Belépés
Jatzkó Béla
... örvény-szerelembe.

BÁBEL


Áldott légy, Bábel! Ki bánja a tornyod?
Kinek fáj ma, hogy akkor összeomlott?
Ha eltartott is néhányezer évig,
lám, eljutottunk mégiscsak az égig.

De nélküled, ha össze nem zavarja
az egy-nép...
2016-07-17 20:31:26
Mi lenne nők nélkül?
... fogta meg és elindult, de mindjárt a
sarkon
egy id?söd? n? megállította, tudja-e, hogy hol van a Harkály d?l? 1605.
- Már hogyne tudnám, ott van mindjárt mellettünk, ha velem tart,
elvezetem a házig.
Megindultak tehát ketten az országúton.
Tíz perccel kés?bb azt mondja a farmer:
- Ha ezen az ösvényen átvágunk az erd?n keresztül, akkor fél órá...
2016-05-31 13:43:47
5 ok, amiért érdemes naplót írni
... ele­mez­hető, tovább­gon­dol­ható. Ha vissza­ol­va­sod korábbi fel­jegy­zé­se­i­det szem­be­sül­hetsz a lelki fejlő­dé­sed­del, elgon­dol­kod­hatsz saját tet­te­i­den, és önvizs­gá­la­tot tart­hatsz. Mivel ezek­nek a val­lo­má­sok­nak a vissza­ol­va­sása tük­röt tart valódi sze­mé­lyi­sé­ged elé, könnyeb­ben vál­toz­tat­hatsz azo­kon az élet­te­rü­le­te­ken, amik­kel prob­lé­máid ...
2014-01-09 20:53:01
Földalatti rendszer váltás....
... köbméternyi homokot, iszapot és kőzetet távolítottunk el kézi erővel a forrásbarlangból. Odalent tíz hasadékot találtunk, amelyből különböző hőfokú és összetételű víz tört elő. A feltárás 1990-ig tartott, utána jórészt már csak karbantartási, állapot-ellenőrzési munkálatokkal foglalkoztunk.
Az Európában egyedülálló meleg vizű barlangban a fürdőt kezelő kórház vezetésév...
2014-01-04 15:25:19
Sze­mé­lyes kísérteteink
... mutat­tak be, majd a tűz körül tán­col­tak. Reg­gel a papok min­den csa­lád­nak adtak a parázs­ból, hogy új tüze­ket gyújt­has­sa­nak velük, melyek elű­zik a gonosz szel­le­me­ket és mele­gen tart­ják az otthonokat.

Sze­mé­lyes kísérteteink

Pszi­cho­ló­giai érte­lem­ben ,,kísér­tet­nek" nevez­het­jük azo­kat az érzé­se­ket, emlé­ke­ket, élmé­nye­ke...
2013-09-12 07:20:38
egy héten belül is gyógyítható a rák!
... meggyógyította a Hepatitis C-ből és a rákból, és mai napig makk egészséges, pedig akkoriban lemondott róla az orvostudomány. 35.000 pácienst kezelt, és 92.3%-uk meggyógyult a rákból. Folyamatosan tart tréningeket nagy vállalatoknál. 4 doktori diplomája van és 4-szer Phd-zett. A leghíresebb rákot gyógyító orvos a világon, az USA-ban 50millióan nézik a televízióban.

A rák...
2013-04-02 18:47:28
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... a mun­ká­mat itt be­fe­jez­tem. Kér­dez­te, hogy me­lyik az uta­zá­si iro­dám, a Barcza Ve­ráé - vá­la­szol­tam, ő ak­kor fel­aján­lot­ta, hogy 1000 dol­lárt le­tesz, és te­le­fo­non tart­juk a kap­cso­la­tot. Át­adott egy név­je­gyet, hogy ha bár­mi prob­lé­ma adó­dik, csak ve­gyem elő....
2012-06-15 07:28:38
szeretettel
... kritikusnak.* * *ˆ Dr. Popper Péter


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
3
Tartalom
Popper PéterAz Istennel sakkozás kockázata........................... .................................... .................1Tartalom.......... .................................... .......
2012-06-07 10:37:35
szeretettel
... Maga be akar fírolni engem, olcsón megszerezni egy Munkácsy-képet, majd továbbadni milliókért... Mit gondol? Mi vagyok én?! Nyeretlen kétéves...?
- Hogy ön micsoda, az nem tartozik énrám. Ellenben: kikérem magamnak a gyanúsítgatást! Becsületes nevem van a szakmában, sokak szerint én vagyok a legjobb... Ám ha kétségei vannak, vigye máshová a vásznát, mi több...
2012-04-09 10:19:59
A magyar népek őstörténete 7
... vidékén szerepelnek.

A Ra (Úr) név hegyek, folyók és emberi települések nevében egyaránt használatos. A régiek ugyanis úgy tudták, hogy a hegyek és folyók az isten legkedveltebb tartózkodási helyei, ezért alkalmazták rájuk az ő nevét, legtöbbször valamilyen jelző vagy értelmező kíséretében. Saját lakóhelyeiket pedig azért nevezték így, mert azokat ezen a módon isten véd...
2011-08-09 23:42:38
1 2 3 
Címkék: Jatzkó Béla, Szentimrei Judit, Hepatitis C-ből, Barcza Ve­ráé, Popper Péter, Popper PéterAz Istennel, héten belül, magyar népek, ösvényen átvágunk, lelki fejlő­dé­sed­del, vissza­ol­va­sása tük­röt, feltárás 1990-ig, fürdőt kezelő, papok min­den, gonosz szel­le­me­ket, leghíresebb rákot, uta­zá­si iro­dám, régiek ugyanis, isten legkedveltebb, módon isten, forrásbarlangból, meggyógyította, gyanúsítgatást, legkedveltebb, karbantartási, lakóhelyeiket, munkálatokkal, orvostudomány, vállalatoknál, távolítottunk, foglalkoztunk, megállította, kísérteteink, tartózkodási, televízióban, kepfeltoltes, folyamatosan, őstörténete, szerepelnek, eljutottunk, ellenőrzési, gyógyítható, megindultak, köbméternyi, települések, tréningeket, meggyógyult, leghíresebb, megszerezni, összetételű, kíséretében, összeomlott, alkalmazták, egyedülálló, kritikusnak, legtöbbször, használatos, szeretettel, néhányezer, ecuadorban, szentimrei, országúton, becsületes, mellettünk, otthonokat, barlangban, valamilyen, földalatti, szerelembe, milliókért, egészséges,
© 2013 TVN.HU Kft.