Belépés
Az öreg és a virág
... Az öreg és a virág


Élt egyszer - talán évszázadokkal, talán évezredekkel ezelőtt - egy boldog ember. Nem azért volt boldog, mert óriási háza meg birtoka volt, hanem azért, mert a kertje virágokkal volt tele. Gyönyörû kert volt az; jól megfért ott egymás mellett a Tavaszi gólyahír, a Réti boglárka, a Havasi gyopár és ki tudja felsoroln...
2016-05-22 08:15:11
Hogyan ültesd át a gyakorlatba?
... gon­dol­kod­tam erről, de ma már nem is értem, hogyan lehetne más­képp csi­nálni. A lényeg, hogy ami­kor bele­vá­gunk vala­mibe, min­dig áll­junk készen a vál­toz­ta­tásra, és addig fino­mít­sunk a mód­sze­re­ken, amíg meg nem szü­le­tik a kívánt vég­ered­mény. Logi­kus, de a több­ség nem így csi­nálja.


10. Ültesd át a gyakorlatba, amit tanultál.

Semmi ...
2016-03-16 13:54:18
Mesék a prérifarkasról
... öregek, mögöttük a fiatalok, aztán nagy csivitelés, füttyszó közepette ugrándoztak le a domb tövébe, s ott így énekeltek:
Madarak vagyunk, táncolunk, hegynek föl, völgynek le szálldo-sunk. Füttyös madarak vagyunk.
Aztán kiterjesztették szárnyukat, fölröppentek, széles köröket írtak le a domb körül, a domb fölött, villámgyorsan csaptak le a domb tövében csillogó tótükörre...
2016-02-24 09:44:34
Drága barátnőm szép üzenete!...
2016-01-07 18:00:20
Herbert Kató karácsonyi köszöntése...
2016-01-04 12:24:11
Herbert Katicatol koszonom.....
...
2016-01-02 02:31:42
herbert-fam@tvn.hu

...
2015-12-31 11:47:04
Régi mesék, amik ma is az életre tanítanak
... valamint megszeretteti gyermekeinkkel a növény és állatvilágot.Olvas­sunk és meséljünk minél töb­bet, hogy gyer­me­ke­ink sike­res, maga­biz­tos felnőt­tekké váljanak!
Emlékeztek még ezekre a mesékre? Adjuk tovább!Csip-csup cso...
2015-12-09 18:29:52
Gyógyító hangok
... más­sal­hang­zó­val tár­sí­tott zen­ge­té­sé­vel ma­gunk al­kot­juk meg a ha­tást ki­vál­tó han­got. Az így lét­re­jött hang­spi­rál át­jár­ja az egész tes­tet, har­mo­ni­zál és ki­egyen­sú­lyoz. Lás­sunk kö­zü­lük né­hány pél­dát:


Az egyik In­diá­ból szár­ma­zó me­di­tá­ci­ós tech­ni­ka sze­rint a kü­lön­bö­ző ma­gán­hang­zó­kat hosszan ki­tart­va, egyen­le­tes h...
2015-09-21 09:09:07
közösségi portálok
... megy.

Az inter­net­függő­ség és az infor­má­ció­függő­ség már egy ideje beke­rült a köz­tu­datba, de miről is van szó pon­to­san? A dol­gok való­színű­leg kicsúsz­tak az irá­nyí­tá­sunk­ból, ha feszül­tek, ide­ge­sek, szo­ron­góak, vagy épp fruszt­rál­tak leszünk attól, hogy néhány órára, napra távol kell len­nünk vir­tu­á­lis közös­sé­günktől, mert atyaég, nehogy lema­...
2014-02-26 19:29:15
1 2 3 4 5 
Címkék: Herbert Kató, Herbert Katicatol, életre tanítanak, boldog ember, kertje virágokkal, kívánt vég­ered­mény, domb tövébe, domb körül, domb fölött, domb tövében, ha­tást ki­vál­tó, egész tes­tet, egyik In­diá­ból, ideje beke­rült, dol­gok való­színű­leg, kiterjesztették, vrwtjwgwdjiaxrd, prérifarkasról, gyermekeinkkel, évszázadokkal, crgwqgjmqrtvv, villámgyorsan, megszeretteti, fölröppentek, wduuijitnbbq, évezredekkel, tdbuwzsdkwap, állatvilágot, gyakorlatba, ugrándoztak, syxfpxraqa, karácsonyi, köszöntése, emlékeztek, szárnyukat, csivitelés, virágokkal, táncolunk, közösségi, felsoroln, énekeltek, syxfpxraq, közepette, tótükörre, hrctdlqox, tanítanak, meséljünk, katicatol, csillogó, valamint, koszonom, fiatalok, ubbyihwp, völgynek, gólyahír, boglárka, snxecvnx, barátnőm, ydoszeez, füttyszó, widmumaa, váljanak, askayygc, portálok, gyógyító, mögöttük, tanultál, kasjjol, hosszan, herbert, vagyunk,
© 2013 TVN.HU Kft.