Regisztráció  Belépés
Keresztény történet- Mary Jones és Bibliája
... még egy Bibliája a szekrényben, amely másnak volt szánva, de úgy döntött, hogy ezt most odaadja a túláradóan boldog kislánynak. Mary az örömtől ragyogva és hálásan búcsúzott el Charles lelkésztől, hogy ismét kilenc órát gyalogoljon mezítláb hazáig. Fáradtan, de nagyon boldogan borult szülei karjába: ,,Van Bibliám! Hála legyen Istennek!"
Charles lelkész azonban nem ...
2018-06-26 15:24:40
Lelkésztől-84/903
... Mk 4,26-34
Az a tény, hogy Jézus az igét hasonlatokban hirdeti (Mk 4,33), az
evangélistának éppoly fontos, mint a hasonlatok tartalma maga. A
tartalom: Isten országának titka -- ha megértenénk is -- egyre
felülmúlja az emberi képzeletet. De már a hirdetésnek ilyen módja is kétfelé választja az embereket: lesznek, akik ,,kívül'', és lesznek,
akik ,,belül...
2018-06-17 11:32:14
Keresztény történet- Az otthagyott Bibliák
... hirdetést tett fel, hogy Bibliákat keres, akármilyen kopott, régi vagy használt könyvek megfelelnek. Sokáig semmiféle válasz nem kapott.
Végül jött egy levél egy vendéglőstől. Nem lelkésztől, hanem vendéglőstől.
- Tisztelt uram! Kérem, jöjjön el hozzám! Sok elajándékozni való Bibliám van.
Az evangélista elment a megadott címre. A vendéglős barátságosan fogadta...
2018-06-14 08:02:46
Június 16-ra emlékezőknek!
Tisztelt Emlékező Közösség!

Huszonkilenc éve, 1989. június 16-án adták meg a végtisztességet Budapesten az 1956-os forradalom mártírjainak: újratemették az 1958. június 16-án kivégzett Nagy Imre volt kormányfőt, Maléter Pál egykori honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót, valamint az 1958 áprilisában kivégzett Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét és az 1...
2018-06-12 04:06:57
Lelkésztől-83/901
Elmélkedés
Elutasítják Istent azzal, hogy korlátozza az embert és nem veszik
észre, hogy az ember éppen Istenbe kapcsolódva a végtelenbôl valamit magába fogad. Elutasítják Istent azzal, hogy az embert szolgává teszi,és nem veszik észre, hogy épp Istenbe kapcsolódva szabadul minden szolgaságtól. Elutasítják Istent azzal, hogy kényszeríti az embert,mondjon mindenre Igent...
2018-06-10 14:21:05
Lelkésztől-82/891
... Jézus parancsai nem egy törvény paragrafusai. Jézus utat és
lehetôségeket mutat, megmondja, hogy mire vagyunk képesek és mit vár tôlünk Isten.
Jézus által tudjuk, mi a szeretet; benne a szeretet, az Istentôl
származó szeretet, emberi alakot öltött. Jézus nem kérdezi, ki érdemli legjobban az Ô szeretetét, vagy ki lesz hálás érte. A szeretet semmit sem vár magána...
2018-05-06 14:27:20
Lelkésztől-80/887
Jn 10,11-18
A népek királyai, fejedelmei az ókorban ,,pásztornak'' nevezték
magukat (vö. Ez 34). Jézus a Jó Pásztora Izraelnek, minden népnek:hűséges övéihez egészen élete odaadásáig. Csak a húsvét fényében (halála és föltámadása által) tárja föl a Jó Pásztor példabeszéde egész mélységét és igazságát: az egységet Jézus és Atyja és azon közösség közt, amely tanítványaih...
2018-04-22 11:46:44
Lelkésztől-79/885
... Lk 24,35-48
Az üres sírról való hírhozás nem volt elég, hogy a tanítványokat
meggyôzze Jézus föltámadásáról. Személyes jelenléte és segítô szavai kellettek, hogy szemeik megnyíljanak és szívük a hitre kész legyen. A Föltámadt Jézusban való hit csak magának a Föltámadottnak és az Ô Lelkének ajándékaképp lehetséges. E hit része az is, hogy az Írás mélyebb értelmét, vagy...
2018-04-15 11:50:46
Lelkésztől-78/883
Jn 20,19-31
Azzal, hogy a Föltámadott a hét elsô napján jelent meg többször is, ez a nap mindörökre ,,az Úr napja'', a hit napja, az örömé, a közösségé. A tanítványok látják Jézust. Megismerik: Ô az, aki a kereszten meghalt,és hisznek. Az öröm ismertetô jele bensô hitüknek. Tamás is, a ,,Hitetlen'' -- hisz! Az ô hitvallása és Jézus ígérete számunkra szól,akik szemeinkkel nem ...
2018-04-08 13:53:54
Lelkésztől-77/881
Jn 20,1-9
Mit láttak az apostolok Jézus föltámadásából? Két dolgot: az üres
sírt és magát a Föltámadottat! Az üres sír ,,jel'' volt, amely
értelmet csak akkor nyert, mikor az élô Úrral találkoztak. De a
találkozó csak úgy lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. (Az
övék csak a találkozás által vált képessé arra.) A szeretet képesít
erre. -- Ma...
2018-04-01 15:21:38
1 2 3 ....18 19 ..27 28 ..35 36 37 
Címkék: Mary Jones, Tisztelt Emlékező Közösség, Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Szilágyi Józsefet, Elutasítják Istent, Pásztora Izraelnek, Föltámadt Jézusban, otthagyott Bibliák, túláradóan boldog, örömtől ragyogva, igét hasonlatokban, hasonlatok tartalma, emberi képzeletet, hirdetésnek ilyen, evangélista elment, megadott címre, vendéglős barátságosan, végtisztességet Budapesten, 1956-os forradalom, 1958 áprilisában, ember éppen, végtelenbôl valamit, embert szolgává, törvény paragrafusai, szeretet semmit, népek királyai, húsvét fényében, egységet Jézus, üres sírról, hitre kész, tanítványok látják, kereszten meghalt, öröm ismertetô, apostolok Jézus, szívünk látni, találkozás által, szeretet képesít, végtisztességet, föltámadásáról, föltámadottnak, föltámadásából, evangélistának, tanítványokat, hasonlatokban, elajándékozni, föltámadottat, tanítványaih, emlékezőknek, vendéglőstől, ajándékaképp, megnyíljanak, huszonkilenc, barátságosan, újratemették, szolgaságtól, példabeszéde, mártírjainak, paragrafusai, megértenénk,
© 2013 TVN.HU Kft.