
Keresztény versek
... meglelem az örökkévalóság
Jó édességeit, jó édességeit.

Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek,
Szólj, hogy legyen szavad ír s gyógyító erő;
Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet,
És mindörökre nő, és mindörökre nő.
Ford: Áprili LajosHézser Zoltán

A KULCS

Min...
2016-05-17 08:22:54
Komócsy József: Vörösmarty Mihály emlékezete.
... arcza,
Aláhullott már a lepel.

Ki Ő? Nem kérdi senki ajka:
Imádkozni mindenki tud,
Neve szent, imánk foglalatja,
Mely szivünkből az égbe jut.
Oh mily nap ez! Csak dicső népnek
Rendel Isten ily ünnepet!
örömkönyet sirnak a vének,
Mosolyognak a gyermekek.

Nyíljatok meg szent régi sírok!
Szakadjon az idő moha:
Fö...
2015-05-06 13:56:00
Bibliából és lelkésztöl169/463
... azt, mely benned rejlik; ha
tudnád, hogy mily lélek szól most hozzád, ó mennyire változnék
érzületed! Te éj vagy, én napsugár, -- te élvsóvár, én örvendezô, --
te degradált, én dicsôséges, -- te virágát hullató, én sértetlen! Ha
tudnád, hogy mily erôs vagyok én, s mily gyönge te, s hogy a kegyelem mire képes s mit teremt...! De ez az ,,Isten ajándéka.'' Ô terem...
2014-03-23 20:45:48
2013. október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
... tévelygést, hogy Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégiglen bátorságos szabadsággal szolgáljon. A mi urunk Jézus Krisztus által. Amen. (Sík: DB, 855)
Emlékezzél meg Istennek dicsôséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! emlékezzél meg örökségedrôl, melyet hű szolgád, elsô királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében ne...
2013-10-08 10:27:28
y2
... megszentségtelenítésérôl;
Péter, a remete volt, szavakkal ostorozott.
És hallgatói között akadt néhány jó ember,
Számosan gonoszak,
Legtöbbjük semmilyen.
És mint legtöbben akárhol,
Néhányat a dicsôség vágya vitt oda,
Néhányat a nyugtalanság és kíváncsiság vitt oda,
Néhányat a kapzsiság és kéjvágy.
Sokuknak teste szír keselyűké,...
2013-10-06 16:24:38
1 2 3 4 5 6 7 8 
Címkék: Bódás János, Juhász Gyula, Endre-A VÉR VÁROSA , Komócsy József, Vörösmarty Mihály, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Áprili Lajos, Hézser Zoltán, Rendel Isten, Jézus Krisztus, Szent István, kopott könyvem, pártállam meglopása, haveroknak mindig, orvosi fecskend&#245, párbaj el&#245, híres vadászatnak, kegyelem mire, remete volt, dicsôség vágya, végrendeletében, kétségbeesetten, keresztenyelet, örökkévalóság, huszártisztek, katolikusokn, bankigazgató, nagyasszonya, szabadsággal, nyugtalanság, mindvégiglen, nyomatékosan, helyesebben, kifejezésre, slideplayer, újragondolt, szolgabírák, mosolyognak, fölajánlott, kíváncsiság, tündökölhet, vadászatnak, bélatelepen, elhelyezett, kaszabolták, szivünkből, örömkönyet, foglalatja, aláhullott, vörösmarty, emlékezete, jelképeink, bátorságos, szolgáljon, értelmiség, tévelygést, mindörökre, lelkésztöl, emlékezzél, édességeit, júliusában, csaposként, dicséretes, keresztény, társadalmi, haveroknak, honfoglaló, szentséges, nietzschét, zuckermann,
© 2013 TVN.HU Kft.