Regisztráció  Belépés
Tompa Mihály - Emléksorok egy szép hölgyhöz.
... körödbe von:
Megáldva vagy hódító kellemek
Csudás kincsével, oh hölgy! gazdagon.

Szemed nap. Kebled vakitó haván
Sötéten borong fürtid éjjele,
Hogy a fénytől ellankadt pillanat
Meg-megpihenni sűlyedjen bele.

Boldog, kinek számára ajkaid
Rózsáin egy muló mosolyka van;
Boldog ki lát, ki hallja hangodat...
S mi vagy mégis ...
2017-10-17 05:24:54
Jézus, lelkem szerelme
... van bizodalmam,
Segítség csak Tőled van,
Fedd be védtelen fejem,
Szárnyaddal takarj engem.

Krisztus, csak Terád vágyom,
Benned kincset találok,
Az ellankadtat üdítsd,
Beteget, vakot gyógyítsd.
Szent és Igaz a neved,
Enyém hamis, becstelen,
Szívem bűnöktől hervad,
Igaz egyedül Te vagy.

Ó, Te vagy a kegyelem,...
2017-10-01 16:43:01
Bethánia
...
Ósdi konokság, bősz, alanti gőg
Habzott az ajkakon s feléje dörgék
Az Irás kővé vált, komor igéit.

S olyan fáradt lett. Hisz, nem értik itt!
Meddő vitákban ellankadt kedélye,
S az eleven, galambszárnyú igék,
A szók virági mind elvesztek ajkán.
Esteledett... ő nyugalmat kívánt
S emberszívet, mely szívével rokon.
Elha...
2017-09-21 16:37:39
Lesznai Anna
... takarom,
Hogy meg ne lássad sok szavad nyomát,
Bágyadt kezem ma ölembe hanyatlott.

Szerelmesem, csak ma ne menj.
Elült a vágyam - és hívón utánad
Nem nyithatom ellankadt pillámat.
Könnyharmat nélkül kemény lesz az út
Mely kedvesedtől elvezessen téged!

Kérlellek, mint kérne anyád:
"Szebb időben tartsad utazásod,
Ne indul...
2017-07-15 21:30:26
Cseri Kálmán - MAGYARÁZZUK VAGY BEVALLJUK?
... mutatóujjunkkal másokra mutatunk, három ujjunk magunk felé irányul, és minket vádol.

Dávid őszintén bevallja: ,,Míg hallgattam,... egész nap jajgatnom kellett... erőm ellankadt, mint a nyári hőségben." Míg végül így döntött: ,,Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam... és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem." (Zsolt 32,3-5) Az 51. zsoltárban ...
2017-06-27 20:22:51
Szent Pál azzal a vallomással búcsúzik híveitől, hogy ......
... 20,17-27

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent. 33a. vers.
Vagy: Alleluja. 2. szám.
Előénekes: Bőséges esőt adtál, Istenünk, * örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél.
Lakást adtál nyájadnak azon a földön, * amelyet jóságodban szereztél a szegényeknek, Istenünk.
Hívek: A Föld minden országa * éneksz...
2017-05-31 08:10:27
Tolsztoj Lev Ny „MINDENNAPRA” Tolsztojtól márciu
... Jézus beszéde nem volt igaz, vagy hatástalan, hanem amiatt, hogy a népek vagy nem fogták fel, hogy a tanítás megvalósulása a saját erőfeszítéseik eredménye, az ő szilárd akaratuké; vagy, ellankadtak a saját megaláztatásukban, és nem tették meg azt az egyet, ami a győzelmet hozta volna, nem készek meghalni az igazságért. De ők felébrednek! Már valamilyen mozgás van közöttük, ők hal...
2017-05-30 19:06:44
Imádságom
Garai István

Imádságom

Zárt ajtók mögött kulcsolom imára,
könyörgő imára ellankadt kezem.
Porszem vagyok csak, ó örök Jóság
teremtményeid közt, tudom, érzem:
de mégis, hallgasd meg most imámat,
fájó szívünkre tekints le kérlek:
nézd, társunk lett a fájdalom, bánat,
s utunkban sötét fellegek kísérnek...

Ele...
2017-05-05 15:48:27
"Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!"
... Üdvözítő nem csalta ajkára a beismerést. Később azt mondta erről: ,,Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében" (Zsolt 32:3.4).
Ó, bárcsak előbb bevallotta volna bűnét. Akkor előbb bűnbocsánatot nyert volna. ,,Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fede...
2017-04-26 07:48:57
"A töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg"
... kificamodásához, töréséhez, megháborodásához hasonlítja. Ezért van az, hogy a szív összetörését fájdal...
2017-03-07 06:01:42
1 2 3 ..10 11 .15 16 .20 21 22 
Címkék: Tompa Mihály, Lesznai Anna, Cseri Kálmán, MAGYARÁZZUK VAGY BEVALLJUK, Szent Pál, Tolsztoj Lev Ny, VÁLASZOS ZSOLTÁR, Garai István, szép hölgyhöz, vallomással búcsúzik, fénytől ellankadt, muló mosolyka, ellankadtat üdítsd, szók virági, nyári hőségben, népek vagy, tanítás megvalósulása, saját erőfeszítéseik, saját megaláztatásukban, győzelmet hozta, napestig való, nyár hevében&#8221, szív összetörését, megháborodásához, kificamodásához, mutatóujjunkkal, erőfeszítéseik, megbocsátottad, megvalósulása, bűnbocsánatot, galambszárnyú, teremtményeid, megvallottam, szegényeknek, összetörését, takargattam, magyarázzuk, tolsztojtól, mindennapra, kedvesedtől, szerelmesem, szárnyaddal, ellankadtat, emberszívet, örökségedbe, könnyharmat, vallomással, elhallgatám, ellankadtak, felébrednek, hanyatlott, megpihenni, beismerést, bizodalmam, igazságért, esteledett, hatástalan, zsoltárban, valamilyen, énekszóval, emléksorok, bevallotta, töredelmes, elvezessen, jóságodban, hasonlítja, megavultak, hallgattam, nyithatom, szívünkre, izráelnek,
© 2013 TVN.HU Kft.