Regisztráció  Belépés
Isten kegyelmének rendkívüli gazdagsága
... legnagyobb szükségünk van arra, hogy elnyerjük ezt az ajándékot.

Isten azonban a kegyelmet nem használja fel arra, hogy törvényét érvénytelenné tegye, vagy hogy a kegyelem elfoglalja az Ő törvényének helyét. ,,Az Úr azt akarta az Ő igazságáért, hogy a törvényt naggyá és tiszteletre méltóvá tegye" - olvashatjuk Ézsaiás könyvében (42,21).

Az ...
2018-04-06 19:48:05
Vélemények rólunk, Magyarokról
... (O Beata Ungheria! Se non si lascia piu malmenare!)
Dante mondta hazánkról: "Magyarország a Szentek Paradicsoma".

II. MURAD szultán (1404-1451) kijelentette:
"Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak."

A Német-Római császár kancellárja írja 1444-ben:
"Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Eur...
2017-10-27 20:00:17
Áldozatával Ábrahám megmutatta, hogy hisz Istennek, ......
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Áldozatával Ábrahám megmutatta, hogy hisz Istennek, és minden fölött szereti őt.
Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: ,,Ábrahám!" ,,Itt vagyok" - felelte. Akkor Isten ezt mondta neki: ,,Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Mórija földjére, és ott mutasd be égőáldozatul azon a hely...
2017-07-06 17:29:21
Gyógyír a homályos látásra
...,,És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről" (ApCsel 9,18)


A bűn fő ereje különféle emberek természetében különbözőképpen mutatkozik meg. Sokak esetében a bűn a szemükben a legnyilvánvalóbb. Azaz dolgozik a tudatlanságon, tévelygéseken és előítéleteken keresztül, amelyek megrontják a mentális látást. ...
2016-08-14 18:41:42
Az alázat és a hit
... felszínes és gyenge? Még csak észre sem vesszük, milyen mélységesen bennünk gyökerezik az én annak minden önzésével és büszkeségével! Nem értjük, hogy csak Isten új teremtése, amely teljesen elfoglalja régi énünk helyét, tud valóban alázatossá tenni minket. Még igazán nem tudatosult bennünk, hogy az állandó és szüntelen alázatnak kell az Istennel való közösségnek és minden imádság...
2016-07-11 21:20:36
Az alázat és a bűn
... hogy milyen nagy bűnös volt egykor, mindezt azért, hogy ő valóban alázatossá lehessen. Nem a bűn, hanem a kegyelem tanít meg arra, hogy bűnösként lássam magam, és ennek köszönhetően elfoglaljam önmagam megalázásának legmélységesebb helyét.
Mindazok, akik megpróbálták megalázni magukat az önfeladás és az önvád által, azt kellett egy napon csüggedten tapasztalniuk, hogy ezz...
2016-07-11 21:18:56
Az alázat Jézus tanítványaiban
... Ő Fia is, megismerjük és életünkkel bizonyítjuk, hogy mi magunk semmire sem vagyunk képesek! Megengedjük, hogy Ő bármit tehessen.
Csak akkor, mikor a bennünk élő Krisztus hite elfoglalja azt a helyet, amely Őt megilleti Isten terve alapján, az Egyház fehér ruhába öltözik, az alázatra pedig úgy fognak tekinteni, mint a szentség legmagasztosabb megjelenési formájára! (folytatj...
2016-07-10 19:34:41
Isten eszköze
... Isten eszköze

Nem egy angyal, nem is egy apostol, hanem egy Anániás nevű egyszerű ember volt az, akit Isten felhasznált abban, hogy a vak Saul lásson. A nevén kívül nem sokat tudunk erről a kedves testvérről, mégis Anániás volt az egyetlen ember, akit Isten azért küldött, hogy eloszlassa a ködöt apostolának szemeiről.
Kedves testvérek, bárcsak Isten minél ...
2016-06-07 10:53:27
Botos László : Igazsággal élve, - de mindig kárhozottan?
... István örökli a Héderváry-birtokot.
1541 Werbőczy Imre örökli apja tamási várát.
1542 A máig is meglevő, gótikus Szt. Rozália kápolna építése.
1544 Ahmed budai török pasa elfoglalja a tamási várat.
1622 A török által megszállt tamási várat II. Ferdinánd Esterházy Miklós nádornak adja.
1686 Bádeni Lajos őrgróf egyesült kir. serege felszabadítja Tamásit a tö...
2015-12-28 19:19:45
Elképzelek egy nőt....
Elképzelek egy nőt, aki hiszi, hogy helyes, és jó dolog, hogy nőnek született. Egy nőt, aki hálás a megtapasztalásaiért, és elmondja a történetét. Aki elutasítja azt, hogy mások vétkét a saját testében, vagy életében hordozza.
Elképzelek egy nőt, aki felismeri, hogy a múlt hatással van a jelenre. Egy nőt, aki átlépett a múltján.... Aki a jelenben gyógyult meg.
Elképzelek ...
2015-12-10 18:35:54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Áldozatával Ábrahám, Botos László, Beata Ungheria, Szentek Paradicsoma, OLVASMÁNY Mózes, Akkor Isten, Werbőczy Imre, Ferdinánd Esterházy Miklós, Bádeni Lajos, homályos látásra, alázat Jézus, kegyelem elfoglalja, törvényt naggyá, egész világnak, mentális látást, kegyelem tanít, önvád által, napon csüggedten, alázatra pedig, szentség legmagasztosabb, nevén kívül, kedves testvérről, egyetlen ember, ködöt apostolának, tamási várat, török által, saját testében, múlt hatással, jelenben gyógyult, legnyilvánvalóbb, magyarországnak, különbözőképpen, legmagasztosabb, legmélységesebb, tanítványaiban, magyarországot, természetében, tapasztalniuk, megalázásának, előítéleteken, felszabadítja, büszkeségével, érvénytelenné, tévelygéseken, tudatlanságon, magyarország, kijelentette, égőáldozatul, köszönhetően, megpróbálták, magyarokról, áldozatával, kárhozottan, kancellárja, felhasznált, igazságáért, kegyelmének, törvényének, apostolának, mélységesen, közösségnek, megismerjük, elfoglaljam, megjelenési, paradicsoma, olvashatjuk, megengedjük,
© 2013 TVN.HU Kft.