Belépés
Ézsaiás 43:1
... égtem, perzselődtem,
az ár el nem sodorhat el engem.
Szavad tűzként ragyog:
Ne félj, veled v...
2012-04-06 06:43:29
Milyen vagyok?
... tehát ki átad,
nappalnak és éjszakának.
Van azonban még két másik,
Ki látástól vakulásig,
Írja mit teszel és mondasz.
Jobbról aki áll, az olvas fel
majd rólad minden jót,
Bal felőli pedig felró,
minden rossznak mondhatót.
Minden este eléd tárják,
mint egy tükröt, napodat.
Hogy mielőtt Isten ítél,
Ismerd, s jobbítsd önmaga...
2012-04-06 06:40:58
Boldog Notker
... elmélkedéssel töltötték el. Egy ilyen alkalommal fogant meg a terv Notkerben, hogy a Walafrid (808/09--849) által negyven évvel azelőtt összeállított művet, Szent Gallus életét újból megírja. -- Minden félénksége és érzékenysége mellett Notkert mélységes belső nyugalom töltötte el. III. Károly egy büszke udvari emberének, aki csodálkozott az egyszerű szerzetes tudós tekintélyén, é...
2012-04-06 06:03:48
Evangélium 2012. április 6.
... tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat, és kiment velük oda lámpákkal, fáklyákkal, fegyverekkel fölszerelkezve. Jézus tudott mindent, ami rá várt. Eléjük ment tehát és megkérdezte tőlük: ,,Kit kerestek?" Azok ezt válaszolták: ,,A názáreti Jézust." Jézus erre így szólt: ,,Én vagyok.“ Júdás...
2012-04-06 06:02:58
szeretettel
... olyannak tûnt a néma sötétségben, mint roppant agyvelők - gondolatok nélkül. A ritkásan pislákoló utcai lámpák azt a benyomást keltették, hogy a torzarcú városnak bandzsák a szemei. Mindenféle félig kivájt lövészárkok ásítottak s mellettük rendetlen összevisszaságban buckák emelkedtek, akárha kutya kaparta volna a mélyedéseket. Az időnként feltámadó szél meg-megcsil...
2012-04-06 05:26:57
2012. április 6. Nagypéntek
... tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat, és kiment velük oda lámpákkal, fáklyákkal, fegyverekkel fölszerelkezve. Jézus tudott mindent, ami rá várt. Eléjük ment tehát és megkérdezte tőlük: ,,Kit kerestek?" Azok ezt válaszolták: ,,A názáreti Jézust." Jézus erre így szólt: ,,Én vagyok.“ Júdás...
2012-04-06 01:43:49
Nagypéntek!
... kereszt a gyermekkor keresztje. Félelemből és bizalomból ácsolták. A második kereszt a kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának tévelygés a neve. A harmadik a felnőttkor keresztje, minden kereszt közül talán a legmeredekebb. Most kell beilleszkednünk a világba, s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla. Most kell leginkább ellenállni a föld vonzásának, a szeretet és igazsá...
2012-04-06 00:19:48
Kay Warren:Válaszd Az Örömöt, Mert A Boldogság Nem Elég
... különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül." (Jakab 1:2-4)Ez az áhítat Kay Warren új könyve -Choose Joy: Because Happiness Isn't Enough ("Válaszd Az Örömöt, Mert A Boldogság Nem Elég"- magya...
2012-04-05 23:08:41
Ferreri Szent Vince
... vezetett, azután 1403-ban Savoyába, Genfbe, Lausanne-ba, Fribourgba és Lyonba. 1408-ban Montpellier-ben, 1409-ben Barcelonában prédikált.

Mint szónok a szó, az imádság és a példa minden eszközével igyekezett az embereket megragadni. Életmódjának szigorúsága minden vitán fölül álló tekintélyt szerzett neki. Erkölcsi követelményei tudatosan magasak voltak. A hit dolgában ...
2012-04-05 19:59:19
Boldog Höss Kreszcencia
... is. Amint Krisztus szenvedésében az emberek gonoszsága és a sötétség hatalma űzte játékát, hasonlóképpen Anna is alá volt vetve ezeknek. Mint betolakodó szálka volt a főnöknő szemében, aki mindenáron a kolostor elhagyására akarta rábírni az alázatos Annát. A legnehezebb munkákat rótta ki rá, megvonta tőle mindennapi kenyerét, egy kamrát jelölt ki néki cellaként, és a legeszteleneb...
2012-04-05 19:58:39
1 2 3 .....5402 5403 5404 5409 5410 ...8113 8114 ..10817 10818 10819 
Címkék: Boldog Notker, Válaszd Az Örömöt, Mert Boldogság Nem Elég, Ferreri Szent Vince, Boldog Höss Kreszcencia, Szent Gallus, Because Happiness Isn, Amint Krisztus, ilyen alkalommal, terv Notkerben, büszke udvari, egyszerű szerzetes, csapat katonát, farizeusoktól szolgákat, názáreti Jézust, néma sötétségben, ritkásan pislákoló, benyomást keltették, torzarcú városnak, gyermekkor keresztje, második kereszt, felnőttkor keresztje, föld vonzásának, állhatatosság pedig, példa minden, embereket megragadni, emberek gonoszsága, sötétség hatalma, főnöknő szemében, kolostor elhagyására, alázatos Annát, legnehezebb munkákat, kamrát jelölt, beilleszkednünk, állhatatosságot, fölszerelkezve, tanítványaival, követelményei, összeállított, legmeredekebb, farizeusoktól, hasonlóképpen, legeszteleneb, állhatatosság, elmélkedéssel, szenvedésében, cselekedetet, fegyverekkel, perzselődtem, mélyedéseket, barcelonában, érzékenysége, életmódjának, kísértésekbe, megtanulnunk, csodálkozott, válaszolták, montpellier, megkérdezte, tökéletessé,
© 2013 TVN.HU Kft.