Regisztráció  Belépés
Az Isten iránti szeretet
... uralkodott rajtam, túlságosan is szerettem az Urat ahhoz, hogy mellőzzem a kapcsolatunkat. Még mindig ő volt az én egyetlen igaz barátom. Welchék adtak egy rádiót, és meghallgattam minden keresztyén műsort, amelyet csak találtam.
A Christian and Missionary Alliance nevű szervezet egyik gyülekezetébe kezdtem járni, mintegy tizenhat kilométernyire Welchéktől. Hihetetlennek tűnh...
2018-07-18 13:39:28
A keresztyén ember boldog
..."A keresztyén ember boldog, mert tudja, hogy a színről színre látáskor be fog igazolódni az ének igazsága: valójában egész élete 'irgalom kezdettől mindvégig'."

- J. I. Packer -...
2018-07-18 13:31:40
Lelki ébredés
..."Lelki ébredés ott megy végbe, ahol Isten egy haldokló egyházban a keresztyén életnek és tapasztalásnak azt az érték- és mértékrendjét állítja helyre rendkívüli módon, amelyet az Újszövetség egészen közönséges, magától értetődő dologként mutat be; s az ébredésre nem akkor vágyódunk helyesen, ha a nyelveken szólás után kívánkozunk (utóvégre nem az a fontos, szólunk-e nyelveken vagy ...
2018-07-14 10:43:47
Keresztyén
..."A keresztyén ember Isten ígéreteit tartja szeme előtt, mikor imádkozik, s rendelkezéseit, mikor az emberek között forog. Tudja, hogy Isten szava nemcsak a Szentírásban, közvetlenül szólítja meg őt, hanem a körülötte lévő dolgokat is alkotta, irányítja és igazgatja; s mivel a Szentírás azt tanítja, hogy minden a javára szolgál, mélységes örömmel tölti el az a gondolat, hogy életéne...
2018-07-14 10:39:24
Keresztyén
..."Keresztyén az, aki Isten Igéjét elfogadja, és alatta él. Fenntartás nélkül meghódol Isten igéjének, ahogy 'az igazság írásában' meg van írva - hisz a tanításnak, bízik az ígéretekben, követi a parancsolatokat. A Biblia Istenére úgy tekint mint Atyjára, a Biblia Krisztusára mint Megváltójára. Örömmel vallja, hogy Isten szava meggyőzte őt a bűnről és biztosította a bűnbocsánatról. L...
2018-07-14 10:38:04
Hogy képessé tegyen rá, hogy hit által Őbenne éljünk
... látszólagos ellentmondások nem ellentmondások, csupán annak hangzanak. Pál úgy érti, hogy volt egy ,,én", aki meghalt, és van egy másik ,,én", aki él. Ezt jelenti a keresztyénné válás. Az ember régi énje meghal, az új énje pedig ,,megteremtetik", vagy ,,feltámasztatik". ,,Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az" (2Korinthus ...
2018-07-14 10:00:15
Keresztyén közösség
..."Minden Lélek szerinti valóság alapja: Isten világos, kijelentett Igéje Jézus Krisztusban. Ezzel szemben minden emberi valóság alapja: az emberlélek homályos, átláthatatlan ösztönei és vágyai. A Lélek szerinti valóság alapja: az igazság; az emberi valóság alapja: a vágy. A Lélek szerinti közösség lényege: világosság - mert 'az Isten világosság és nincsen őbenne semmi sötétség' (1Jn...
2018-07-13 17:45:10
Keresztyén közösség
..."Mivel a keresztyén közösség egyedüli alapja Jézus Krisztus, ez a közösség nem pszichikus, hanem pneumatikus valóság. Ebben teljességgel különbözik minden más közösségtől. A Szentírás szavával 'pneumatikus', a 'Szentlélek szerint való' az, ami csak a Szentlélek műve, a Szentléleké, aki Jézus Krisztust Urunkként és Üdvözítőnkként adja a szívünkbe. Ezzel szemben 'pszichikus', vagyis ...
2018-07-13 17:43:58
Keresztyén közösség
..."A keresztyén testvériség nem eszménykép. amelyet meg kellene valósítanunk, hanem valóság, amely Istentől Krisztusban adatott, s amelyben nekünk is részünk lehet. Minél világosabban ismerjük föl, hogy egész közösségünk alapja, ereje és ígérete egyes-egyedül Jézus Krisztusban van, annál nyugodtabban tudunk közösségünkre gondolni, érte imádkozni és remélni."

- Dietrich Bon...
2018-07-13 17:43:11
Keresztyén közösség
..."A keresztyén közösség csakúgy, mint a keresztyének megszentelése, Isten ajándéka, s nem olyan dolog, amire jogot formálhatnánk. Egyedül Isten tudja igazán, hogy áll a helyzet valójában akár közösségünkkel, akár megszentelődésünkkel. Lehet, hogy ami a mi szemünkben gyöngének és csekélynek tűnik, Isten előtt szép és nagy. Ahogyan a keresztyén embernek nem szabad folyvást a saját lel...
2018-07-13 17:42:18
1 2 3 ......................270 271 ...........405 406 ...........539 540 541 
Címkék: Missionary Alliance, Isten Igéjét, Biblia Istenére, Biblia Krisztusára, Minden Lélek, Igéje Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus, Jézus Krisztust Urunkként, Istentől Krisztusban, Jézus Krisztusban, Dietrich Bon, Egyedül Isten, keresztyén ember, színről színre, ének igazsága, haldokló egyházban, keresztyén életnek, nyelveken szólás, emberek között, körülötte lévő, javára szolgál, igazság írásában, másik &#8222, keresztyénné válás, ember régi, emberlélek homályos, emberi valóság, keresztyén közösség, keresztyén testvériség, keresztyének megszentelése, helyzet valójában, keresztyén embernek, parancsolatokat, tapasztalásnak, kilométernyire, üdvözítőnkként, feltámasztatik, közösségünkkel, ellentmondások, bűnbocsánatról, kapcsolatunkat, rendelkezéseit, átláthatatlan, meghallgattam, közösségünkre, gyülekezetébe, hihetetlennek, mértékrendjét, megteremtetik, megszentelése, formálhatnánk, teljességgel, keresztyének, világosabban, valósítanunk, megváltójára, szentírásban, keresztyénné, biztosította, nyugodtabban,
© 2013 TVN.HU Kft.