Regisztráció  Belépés
A szándékosan elkövetett bűneinkben nincs velünk
... útját járni. Mert amiben velünk van, az nem más, mint a Neki való engedelmesség. Pál apostol azt írja a Római levél 12. részének elején, hogy Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy ...
2012-07-02 10:28:15
Te légy életem fénye, világossága, íze, jó illata!
...
Imádság:

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek. Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye...
2012-07-01 15:53:12
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
... hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: ,,Bizony, mondom nektek. Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!" Ezután a balján állókhoz szól. ,,Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes...
2012-06-30 09:53:58
Tamási Áron: Jussomat ne vitassátok


Tamási Áron: Jussomat ne vitassátok

Édes testvéreim, mind, akik vagytok erdélyi szomorúságban, álljatok közel hozzám, adjátok a kezeteket és legyetek jók, mert nagyon fáj a szívem.

Így. Nézzetek a szemembe, s ha látjátok benne a tenger sok fájdalm...
2012-06-29 10:16:52
Áhítat: A SZERETET MŰVE
...
1Kor 12,1-11.
1 A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. 2 Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. 3 Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: "Jézus átkozott", aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek álta...
2012-06-29 08:45:39
szeretettel
... könnyitsetek házi kellemetlenségein, s én megköszönöm nektek, a mit tesztek: bár én is könnyitésére lehetnék bajainak. Különben hogyan érzi magát, panaszkodik-e fájdalmakról? tudósitsatok édes testvéreim legalább erről, hogy tudhassam szegény mama állapotát. Nagytata kezeit csókolom, semmi esetre el ne mulasszátok megmondani neki. Mamát ezerszer csókolva, tőletek választ kérve, ma...
2012-06-29 08:00:00
Hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót,
... tettekkel bizonyítsam. amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten...
2012-06-28 20:01:07
Gazdag Erzsi: Könyörgés a füvekhez
... szólítlak benneteket,
felmondom ismerős neveteket:
Aggófű, értem is aggódhatnál,...
2012-06-24 10:25:32
2012.6.23, Szombat
... tulajdonukká kell válnunk. A szeretet nagy dolog; a felebaráti szeretet még nagyobb; de a legnagyobb az, ahogy az atya szereti gyermekét. Buzgó szeretet ez, - teljes szívből való.

Testvéreim javáért
Fáradnom, küzdenem:
Erre segélj, oh Isten,
Én édes Istenem!
Én tövises pályámon
Ragyogjon szeretet,
Mert aki boldogit mást,
Boldog c...
2012-06-23 15:38:44
Morus Szent Tamás
... lejövök'' -- mondta tréfálkozva. Azután elkomolyodott. Nyílt tekintettel végignézett a lélegzet-visszafojtva álló tömegen. A bíró meg akarta ugyan akadályozni, mégis hangosan ezt mondta: ,,Testvéreim, tanúnak hívlak titeket, hogy a szent katolikus hitben, mint Isten és a király hűséges szolgája halok meg. Hű szolgája vagyok a királynak, de először az Isten szolgája vagyok. Imádkoz...
2012-06-22 05:48:10
1 2 3 ...................236 237 238 .244 245 ..........366 367 ..........487 488 489 
Címkék: Tamási Áron, SZERETET MŰVE, Gazdag Erzsi, Morus Szent Tamás, Isten Lelke, Jézus Úr, szándékosan elkövetett, időben Jézus, balján állókhoz, lelki ajándékokra, néma bálványokhoz, szeretet nagy, felebaráti szeretet, atya szereti, szent katolikus, király hűséges, tanítványaihoz, meglátogattunk, elkomolyodott, megújulásával, szomorúságban, engedelmesség, szolgálatában, testvéreimnek, fájdalmakról, tulajdonukká, elkötelezzem, felkészültté, bálványokhoz, testvéreimet, testvéremért, tudósitsatok, könnyitsetek, könnyitésére, visszafojtva, megköszönöm, világossága, angyalainak, szándékosan, mulasszátok, aggódhatnál, igazodjatok, végignézett, ajándékokra, bizonyítsam, tréfálkozva, panaszkodik, akadályozni, szeretetből, változzatok, szeretettel, betakartunk, tekintettel, elképzelése, értelmetek, vitassátok, elkövetett, fenntartás, alkalommal, megtehetek, testeteket, testvéreim, imádkozzak, legnagyobb, szolgáljam, megmondani, felebaráti, tudtotokra, szentlélek, benneteket, átkozottak,
© 2013 TVN.HU Kft.