Belépés
Érdekes mondások
... magadnak, azt ne tedd soha mással.
Ha rossz számot tárcsázol, az állomás sohasem foglalt.
Amit nem tudsz, ne csináld, úgysem sikerül jól.
A kiválóság nem örökletes.
Egy terhes asszony inkább terhes, mint asszony.
Tévedni emberi dolog, másra kenni még emberibb.
Aki utoljára nevet, valószínűleg nem értette meg a viccet.
A dolgok csak azért javulnak...
2018-08-21 22:22:42
Tallóztam
... erejét használták fel az indián gyógyítók az egészség megőrzése érdekében.

Az észak-amerikai indián törzsek gyógyító tudású férfijai és asszonyai az évszázados hagyományokban és a természetben hisznek. Úgy tartják, hogy az, aki összhangba kerül a természeti erőkkel, rendszeresen figyel a belső hangjára, és komolyan veszi a test, a szellem és a lélek egységének fontosság...
2018-03-17 10:56:46
Ku­tya­há­ború Pest me­gyé­ben: Ezért viszi el a sin­tér
... szeretett állataival.Hétfőn újra lecsapna a gyepmester

Egy másik halásztelki asszony, Kemenczey Anett is kapott egy végzést, miszerint a tulajdonában lévő három komondor és két keverék közül vinnének el három kutyát.[/...
2017-12-16 18:36:25
Lévay József
Lévay József


Lévay József (Sajószentpéter, 1825. november 18. - Miskolc, 1918. július 4.) költő, műfordító, a Magyar Tudományos Aka...
2017-09-16 15:00:28
Jókai Anna Szalon nyílik a Várnegyedben
... Godot megjött című műve, 2012-ben pedig Éhes élet című regénye, amelyben megértő iróniával és józan tárgyilagossággal beszélt az öregedésről, a halálról; 2015-ben adták ki Válaszoltam című interjúgyűjteményét. A Szeretet szigetek és A remény ablaka című beszélgetős kötetek után 2015-ben jelent meg a hit, remény és szeretet kérdését körbejáró trilógiájának harmadik kötete, A hit ka...
2017-07-17 18:23:26
Energia-központok Magyarországon
... energiák vannak jelen, mint máshol. Szentté azonban csak akkor válik, ha az ember ezt felismeri, és tudatosan arra használja, hogy ott kapcsolatba lépjen ezekkel a nagy energiákkal.
A természetben rengeteg erőhely van, ahol különböző minőségű és erősségű energiákat észlelhetünk. Általában az egyéni érzékenység dönti el, hogy kinek melyik a megfelelő, ki, mit él át ezeken a po...
2016-10-24 12:53:45
Bodnár Éva
... ÉvaARATÁS ELŐTT


Amerre nézek,
lágy fuvallat táncol
a búzafölddeken.
Itt állok előtted,
mindennapi kenyerünket
imában ho...
2016-04-10 10:00:21
Gyógyító hangok
... mennyi­re töl­tik te­le a tá­lat, és mi­lyen irány­ban, mi­lyen erő­vel, mi­lyen gyor­san re­zeg­te­tik. Mi­nél jobb mi­nő­sé­gű az edény, an­nál ma­ga­sabb­ra szö­kik fel a víz. En­nek a rez­gés­ter­ápiá­nak se­gít­sé­gé­vel jut­tat­ták el az egyént a bel­ső har­mó­nia, majd az egész­ség ál­la­po­tá­ba.


...
2015-09-21 09:09:07
Nincs Cím
... ki­adá­sa 1967-ben je­le­nik meg, és el­ső­sor­ban a szer­ző di­ák­ko­rát, a szi­bé­ri­ai fog­ság éve­it, il­let­ve a ko­lozs­vá­ri mun­ká­ba ál­lás idő­sza­kát be­szé­li el rész­le­te­sen, ter­mé­sze­te­sen ki­tér­ve a ké­sőb­bi fej­le­mé­nyek­re is, ame­lyek­nek kü­lö­nö­sen az el­be­szé­lői po­zí­ció kö­rül­írá­sa szem­pont­já­ból van je­len­tő­sé­ge a könyv­ben.
A re­gény...
2015-07-19 15:21:12
25+1 aján­dé­köt­let, amit a gye­re­keid soha nem fog­nak el
... tanulást.

Közös étke­zés
A közös csa­ládi étke­zé­sek nagyon szo­ros köte­lé­ket fon­nak a gyer­mek és a szülők közé. Az a csa­lád, ame­lyik nem eszik együtt, nem is fejlő­dik együtt.

A ter­mé­szet szeretete
Az a gye­rek, aki érté­keli a körü­lötte lévő élő­vi­lá­got, meg­ta­nul vigyázni is arra. A leg­több szülő arra tanítja a gyer­me­két, hogy rak...
2015-01-24 12:56:57
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 
Címkék: Ku­tya­há­ború Pest, Lévay József, Jókai Anna Szalon, Energia-központok Magyarországon, Bodnár Éva, Nincs Cím, Kemenczey Anett, Magyar Tudományos Aka, ARATÁS ELŐTT, gye­re­keid soha, állomás sohasem, terhes asszony, dolgok csak, indián gyógyítók, egészség megőrzése, észak-amerikai indián, évszázados hagyományokban, természetben hisznek, természeti erőkkel, belső hangjára, lélek egységének, másik halásztelki, tulajdonában lévő, remény ablaka, nagy energiákkal, természetben rengeteg, egyéni érzékenység, bel­ső har­mó­nia, egész­ség ál­la­po­tá­ba, szer­ző di­ák­ko­rát, szi­bé­ri­ai fog­ság, ko­lozs­vá­ri mun­ká­ba, ké­sőb­bi fej­le­mé­nyek­re, el­be­szé­lői po­zí­ció, közös csa­ládi, szülők közé, ter­mé­szet szeretete, körü­lötte lévő, leg­több szülő, magyarországon, sajószentpéter, hagyományokban, trilógiájának, búzafölddeken, valószínűleg, várnegyedben, rendszeresen, tulajdonában, természetben, észlelhetünk, halásztelki, válaszoltam, kenyerünket, érzékenység, kapcsolatba, beszélgetős, öregedésről,
© 2013 TVN.HU Kft.