Regisztráció  Belépés
A központi világegyetem és a felsőbb-világegyeteme - 1.
... Isten, egyedül vagy; nincs melletted senki. Te teremtetted a mennyet és a mennyeknek országát, annak minden sokaságával együtt; te tartod meg őket és te szabályozod működésüket. A világegyetemeket Istenfiak teremtették. A Teremtő fényruhába öltözik és függönyként feszíti ki a mennyeket." Csak az Egyetemes Atya fogalma — az egy Isten a sok isten helyett — tette ké...
2018-04-13 17:28:39
Urantia - Előszó
... önmagában nem teljes és önálló beszámoló; hanem egyfajta kifejezésgyűjtemény-szerű útmutató, amely rendeltetése szerint segítséget kíván nyújtani az olvasóknak az Istenséggel és a világegyetemek mindenségével foglalkozó azon írások megértéséhez, melyeket az Urantiára küldött orvontoni bizottság készített.
(1.5) 0:0.5 Világotok, az Urantia, a Nebadon helyi világegyetemet alkot...
2018-04-13 17:24:31
04. Urantia - 54. írás
... képességek elvesztek azáltal, hogy teret engedett a türelmetlenségnek és engedett azon vágyának, hogy azt birtokolja, amire éppen törekszik és hogy úgy birtokolja azt, hogy közben a világegyetemek mindenségét alkotó minden más lény jogai és szabadságai tiszteletben tartásával járó minden kötelezettséggel dacol. Az erkölcstani kötelezettségek velünk születettek, isteniek és egyetem...
2018-04-11 23:26:30
03. Urantia - 53. írás
... fizikai gravitáció és a térenergia eredendően jelen van a világegyetemben, továbbá, hogy az Atya hitregéjét a paradicsomi Fiak találták ki azért, hogy az Atya nevében uralhassák a világegyetemeket. Tagadta, hogy a személyiség az Egyetemes Atya ajándéka. Még azt is állította, hogy a végleges rendű lények összejátszottak a paradicsomi Fiakkal az egész teremtés megtévesztése érdekébe...
2018-04-11 23:25:23
Urantia - Az Örök Sziget Természete
... gondoljuk.

(120.1) 11:2.9 Az örök Sziget egyetlen anyagiasult alakból áll - valóságos állandósult rendszerekből. A Paradicsom e valódi anyaga olyan térpotenciál egynemű szerveződése, mely a világegyetemek széles mindenségében sehol máshol nem található meg. A különböző világegyetemekben többféle néven ismeretes, és a nebadoni melkizedekek régóta úgy nevezik, hogy abszol...
2017-08-16 23:55:25
Urantia - Az Isteni Székhely
... lakóhelyen lakozik, mindig is itt lakozott és mindörökké itt is fog lakozni. Eddig mindig itt találtuk őt és mindig is itt fogjuk találni. Az Egyetemes Atya mindenségrendi értelemben a világegyetemek mindenségének e középpontjában összpontosul, szellemileg ott személyesül meg és földrajzi értelemben ott lakozik.

(118.5) 11:1.3 Mi tökéletesen ismerjük az Egyetemes Atyáho...
2017-08-16 23:51:24
Urantia - A Paradicsom Örök Szigete
Az Urantia könyv

11. írás

A Paradicsom Örök Szigete

(118.1) 11:0.1 A PARADICSOM a világegyetemek mindenségének örökkévaló középpontja és az Egyetemes Atyának, az Örökkévaló Fiúnak, a Végtelen Szellemnek és az ő isteni mellérendeltjeiknek és társaiknak lakóhelye. E központi Sziget a mindenségrendi valóság leghatalmasabb szervezett égiteste az egész v...
2017-08-16 23:47:42
Urantia - A Végesen Túli Háromság
... elért, felemelkedő és fejlődő lényeket és kihívást fog jelenteni számukra, mert érzékeljük, hogy az Egyetemes Abszolút mindenségrendi kapcsolatainak kifürkészhetetlensége az anyagi világegyetemek és azok szellemi irányításának folyamatos kiterjedésével arányosan növekszik.

(117.1) 10:8.9 Csak a végtelenség fedheti fel az Atya-Végtelent.

(117.2) 10:8.10 [Ennek...
2017-08-14 21:26:34
Urantia - A Felsőség Felügyelete
... azért létezhet, mert a Háromság az Istenség teljessége, és van még számos egyéb oka is.

(115.5) 10:7.3 A Legfelsőbb Lény valamivel kevesebb és valamiben más, mint a véges világegyetemekben működő Háromság; de bizonyos határokon belül és a tökéletlen hatalom megszemélyesülés jelen korszakában ezen evolúciós Istenség tükrözni látszik a Felsőség Háromságának magatartásform...
2017-08-14 00:23:10
Urantia - Az Istenség Három Személye
... örökkévalóságban és Istenségekként kétségkívül így is tesznek, viszont az időben és személyiségekként ettől bizonyosan eltérő természetű viszonyt tartanak fenn. A Paradicsomból kitekintve a világegyetemekre e viszonyok igen hasonlónak tűnnek, de mihelyt a tér területeiről nézzük azokat, már egészen különbözőnek látszanak.

(111.1) 10:3.3 Az isteni Fiak valóban ,,Ist...
2017-08-13 23:59:24
1 2 3 4 5 7 8 9 10 
Címkék: Örök Sziget Természete, Isteni Székhely, Paradicsom Örök Szigete, Végesen Túli Háromság, Felsőség Felügyelete, Istenség Három Személye, Egyetemes Atya, Egyetemes Atyáho, Egyetemes Atyának, Örökkévaló Fiúnak, Végtelen Szellemnek, Egyetemes Abszolút, Legfelsőbb Lény, Felsőség Háromságának, központi világegyetem, mennyeknek országát, világegyetemeket Istenfiak, világegyetemek mindenségével, világegyetemek mindenségét, erkölcstani kötelezettségek, térenergia eredendően, paradicsomi Fiak, végleges rendű, paradicsomi Fiakkal, egész teremtés, örök Sziget, világegyetemek széles, különböző világegyetemekben, nebadoni melkizedekek, világegyetemek mindenségének, mindenségrendi valóság, anyagi világegyetemek, végtelenség fedheti, véges világegyetemekben, tökéletlen hatalom, isteni Fiak, világegyetemeket, megszemélyesülés, világegyetemekre, kötelezettséggel, örökkévalóságban, kötelezettségek, világegyetemben, összejátszottak, világegyetemek, mindenségrendi, világegyetemet, középpontjában, istenségekként,
© 2013 TVN.HU Kft.