Regisztráció  Belépés
1896. augusztus 28-án született Márton Áron püspök
... Áron diadalmas útja lefolyt, valamint a román sajtó féktelen támadásait, amelyekkel a kiváló főpap személyét besározni akarták. Nem gondolták, hogy ezzel még csak fokozódik a hívekben a főpásztoruk iránti szeretet, és Péter székéhez, a Szentatyához való ragaszkodás..."

Márton Áront, 25 éves papi jubileumára, XII. Piusz pápa címzetes érsekké nevezte ki. A körül...
2018-08-28 23:32:44
A Szűzanya személyén keresztül erősödjön a hitünk
... megerősítő kegyelmét, hogy a Szűzanya személyén keresztül erősödjenek meg hitükben.
.........
Homíliájában a főpásztor a keresztény hit lényegéről beszélt, amelyet Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása hozott el, aki a reménytelenség félelmét eloszlatva adta meg az örök élet reménységét, aki ...
2018-08-18 13:37:52
Szentek körében Székesfehérvár fogadalmi ünnepén
... cselekedeteinket, egész életünket, emberi kapcsolatainkat. A hit nem az élet szegletébe való drága kincs, hanem az, ami mindent meghatároz, mindent átjár, mindent átformál."
A főpásztor ezt követően a kereszt misztériumáról elmélkedett. ,,Ez a kereszt, Isten örök szeretetének a jele. Jelképezi nekünk és közel hozza hozzánk az Isten szeretetét, amely elveszi bűneink...
2018-08-15 15:59:59
Az új temesvári püspök mutatott be szentmisét Csíksomlyón
... csíkcsomortáni születésű Pál József Csaba csíki körútja során, augusztus 10-én este a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplomban mutatott be ünnepi szentmisét.
A hazalátogató főpásztort a szentmise elején Göthér Gergely csíksomlyói plébános köszöntötte. Pál József Csaba püspök meghatódva állt azon oltár előtt, ahol harminchét évvel ezelőtt, 1981-ben mutatta be el...
2018-08-12 22:29:17
Temesvári római katolikus püspökké szentelték Pál József Csabát
... negyven romániai, magyarországi, szerbiai, horvátországi, németországi római katolikus, illetve görög katolikus püspök tette Pál József Csaba fejére a kezét.
A püspök felkenésének, a főpásztori jelképek átadásának ceremóniáját Martin Roos leköszönő püspök, valamint Ioan Robu bukaresti érsek, metropolita és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek vezette.
Pál József Csaba...
2018-08-06 14:01:09
Megszentelik püspökké Pál József Csabát
Urunk színeváltozásának ünnepe idén különös jelentőséggel bír a Temesvári Egyházmegye életében: ezen a napon szentelik püspökké Pál József Csabát. Az új főpásztor székelyföldi születésű, a gyulafehérvári szemináriumban végezte tanulmányait, majd 1985-ben lépett az egyházmegye szolgálatába. Püspöki kinevezése előtt Resicabányán volt plébános, egyben főesperes. Szentelését, am...
2018-08-06 10:09:53
Vercelli Szent Özséb püspök 08.02
... gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben."
Ezek az evangélium igéi. Mt 5,1-12a

- Szent Özséb az első észak-itáliai főpásztor, akiről biztos adataink vannak.
Szardíniában született, majd Rómában nevelkedett. 345-ben választották meg Vercelli püspökévé, mivel nagy megbecsülésnek örvendett. Buzgón eva...
2018-08-02 10:24:34
Az imádság nem idő, hanem szív kérdése.
... káplán, Dióssy Iván vaszari plébános, valamint Ebele Ferenc nyugalmazott plébános. Az ünnepen különösen sok nagyszülő vett részt, hiszen Szent Anna a nagyszülők védőszentje is.
A főpásztor a szentmise végén Szent Anna ereklyéjével körmenetben áldotta meg a jelenlevőket.
...........
Bővebben ...
2018-07-28 21:21:44
Ferenc pápa részvét táviratot küldött Görögországba ...
... katolikus érsek.
.....
Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka (a görögség egy részének a főpásztora) nyilatkozatot tett közzé a tűzvész kapcsán. Ebben hangsúlyozta: ,,Döbbenettel figyeljük a drámai eseményeket Attika tartományban, amelyek a hatalmas tüzek miatt alakultak ki. E...
2018-07-25 20:21:04
Miért fontos a magyar nemzet számára a Pálos-rend magyar
... megindítására 1986. január 18-án került sor az Esztergomi Bazilikában ünnepi szentmise keretében, melyet a bíboros, prímás, esztergomi érsek úr mutatott be. Az Istenben boldogult Bíboros Főpásztor kérésére a Sacra Congregazione per la dei Sancti, 1514/986. szám alatt, 1986. ápr. 18-án Palattini bíboros prefektus aláírásával jóváhagyta a kanonizációs vizsgálat lefolytatását.
|...
2018-07-19 21:10:46
1 2 3 ......24 25 ...37 38 ...48 49 50 
Címkék: Márton Áron, József Csabát, Vercelli Szent Özséb, Márton Áront, Jézus Krisztus, József Csaba, Szent Péter, Szent Pál-plébániatemplomban, Göthér Gergely, Martin Roos, Ioan Robu, Jakubinyi György, Temesvári Egyházmegye, Szent Özséb, Dióssy Iván, Ebele Ferenc, Szent Anna, Esztergomi Bazilikában, Bíboros Főpásztor, Sacra Congregazione, magyar nemzet, román sajtó, kiváló főpap, főpásztoruk iránti, reménytelenség félelmét, örök élet, élet szegletébe, kereszt misztériumáról, csíksomlyói Szent, hazalátogató főpásztort, szentmise elején, püspök felkenésének, főpásztori jelképek, napon szentelik, gyulafehérvári szemináriumban, egyházmegye szolgálatába, evangélium igéi, első észak-itáliai, ünnepen különösen, nagyszülők védőszentje, szentmise végén, tűzvész kapcsán, drámai eseményeket, hatalmas tüzek, kanonizációs vizsgálat, konstantinápolyi, cselekedeteinket, kapcsolatainkat, székesfehérvár, gyulafehérvári, csíkcsomortáni, reménytelenség, misztériumáról, megbecsülésnek, szemináriumban, bartholomaiosz, jelentőséggel,
© 2013 TVN.HU Kft.