Regisztráció  Belépés
A központi világegyetem és a felsőbb-világegyeteme - 1.
... Isten, egyedül vagy; nincs melletted senki. Te teremtetted a mennyet és a mennyeknek országát, annak minden sokaságával együtt; te tartod meg őket és te szabályozod működésüket. A világegyetemeket Istenfiak teremtették. A Teremtő fényruhába öltözik és függönyként feszíti ki a mennyeket." Csak az Egyetemes Atya fogalma — az egy Isten a sok isten helyett — tette ké...
2018-04-13 17:28:39
Urantia - Előszó
... önmagában nem teljes és önálló beszámoló; hanem egyfajta kifejezésgyűjtemény-szerű útmutató, amely rendeltetése szerint segítséget kíván nyújtani az olvasóknak az Istenséggel és a világegyetemek mindenségével foglalkozó azon írások megértéséhez, melyeket az Urantiára küldött orvontoni bizottság készített.
(1.5) 0:0.5 Világotok, az Urantia, a Nebadon helyi világegyetemet alkot...
2018-04-13 17:24:31
04. Urantia - 54. írás
... gonoszság területeire visz.
(613.2) 54:0.2 Az Istenek sem rosszat nem teremtenek, sem nem engedélyezik a bűnt és a lázadást. A magvábanvaló rossz az idővel együtt létezik az olyan világegyetemben, mely a tökéletességi jelentéstartalmak és értékek különböző szintjeit foglalja magába. A bűn minden olyan területen magvában jelen van, ahol tökéletlen lények a jó és a rossz között...
2018-04-11 23:26:30
03. Urantia - 53. írás
... Csillagrendszer Fejedelem közé tartozik a Nebadonban, akik engedtek az önös késztetésnek és megadták magukat a helytelenül értelmezett személyi szabadság álokoskodásának — a világegyetemi engedelmesség elutasításának és a testvéri kötelességek semmibevételének, a mindenségrendi kapcsolatok iránti vakságnak.
(601.2) 53:0.2 A Nebadon világegyetemben, Krisztus Mihály működ...
2018-04-11 23:25:23
Ami éltet
... meghatározottság, akkor az írás célja, végső célja nem lehet más, mint közelebb kerülni az isteni lényeghez és másokat is közelebb vinni hozzá.
Számomra az Isten és az ember, a Világegyetem és a Föld viszonya (a viszony tárulkozása és a tárulkozásnál még jóval több mélységes titok) a legfőbb ihletforrás. Vallom, hogy nemcsak istenhívő, hanem istentudó is vagyok. Iste...
2018-04-11 20:26:02
Magyar Hungaricumok
... szőke felesége miatt, melyik Zsóka volt engem iszonyatosan megtámadtak éppen szirmabesenyői Kalinák kurvaságánál jártak, mert én tehettem mindenről, amit ezek végrehajtottak az egész világegyetemen, 59 éve tart a megtorolása saját tetteiknek rajtunk. Kalocsainé szőke Zsóka apja már a sárospataki református gimnáziumban volt értelmisége a miskolci börtönnek.
A veresegyházi ZI...
2017-09-12 23:53:40
Urantia - Az Örök Sziget Természete
...2. Az Örök Sziget természete

(119.2) 11:2.1 Mivel ti most érkeztek el oda, hogy érzékelhessétek annak az anyagi világegyetemnek a hatalmas voltát, melyet a csillagászati helyzetetekből, a csillagok rendszerében elfoglalt térbeli helyzetetekből egyáltalán észlelhettek, számotokra is nyilvánvalónak kell lennie, hogy egy ilyen roppant nagy anyagi világegyetemhez lennie kell...
2017-08-16 23:55:25
Urantia - Az Isteni Székhely
...1. Az isteni székhely

(118.3) 11:1.1 A világegyetemi területek igazgatásában a Paradicsom sokféle célt szolgál, de a teremtmény-lények számára elsődlegesen úgy létezik, mint az Istenség lakóhelye. Az Egyetemes Atya személyes jelenléte az Istenségek e csaknem kör alakú, de nem gömbszerű lakóhelye felső felszínének kellős közepén lakozik. Az Egyetemes Atya e paradicsomi je...
2017-08-16 23:51:24
Urantia - A Paradicsom Örök Szigete
Az Urantia könyv

11. írás

A Paradicsom Örök Szigete

(118.1) 11:0.1 A PARADICSOM a világegyetemek mindenségének örökkévaló középpontja és az Egyetemes Atyának, az Örökkévaló Fiúnak, a Végtelen Szellemnek és az ő isteni mellérendeltjeiknek és társaiknak lakóhelye. E központi Sziget a mindenségrendi valóság leghatalmasabb szervezett égiteste az egész v...
2017-08-16 23:47:42
Uranita - A Háromság Állandó Fiai
... érvényre.

(114.3) 10:6.2 Az igazságosság a paradicsomi Háromság egyetemes fennhatóságával együtt jár, viszont a jóság, a könyörületesség és az igazság azon isteni személyiségek világegyetemi segédkezése, akiknek Istenség-egyesülése a Háromságot alkotja. Az igazságosság nem az Atya, a Fiú vagy a Szellem magatartásformája. Az igazságosság a szeretet, a kegyelem és a segéd...
2017-08-14 00:20:11
1 2 3 ..10 11 .15 16 .20 21 22 
Címkék: Magyar Hungaricumok, Örök Sziget Természete, Isteni Székhely, Paradicsom Örök Szigete, Háromság Állandó Fiai, Egyetemes Atya, Csillagrendszer Fejedelem, Krisztus Mihály, Örök Sziget, Egyetemes Atyának, Örökkévaló Fiúnak, Végtelen Szellemnek, központi világegyetem, mennyeknek országát, világegyetemeket Istenfiak, világegyetemek mindenségével, magvábanvaló rossz, idővel együtt, olyan világegyetemben, tökéletességi jelentéstartalmak, rossz között, önös késztetésnek, helytelenül értelmezett, világegyetemi engedelmesség, testvéri kötelességek, mindenségrendi kapcsolatok, írás célja, isteni lényeghez, viszony tárulkozása, legfőbb ihletforrás, egész világegyetemen, megtorolása saját, sárospataki református, miskolci börtönnek, anyagi világegyetemnek, hatalmas voltát, csillagászati helyzetetekből, csillagok rendszerében, ilyen roppant, isteni székhely, világegyetemi területek, teremtmény-lények számára, világegyetemek mindenségének, mindenségrendi valóság, paradicsomi Háromság, igazság azon,
© 2013 TVN.HU Kft.