Belépés
Megnyugvás
Ara Rauch: Megnyugvás


"A félelem arc nélküli, szavak nélküli, csak puszta elsöprő erejű érzésből áll.
A megnyugvás ugyanilyen, csak ellenkező irányú."


A zivatar egyre közeledett.
Az asszony várakozóan feküdt békésen hortyogó férje mellett, és élvezte a nyitott erkély ajtón belibbenő szellőt, ami kicserélte a fülledt, meleg levegőt üdí...
2018-06-26 23:53:16
Levelezik a NER-értelmiség:
... lett, hogy a "csaj" nem akar, mármint közösülni. Várjanak még egy kicsit. Ezután mindannyian beléptek a víkendház szobájába, és ott R. felszólította a sértettet, hogy vele közösüljön, mert ellenkező esetben erőszakot fognak alkalmazni. R. Tibor fenyegetését a többiek helyeselték, és ennek fejbólintással és integetéssel adtak kifejezést. Ezt követően Lovas István és ...
2018-06-10 09:26:58
Prohászka Ottokár: A föltámadás dicsősége
... és hatalmasak pedig fél­tették tőle földi érdekeiket. Krisztus Urunk épp ezért vajmi elhagyottan állt, s a világot ellenségének mondja. S világ alatt ért minden hatalmat, mely Istennel ellenkezik, a királyok és főurak hatalmát, mely nem akar hódolni Istennek, a hadsere­gek fegyverét, a gazdagok pénzét, az Istentől elfordult embe­rek szenvedélyeit, a zsidók konokságát, árulkodását,...
2018-04-01 14:12:03
Tallóztam
... vissza­hú­zó­dó gye­rek volt, ko­rá­hoz ké­pest erős és lá­to­má­sok gyö­tör­ték. Ha hét éves ko­rá­ig a szel­le­mek el­lop­ták a fo­gát vagy a fö­lös­le­ges csont­ját, ak­kor nem le­he­tett sá­mán, ellenkező eset­ben a töb­bi tál­tos el­vit­te ta­nul­ni. Né­hol vizs­gát is kel­lett ten­nie, meg kel­lett mássza a vi­lág­fát, ame­lyet egy fa vagy egy lét­ra jel­ké­pe­zett.
...
2018-03-17 10:56:46
Lévay József
... falujában az időpróféta.

Hideget, meleget megjósolt előre,
Számítgatott száraz, vagy esős időre :
Nem tehetett róla, hisz' nem tette önként,
Hogy legtöbbször ép az ellenkező történt.

Nagy esőt hirdetett óvakodás végett.
S perzselő hévség lőn, a mező kiégett;
Szép derült napokra hirdetett kilátást:
S hirtelen jött zápor elvitte az...
2017-09-16 15:00:28
Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep
... tájon élünk, de egy hazánk van, itthon vagyunk de
otthont is érzünk. Nemzetben kezdtünk gondolkodni, templomokat építünk, iskolákat
avatunk, akkor is ha a szomszédaink pont az ellenkezőjét teszik, mi más irányban
megyünk. Mindennek ellenére, a magyarság mégis áll az új évezred küszöbén.
Akármennyire is nehéz akarnunk kell együtt, mert itt a pillanat és mié...
2017-08-20 06:48:11
x
... Brüsszelt Megállító Véderő Intézetet, és palotaszállást ad neki a budai Várban. Meg százötven szuper fekete gépkocsit. Meg bőkezűen odavetett költségvetést.

Szóba került Soros is, ellenkező előjellel, de az először félreértést okozott. Kétszázan azt hitték, most ők a sorosak a mutyizásos osztásnál, felsorakoztak, de a Vezér felvilágosította őket: mindennek eljön az ide...
2017-06-26 01:37:04
Gnoszticizmus
... személyiség alsóbbrendű részének tartja.
Minden olyan személyes tulajdonságunkat, amelyeket nem élünk meg, mivel tudatosan választott életformánkkal nem összeegyeztethetők, és amelyek egy ellenkező tendenciával rész-személyiséggé szerveződnek egybe a tudattalanban, nevezzük árnyéknak.
Az árnyék kompenzálóan viselkedik a tudat irányában, hatása ezért egyáltalán nem lehe...
2017-05-28 10:26:37
Petőfi Sándor költészete
... hallanám:

,,Szeresd a virágot
És ne féltsd szívedet,
Mert, ki ezt szereti,
Rosz ember nem lehet;

A virág s az erény
Két atyafi-gyermek,
Egy szívben egymással
Nem ellenkezhetnek.

Tudod, mi a virág?
A földnek jósága;
Tudod, mi a jóság?
A lélek virága."...

Pest, 1847. március

...
2017-01-29 17:00:22
Kutatótól-3/720
... a
legmagasabb értékek, akkor a legkevésbé sem érdekelne a lélektan, hisz a lélek nem volna más, csak nyomorúságos pára. Én azonban százszoros tapasztalat alapján tudom, hogy nem az, ellenkezôleg, mindazon dolgoknak tartalmazza a megfelelôjét, amiket a dogma megfogalmazott,sôt még azon felül is néhány dolgot, s éppen ez teszi a lelket képessé arra, hogy olyan szem legyen, amel...
2016-09-18 16:41:47
1 2 3 ...15 16 ..23 24 ..29 30 31 
Címkék: Prohászka Ottokár, Lévay József, Petőfi Sándor, Lovas István, Krisztus Urunk, Brüsszelt Megállító Véderő Intézetet, föltámadás dicsősége, egyik leg&#245, megnyugvás ugyanilyen, zivatar egyre, asszony várakozóan, nyitott erkély, víkendház szobájába, többiek helyeselték, világot ellenségének, hadsere­gek fegyverét, gazdagok pénzét, zsidók konokságát, szel­le­mek el­lop­ták, fo­gát vagy, fö­lös­le­ges csont­ját, töb­bi tál­tos, lét­ra jel­ké­pe­zett, ellenkező történt, mező kiégett, szomszédaink pont, magyarság mégis, budai Várban, először félreértést, mutyizásos osztásnál, ellenkező tendenciával, árnyék kompenzálóan, tudat irányában, szívben egymással, földnek jósága, lélek virága, dogma megfogalmazott, lelket képessé, tulajdonságunkat, felvilágosította, életformánkkal, megfogalmazott, palotaszállást, fejbólintással, ellenkezhetnek, személyiséggé, költségvetést, gnoszticizmus, tudattalanban, felsorakoztak, felszólította, szenvedélyeit, nyomorúságos, akármennyire, szomszédaink, kompenzálóan,
© 2013 TVN.HU Kft.