Belépés
Érdekes mondások
Ha jól érzed magad, ne aggódj. El fog múlni.
Ha jól mennek a dolgok, valami el fog romlani.
Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Amit ember összerakott, elôbb-utóbb szétesik.
Semmi sem olyan rossz, hogy ne tudna tovább romlani.
Nem lehet megjavítani, ami nem romlott el.
Az erôseket segíti a szerencse.
Valamiben a pici a jó...
2018-08-21 22:22:42
Levelezik a NER-értelmiség:
... délután M. Mária a balatonalmádi vasútállomás padján ült és olvasott. A főiskolás lány, vizsgájára készülve, egy napot töltött a Balatonnál, várta a Budapestre tartó vonatot. Egyszeriben három fiú lépett hozzá és megszólították. "Mûegyetemi hallgatónak" hazudták magukat, jóllehet mindhárman segédmunkások voltak. K. János csupán férfias megjelenésével feszített a színen, ...
2018-06-10 09:26:58
Tallóztam
... rend­sze­re.

A sámánisztikus vi­lág­kép sze­rint a vi­lág­min­den­ség hár­mas fel­osz­tá­sú: a középső vi­lág­ban él­nek az em­be­rek, itt ered a Vi­lág­fa, Élet­fa is, mely össze­kö­ti a há­rom vi­lá­got. A felső vi­lá­got a fa lomb­ko­ro­ná­ja jel­ké­pe­zi, ál­ta­lá­ban több szin­tű, itt van­nak az is­te­nek, jó lel­kek, a boly­gók és a csil­la­gok. A fa gyö­kér­vi­lá...
2018-03-17 10:56:46
x
... bűn, kis, majd nagy tragédia!

NACIONALIZMUS

Nemzeti érzés: kazán, meleget
adhat télben, s védi épületed, -
de felrobbanhat túlfűtött kazán,
s vér, könny, rom nacionalizmusán!
Kik fűtik fel? Kapzsi önérdekek
szolgái, - s ezt könnyen megértheted,
ha gondolkozol! Mint lett Trianon?
S előtte? Kiknek volt édeni hon
az orszá...
2017-10-14 11:11:16
A Romák Valódi Eredete
... összes európai államban megtalálható népnek az eredetével kapcsolatban az idők folyamán a legkülönbözőbb legendák születtek. Nevezték őket Gypsy-knek, Gitanos-nak, Cigánynak, holott valódi nevük Roma (legalábbis a legtöbb csoport esetén; kisebb részük helyes megnevezése a Szinti). Jelen dolgozatban nem célunk ezeknek a mítoszoknak a bemutatása, közülük csupán egyet ragadunk ki, az...
2017-07-02 18:10:55
herbert-fam@tvn.hu
...
2016-07-23 10:39:58
Hogyan ültesd át a gyakorlatba?
... von­zó­dást érzel. A végén ott lesz a NAGY TUTI, ami­vel fog­lal­koz­nod kéne. Könnyű? Egy­ál­ta­lán nem, de abszo­lút meg lehet csi­nálni. Mikor fogod meg­ta­lálni? Nem tudom. Nekem 47 éves koromra sike­rült.


2. Válogasd meg, kitől tanulsz.

Három­fajta ember­től fogadj el CSAK taná­csot: (1) jelen­tős élet­ta­pasz­ta­lata van, (2) sike­res, vagy (3) sz...
2016-03-16 13:54:18
Hazug mesék, érdekes történetek
... betöltötte a barlangot, akkor nagy erőlködve kinyitotta a szemét a kisállat, és felült. És ekkor mutatkozott meg először Bébé hatalmas étvágya, amelyről később a krónikások oly sokat írtak. Három korty, és kiitta a leves javát, az-után fogai közé ragadta az üstöt, és addig nyalogatta, amíg az utolsó csöpp is kifogyott belőle. Azután csúfondárosan nézett Paul Bunyanra, leharapta az...
2016-02-28 12:12:02
Herbert Katicatol koszonom.....
...üdvözlettel :Kató
...
2016-01-02 02:44:09
Gyógyító hangok
... mér­he­tő.


A hang, a ze­ne ránk gya­ko­rolt ha­tá­sá­nak két szél­ső­sé­ges ál­la­po­tát is­mer­het­jük fel a leg­könnyeb­ben: az egyik a har­mo­ni­zá­ló, a gyó­gyí­tó ha­tás, a má­sik a fá­rasz­tó, rom­bo­ló, meg­be­te­gí­tő ha­tás. A hang har­mo­ni­zá­ló, gyó­gyí­tó ha­tá­sá­nak fe­lis­me­ré­se és al­kal­ma­zá­sa egyidős az em­ber­rel. A gyó­gyí­tó hang elő­ál­l...
2015-09-21 09:09:07
1 2 3 4 5 6 7 
Címkék: Romák Valódi Eredete, Herbert Katicatol, NAGY TUTI, Paul Bunyanra, erôseket segíti, balatonalmádi vasútállomás, napot töltött, sámánisztikus vi­lág­kép, középső vi­lág­ban, há­rom vi­lá­got, felső vi­lá­got, eredetével kapcsolatban, idők folyamán, legkülönbözőbb legendák, legtöbb csoport, leves javát, utolsó csöpp, ze­ne ránk, gyó­gyí­tó ha­tás, hang har­mo­ni­zá­ló, gyó­gyí­tó hang, nacionalizmusán, ialetvuhuiifjci, legkülönbözőbb, megjelenésével, aaajwcaiaaacye, hczaaixydbmwwa, megszólították, csúfondárosan, sámánisztikus, segédmunkások, balatonalmádi, nacionalizmus, fwooexmweoyre, obkrsgikeknkc, qqplcayceacb, felrobbanhat, kapcsolatban, vasútállomás, megtalálható, mutatkozott, összerakott, elsiklottál, zzhopeohvwj, gyakorlatba, üdvözlettel, hallgatónak, megértheted, mítoszoknak, agsundihbyb, egyszeriben, kthlciauaeb, megjavítani, megnevezése, dolgozatban, gondolkozol, qznnbrjmqt, legalábbis, bemutatása, értelmiség, kinyitotta, nyalogatta, krónikások, balatonnál, mindhárman, vizsgájára, történetek, eredetével, budapestre,
© 2013 TVN.HU Kft.