Regisztráció  Belépés
19. évközi hét csütörtök 08.17
OLVASMÁNY Józsue könyvéből
A választott nép megérkezik az ígéret földjére, és száraz lábbal átkel a Jordán folyón.
Mózes halála után az Úr így szólt Józsuéhoz: ,,Mától fogva felmagasztallak az egész nép előtt: Tudják meg, hogy veled leszek, mint ahogy Mózessel is voltam. Add ki a parancsot a Szövetség ládáját vivő papoknak, hogy álljanak meg a vízben, ha eljutnak a...
2017-08-17 09:28:09
19. évközi hét szerda napi ige 08.16
... siratásának és gyászolásának napjai.
Ekkor Józsue, Nun fia eltelt a bölcsesség lelkével, mert Mózes rátette a kezét. A nép hallgatott is rá, vagyis úgy cselekedtek, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek. De olyan próféta nem támadt többé Izraelben, mint Mózes, akivel az Úr szemtől szemben találkozott. Nem volt hozzá hasonló, akit az Úr azért küldött, hogy jeleket és csodákat ...
2017-08-16 09:10:10
17. évközi hét szombat mai napi ige
... leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: ,,Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét).
Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának.
Akkor János...
2017-08-05 08:13:57
Az aratógazda
... egy nagyon gazdag úr. Ennek a nagyon gazdag úrnak volt egy nagyon-nagyon szegény szolgája. Egyszer a nagyon gazdag úr kiadta neki parancsba, hogy menjen el a szántóföldjére aratni. Megparancsolta neki, hogy egy nap alatt két holdat kell learatnia, marokba szednie, kepébe raknia, azonban csak úgy arathat, hogy a gabonát szálanként vágja le.
A szegény ember ki is ment a mezőre....
2017-07-20 13:30:13
1Megparancsoltam neked,.j
Igéskép...
2017-07-18 14:04:51
15. évközi hét kedd napi ige 07.18.
OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
Mózes a fáraó udvarában nevelkedett, de megőrizte szeretetét népe iránt.
Abban az időben, amikor a fáraó megparancsolta Izrael fiainak, hogy ha fiúgyermekük születik, vessék a folyóba, elment egy Lévi törzséből való férfiú, és feleséget vett a saját törzséből. Az asszony fogant, és fiúgyermeket hozott a világra. Mivel látta, hogy szép, ...
2017-07-18 11:20:45
"Szedték [a mannát] reggelenként"
... Megváltó úgy látja, hogy ez a te javadra válik, akkor nem létezhet olyan ablak, amelyen át az ég kékségét szemlélheted, mert ha lenne, azt is egy pillanat alatt besötétítené. Józsué megparancsolta a Napnak, hogy álljon meg, Jézus azonban ráboríthatja a legsűrűbb sötétség leplét is. Ő megvonhatja szívedtől az öröm minden sugarát, a szemeidtől minden fényt, és az életedtől minden er...
2017-07-16 16:17:49
Július 16. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 5.VASÁRNAP
... 22,32)
------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ -----------------------

Lelki útravaló a mai napra

Július 16.
[Jézus] megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" Ők ezt válaszolták: "Hét." Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a hét kenyere...
2017-07-16 13:35:01
15. évközi hét hétfő 07.17.
... fiaitól, hogy kegyetlen szolgaságra kárhoztatták őket. Megkeserítették életüket a vályogvetés és a téglakészítés nehéz munkájával és mindenféle kemény mezei munkával.
Végül megparancsolta a fáraó Izrael egész népének: ,,Minden fiúgyermeket, mihelyt megszületett, vessetek a folyóba, a lányokat viszont hagyjátok életben!"
Ez az Isten igéje.
Kiv 1,8-14.22...
2017-07-15 19:23:53
14. évközi hét csütörtök igéje
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Józsefet a Gondviselés vezérelte Egyiptomba, hogy általa meneküljenek meg testvérei.
Amikor a kis Benjámin zsákjában megtalálták az ezüst poharat, Júda közelebb lépett Józsefhez, és bizalommal így szólt: Kérlek, uram, hadd szóljon szolgád egy szót hozzád! Ne haragudj szolgádra, hiszen te egyenlő vagy a fáraóval. Amikor uram azt kérdezte sz...
2017-07-12 17:36:19
1 2 3 .......................142 143 ............214 215 ............284 285 286 
Címkék: SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN, OLVASMÁNY Józsue, Ekkor Józsue, Keresztelő János, Akkor János, OLVASMÁNY Mózes, ígéret földjére, bölcsesség lelkével, tálon Keresztelő, király elszomorodott, jelenlevő vendégek, nagyon gazdag, nagyon-nagyon szegény, szántóföldjére aratni, gabonát szálanként, szegény ember, fáraó udvarában, fáraó megparancsolta, saját törzséből, asszony fogant, pillanat alatt, legsűrűbb sötétség, öröm minden, szemeidtől minden, életedtől minden, téglakészítés nehéz, fáraó Izrael, lányokat viszont, ezüst poharat, szót hozzád, megparancsoltam, megkeserítették, felmagasztallak, megparancsolta, szántóföldjére, téglakészítés, szentháromság, gyászolásának, elszomorodott, reggelenként, kárhoztatták, megszületett, szemlélheted, fiúgyermeket, fiúgyermekük, besötétítené, lefejeztette, ráboríthatja, meneküljenek, vályogvetés, megvonhatja, siratásának, nevelkedett, találkozott, cselekedtek, válaszolták, szolgaságra, megkérdezte, megtalálták, gondviselés, telepedjék, keresztelő, szeretetét, sokaságnak, kenyeretek,
© 2013 TVN.HU Kft.