Belépés
Szerelmes vers
... nyilvánvalót?
Halálodon túl én sem létezem?

Szeretlek. Ringass, mint hajót a víz,
párát tavaszi szellő tó felett.
Hozzád simulva átdobban a szív,

és felgerjedt, csúcsosult élvezet,
hogy ajkad csókra csupán engem hív,
s szemed tükre elemi szeretet?

...
2011-05-11 16:47:23
AZ EMBeR TRaGÉDIÁJa:9SZÍN
... ki bír veled?

NÉPTÖMEG
Most a Konventbe. Polgártárs, vezess. -
Kiszedted-é az árulók nevét? -

(A nép letakarodik az állványról. Éva mint rongyos,
felgerjedt pórnő kibontakozik a sokaságból, és egyik kezében tőrrel,
másikban egy véres fejjel Dantonhoz rohan.)

ÉVA
Danton! tekints ez összeesküvőre,
Téged kivánt megölni,...
2011-04-19 22:05:02
AZ EMBeR TRaGÉDIÁJa:5SZÍN
... varázsolál nekem
A sivatagba, hogy ha még fiamból
Polgárt nevelnél tisztes anyaként:
Bolond vagy, méltán gúnyol a leány,
Ki festett arccal a bordélyban ül
Bortól felgerjedt, csókvágyó ajakkal.
Örülj, mulass, tagadd meg az erényt. -
Vérpadra mostan, büntetésemül.
Nem mintha aljast bírtam volna tenni,
De mert nagy eszme lelkesítni bírt....
2011-04-18 22:31:26
Krónika 2. könyve 34. fejezet
... felolvastak a Júda királya előtt;

25. Mivel elhagytak engem, és idegen isteneknek tömjéneztek, hogy engem haragra gerjeszszenek az ő kezeiknek minden cselekedetei által. Felgerjedt az én haragom e hely ellen, és el sem oltatik.

26. A Júda királyának pedig, a ki titeket küldött, hogy az Urat megkérdjétek, így szóljatok: Így szól az Úr, Izráel Istene: A mi ...
2011-04-13 12:44:20
Vonakodó kedvesemhez
... ifjúság s az öröm
harmat módjára csillog a bőrödön,
s készséges, vágyó lelked, mint a láng
bukkan fel tested minden pórusán:
tekintsük egymást prédának, akár
két felgerjedt ragadozó madár,
hadd használjuk a percet, ahelyett,
hogy elkenődve lötyögjek veled;
hemperegjünk, míg édességed s vad
erőm egyetlen, görgő gombolyag,
aztán nyer...
2011-04-08 20:46:08
Krónika 2. könyve 28. fejezet
... Ne hozzátok ide be a foglyokat, mert felette igen nagy bűn lesz az, a mit akartok művelni, és ezzel a mi bűneinket és vétkeinket megsokasítjátok; mert e nélkül is sok bűnünk van, és felgerjedt a harag Izráel ellen.

14. Ott hagyá azért a sereg a foglyokat és a zsákmányt a vezérek és az egész gyülekezet előtt.

15. És felállának a névszerint megnevezett férf...
2011-04-06 08:38:12
Krónika 2. könyve 25. fejezet
... sokkal többet adhat.

10. Kiválasztá azért Amásia azt a sereget, a mely Efraimból jött vala ő hozzá, hogy mennének helyökre; mely dologért igen megharagvának a Júda népére, és felgerjedt haraggal tértek vissza helyeikre.

11. Amásia pedig felbátorodván, elindítá népét, és méne a sós völgybe; és megvere a Seir fiai közül tízezeret.

12. És Júda f...
2011-04-02 12:30:11
Balassi Bálint (1554-1594)
... éngem, óh, hová légyek?
Kétségben kell esnem.

5
Igazságodot irgalmasságod,
kérlek, felülmúlja,
Csendesedjék meg szent felségednek
felgerjedt haragja,
Szent lelked által szegény lelkemnek
légy vigasztalója!

6
Szinte elfojtott és majd megemészt
éngem az sok vétek,
Csak tőled ...
2011-02-02 04:58:29
SZERELEM & VÁGYAKOZás
Nincs hatalmasabb emberi ösztön, mint a felgerjedt nemi vágy, és a képek, amelyek a nyomában támadnak, életre szólóan vésődnek belénk, mint tetoválás a lelkünkbe.
Stephen King...
2011-01-21 12:15:40
Királyok 2. könyve 13. fejezet
... esztendeig.

2. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, és követé Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneit, a ki bűnbe ejté az Izráelt, és nem szakadt el azoktól.

3. És felgerjedt az Úr haragja Izráel ellen, és adá őket Hazáelnek, a Siria királyának kezébe, és Benhadádnak, a Hazáel fiának kezébe, az ő életének minden idejében.

4. De könyörgött Jo...
2011-01-16 13:37:33
1 2 3 7 8 9 .11 12 .14 15 16 
Címkék: EMBeR TRaGÉDIÁJa, Balassi Bálint, Izráel Istene, árulók nevét, véres fejjel, harag Izráel, egész gyülekezet, névszerint megnevezett, mely Efraimból, felgerjedt nemi, nyomában támadnak, megsokasítjátok, összeesküvőre, gerjeszszenek, irgalmasságod, megharagvának, felbátorodván, nyilvánvalót, hemperegjünk, cselekedetei, vigasztalója, csendesedjék, büntetésemül, megkérdjétek, kibontakozik, kedvesemhez, benhadádnak, felolvastak, hatalmasabb, felségednek, letakarodik, megnevezett, jeroboámnak, igazságodot, tömjéneztek, felgerjedt, isteneknek, bordélyban, cselekedék, esztendeig, állványról, polgártárs, tragédiája, sokaságból, lelkesítni, vágyakozás, varázsolál, csúcsosult, felülmúlja, használjuk, vétkeinket, kiválasztá, felállának, névszerint, könyörgött, királyának, gyülekezet, gombolyag, efraimból, foglyokat, bűneinket, dantonhoz, lelkünkbe, kiszedted, tetoválás, lötyögjek, készséges, tekintsük, elhagytak, tízezeret, szóljatok,
© 2013 TVN.HU Kft.