Regisztráció  Belépés
Lelkésztől-79/885
... Lk 24,35-48
Az üres sírról való hírhozás nem volt elég, hogy a tanítványokat
meggyôzze Jézus föltámadásáról. Személyes jelenléte és segítô szavai kellettek, hogy szemeik megnyíljanak és szívük a hitre kész legyen. A Föltámadt Jézusban való hit csak magának a Föltámadottnak és az Ô Lelkének ajándékaképp lehetséges. E hit része az is, hogy az Írás mélyebb értelmét, vagy...
2018-04-15 11:50:46
Lelkésztől-78/883
Jn 20,19-31
Azzal, hogy a Föltámadott a hét elsô napján jelent meg többször is, ez a nap mindörökre ,,az Úr napja'', a hit napja, az örömé, a közösségé. A tanítványok látják Jézust. Megismerik: Ô az, aki a kereszten meghalt,és hisznek. Az öröm ismertetô jele bensô hitüknek. Tamás is, a ,,Hitetlen'' -- hisz! Az ô hitvallása és Jézus ígérete számunkra szól,akik szemeinkkel nem ...
2018-04-08 13:53:54
Lelkésztől-77/881
Jn 20,1-9
Mit láttak az apostolok Jézus föltámadásából? Két dolgot: az üres
sírt és magát a Föltámadottat! Az üres sír ,,jel'' volt, amely
értelmet csak akkor nyert, mikor az élô Úrral találkoztak. De a
találkozó csak úgy lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. (Az
övék csak a találkozás által vált képessé arra.) A szeretet képesít
erre. -- Ma...
2018-04-01 15:21:38
Lelkésztől-76/879
Mk 14,1-15,47
Jézus szenvedésének Sz Márk evangéliumában központi jelentôsége van: ez a csúcspont, ahol kinyilvánul, amit az egész evangéliumon keresztül fátyol takart: hogy Jézus a Messiás-Király, Isten Fia,szóban és tettben hatalmas; Ô ,,Isten-szolgája'', mindhalálig engedelmes Atyjának. Jézus ellenségei mitsem kezdhetnek ellene, míg Ô nem akarja. Ômaga határozza meg dön...
2018-03-25 14:34:14
Körbejártuk az egykori Meteor Mozi felújított épületét
... megtekintések száma rendszeresen eléri 25-30 ezret.

A lakosságot is szolgálni
A Meteor Keresztény Központnak elnevezett épületben ezután a pince felé vettük az irányt. Közben a lelkésztől megtudtuk, hogy csaknem egy éve karitatív tevékenységet is folytatnak. Hétvégék kivételével napi 650-750 adag meleg étellel várják ott a rászorulókat, amit nemcsak helyben l...
2018-03-19 08:39:19
Lelkésztől-75/877
Jn 12,20-33
Néhány görög, egyben a pogány világ képviselôi, meg akarta ismerni Jézust. Olyan választ kaptak, amely messze túlszárnyalt kérdésük láthatárán. Jézus az Ô ,,órájáról'' szól, a ,,fölemeltetés'' órájáról:egybefogva kínszenvedést, halált és föltámadást. A kánai mennyegzô óta mind egyre errôl az ,,órájáról'' beszél, ezért él. És most, hogy maga elôtt látja, megrendü...
2018-03-18 14:43:05
Lelkésztől-74/875
.../2Krón 36,14-16,19-23,/Jn 3,14-21
A János evangélium szerint Jézus keresztre feszítése egyszersmind az Ô isteni fönségre való magasztalása (Jn 12,32; 17,1-2). Halála órája az Ô fölmagasztaltatása. Ami pedig Jézussal történt, az közvetlen velünk is történik: a hívô Ôáltala az örök élet részese. Ezt az életet ember semmiképp nem érdemelheti ki, mert a szeretetet nem lehet ,,k...
2018-03-11 13:15:10
Lelkésztől-73/873
... Jn 2,13-25
Jézus alapvetôen nincs ellene az istentisztelet külsô formájának.
Szereti Jeruzsálem templomát, Atyja házának hívja. De épp ezért Ô, a Fiú, nem tűrheti e templom megszentségtelenítését, profanizálását.
,,Templomtisztító'' haragja kifejezi Atyja iránti szenvedélyes
szeretetét. S mikor fölhatalmazását firtatják, leplezett utalással
felel halálá...
2018-03-04 13:57:58
Ma igyekezz kedves lenni!
... problémáikkal vívták harcaikat. Ha hajlamos vagy arra, hogy durván beszélj az emberekkel, imádságban kérd Isten segítségét! Bármibe is kerül, igyekezz leküzdeni; ha kell, kérj segítséget egy lelkésztől vagy lelki gondozótól.

A Biblia azt mondja, hogy ,,többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít" (Példabeszédek 16:32...
2018-02-27 22:38:32
Lelkésztől-72/871
Mk 9,2-10
Jézus táborhegyi megdicsôülésének leírását megelôzi Péter vallomása az Ô Messiás voltáról (Mk 8,29), de Jézus kínszenvedésének elôrejelzése és keresztjének követésére szóló meghívás is! A Jézusról szóló teljes kijelentéshez mindkettô hozzátartozik: a Kereszt és a Megdicsôülés. A felhôbôl hangzó szózat Jézust Messiásnak jelenti ki,akárcsak a keresztelésekor (Mk 9,7...
2018-02-25 12:06:56
1 2 3 .....17 18 ...26 27 ..34 35 36 
Címkék: Meteor Mozi, Föltámadt Jézusban, Isten Fia, Meteor Keresztény Központnak, Szereti Jeruzsálem, Jézust Messiásnak, egykori Meteor, üres sírról, hitre kész, tanítványok látják, kereszten meghalt, öröm ismertetô, apostolok Jézus, szívünk látni, találkozás által, szeretet képesít, egész evangéliumon, pince felé, lelkésztől megtudtuk, pogány világ, kánai mennyegzô, közvetlen velünk, hívô Ôáltala, örök élet, életet ember, istentisztelet külsô, lelkésztől vagy, türelmes ember, indulatán uralkodó, felhôbôl hangzó, kínszenvedésének, templomtisztító, fölhatalmazását, keresztelésekor, föltámadásából, föltámadásáról, evangéliumában, föltámadottnak, profanizálását, istentisztelet, tanítványokat, tevékenységet, kijelentéshez, hozzátartozik, problémáikkal, szenvedésének, föltámadottat, példabeszédek, megtekintések, kínszenvedést, fölemeltetés, egyszersmind, keresztjének, ajándékaképp, szenvedélyes, magasztalása, megnyíljanak, rászorulókat, túlszárnyalt, rendszeresen, evangéliumon, tanítványok, körbejártuk, föltámadást, kivételével,
© 2013 TVN.HU Kft.