Belépés
Annak növekednie kell
...
a helyére, a viszály, a féltékenység és irigység magvát hintette volna el, és nagyban fékezte volna az evangélium előrehaladását.
János természeténél fogva részese volt az emberiség hibáinak, gyöngeségeinek, de az isteni szeretet érintése átalakította. A légkört, melyben élt, nem szennyezte önzés és becsvágy, távol állt tőle a féltékenységnek még a csírája is. Nem ...
2009-12-23 18:32:41
Nikodémus
... folytatta: "Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az" (Jn 3:6). A szív természeténél fogva gonosz, és "ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki" (Jób 14:4). Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. "A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti" (Róm 8:7). "A szívből szár...
2009-12-23 18:31:03
Érdemes elolvasni!!!
... volt, amit lelki szükségből, a
maga igazolására talált ki. Az ember saját akaratából került ki onnan. Ha az allegóriák útját
akarjuk járni, azt mondhatjuk: Isten világából az első emberi találmány, egy sokfokú létra
segítségével került ki, melyet a maga világában együtt kalapált össze embertársaival,
álmokból és ábrándokból. Kikerült hát a hajdani Édenből, és a...
2009-12-23 17:34:24
Mennyegzői ünnepségen
... Így fejezte ki rokonszenvét az ember iránt, és vágyát, hogy boldogságát szolgálja. A megkísértés pusztájában maga is ivott a keserűség poharából. Azért jött, hogy áldásával megszentelje az emberi kapcsolatokat.
A Jordántól Jézus visszatért Galileába. Nem messze Názárettől, egy kis városban, Kánában menyegző készült. A házasulandók József és Mária rokonai voltak. Jézus tudo...
2009-12-23 17:05:17
Megtaláltuk a messiást
... evangélium munkájának illusztrálására: "Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon" (Ésa 40:4). Amikor Isten Lelke érinti a szívet csodálatos serkentő erejével, megalázza az emberi büszkeséget. A világi örömök, rang és hatalom értéktelennek tűnnek. "Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondo...
2009-12-23 16:28:05
A győzelem
... válaszoljon, de Ő visszautasította a kétség legcsekélyebb elfogadását is. Nem kockáztatta életét azért, hogy Sátánnak bizonyítékot adjon.
A kísértő azt hitte, hogy kihasználhatja Krisztus emberi természetét, és elbizakodottságot ébreszthet benne. Sátán ugyan csábíthat, de nem kényszeríthet a bűnre. Azt mondta Jézusnak: "Vesd alá magad!" - bár tudta, hogy nem teheti meg, me...
2009-12-23 16:26:48
Kiáltó szó a pusztában
... feleségem is igen idős" (Lk 1:15-18).
Zakariás jól tudta, hogyan kapott Ábrahám idős korában gyermeket. Hitte, hogy az, aki az ígéretet tette, hűséges. De az idős pap egy pillanatra az emberi fogyatékosságra gondolt. Elfelejtette, hogy amit Isten megígért, azt teljesíti. Mekkora ellentét feszül Zakariás hitetlensége, és a názáreti hajadon, Mária kedves, gyermeki hite közöt...
2009-12-23 16:10:32
Küzdelmes napok
... találnak békét. Nem tudták, hogy lelki szabadságot akkor nyerhetnek, ha igazságban szolgálják Istent. Jézus azért jött, hogy megtanítsa, mit jelent Istent imádni, és nem szentesíthette az emberi kívánalmak és az isteni előírások összekeverését. Nem támadta a tudós tanítók előírásait, de amikor megrótták egyszerű szokásaiért, Isten szavát tárta eléjük életmódjának igazolására. ...
2009-12-23 16:05:39
Megszületett
... A dicsőség Királya mélyen megalázkodott, amikor eljött földünkre, hogy magára öltse az emberi természetet. Egyszerűek és kedvezőtlenek voltak életkörülményei. Dicsőségét eltakarta, hogy a külsejéből sugárzó fenség ne váljék az érdeklődés középpontjává. Mellőzött minden külső pompát. Gazdagság, világi tekintély vagy emberi nagyság nem ment meg egyetlen lelket sem a haláltól. Jézus...
2009-12-23 15:42:25
A fekete város 5.fejezet
... Klokocs felé. Lövésre készen hatolt be a sűrűségbe, a zúzmarát hullató fák gallyait elhárítva ment nagy izgatottságban a nyomok után, amikor egyszerre két lövést hallott elöl s nyomában emberi hangok verték fel a csendet.

Megrezzent. Mi lehet ez? De csak ment a szarvasnyomok után, melyek kivezettek az erdőcskéből. A Klokocs túlsó oldalán aztán világosan eléje tárult a s...
2009-12-23 15:20:06
1 2 3 ............1245 1246 ......1867 1868 1869 ......2490 2491 2492 
Címkék: Jordántól Jézus, Amikor Isten Lelke, fekete város, evangélium előrehaladását, emberiség hibáinak, isteni szeretet, szív természeténél, bűnös szíven, test gondolata, szívből szár, ember saját, allegóriák útját, első emberi, sokfokú létra, maga világában, hajdani Édenből, ember iránt, megkísértés pusztájában, keserűség poharából, emberi kapcsolatokat, házasulandók József, szívet csodálatos, emberi büszkeséget, világi örömök, kétség legcsekélyebb, ígéretet tette, emberi fogyatékosságra, názáreti hajadon, emberi kívánalmak, isteni előírások, tudós tanítók, dicsőség Királya, emberi természetet, külsejéből sugárzó, érdeklődés középpontjává, zúzmarát hullató, nyomok után, szarvasnyomok után, visszautasította, féltékenységnek, engedelmeskedik, életkörülményei, fogyatékosságra, ellenségeskedés, illusztrálására, összekeverését, embertársaival, kihasználhatja, gyöngeségeinek, előrehaladását, szentesíthette, tisztátalanból, izgatottságban, kapcsolatokat, középpontjává, kényszeríthet, fölemelkedjék, okoskodásokat,
© 2013 TVN.HU Kft.