Belépés
Szent Bathildis
... Chelles-ben temették el. Amikor a sírjánál történt sok csoda arra késztette Jámbor Lajost, hogy 833-ban felnyittassa a sírt, a szent testét épségben találták. Ekkor a király értékes koporsóba helyeztette. [3] major domus (latin ,,háznagy''): eredetileg a királyi udvartartás

élén álló tisztségviselő a korai középkori Nyugat-Európában. A

majordomusok később a l...
2010-01-30 00:03:26
Pallotti Szent Vince
... kegyelemmel felruházott férfi, és így gyakran hívták haldoklók ágyához és kivégzés előtt álló gonosztevőkhöz. Egyszer egy halálosan beteg öreg harcos töltött revolverét a fejpárnája alá helyeztette, hogy lelője a papot, aki megkísérli, hogy felkeresse. Vince öreg nőnek öltözött, és addig szolgálta, amíg végül feltehette a stólát, és meggyóntathatta.

Szüntelenül úton vol...
2010-01-22 13:23:11
A sötét oldal
... Szentírás tájékoztat a mennyei lények számáról, hatalmáról és dicsőségéről, Isten kormányzatával való kapcsolatukról, valamint a megváltás munkájához való viszonyukról. "Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét és az Ő uralkodása mindenre kihat. " A próféta pedig ezt mondja: "Hallám a királyi szék... körül sok angyalnak szavát. " A királyok Királyának fogadótermében szolgálnak az...
2010-01-19 10:54:09
A fekete város 8.fejezet
... méhkaptár, mert az urak ugyan a kastélyban szállásoltattak el, de huszárokat, kocsisokat is hoztak magokkal, s ezek nem fértek már el az urasági épületekben, hanem a jobbágyok istállóiba helyeztettek el a lovaik s a kocsisok, huszárok is szétosztattak a községbe, csupán az élelmet adta az uraság, délben és este egy-egy ökröt sütvén meg a szabad ég alatt, a Sztrelnyikék pajtája mög...
2010-01-02 14:55:57
Meghalt Apáczai Csere János
... fejedelem jelenlétében nyilvános vitát provokált. Apáczai kiállt eszméi, a haza szellemi haladásának ügye mellett. Ezért II. Rákóczi György büntetésül a leégett kolozsvári kollégiumba helyeztette át.

1656. november 20-án De summa scholarum necessitate earumque inter Hungarorus barbariei causis (Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapot...
2009-12-31 14:02:22
Megszületett Hadik János
... osztrák-magyar közös hadseregbe és Bácskába került a 10-es huszárokhoz. Katonai pályáját azonban már korán felcserélte a politikaival. 1893-ban főhadnagyi rendfokozatban szolgálaton kívül helyeztette magát. Még abban az évben feleségül vette Zichy Alexandra grófnőt, akitől négy gyermeke született: Amália (1894-1967), Margit (1899-1978), Antal (1902-1935) és Béla (1915-1971); leszá...
2009-11-23 07:58:07
1918 Hadik János miniszter
... osztrák-magyar közös hadseregbe és Bácskába került a 10-es huszárokhoz. Katonai pályáját azonban már korán felcserélte a politikaival. 1893-ban főhadnagyi rendfokozatban szolgálaton kívül helyeztette magát. Még abban az évben feleségül vette Zichy Alexandra grófnőt, akitől négy gyermeke született: Amália (1894-1967), Margit (1899-1978), Antal (1902-1935) és Béla (1915-1971); leszá...
2009-10-29 07:39:46
Meghalt Kazinczy Lajos
... főgondnoka, a Magyar Tudós Társaság (vagyis a Magyar Tudományos Akadémia) első elnöke vállalta Kazinczy Lajos taníttatását és 1835-ben a Bécstől 30 km-re fekvő Tulln városka kadétiskolájában helyeztette el.

Tanulmányait a tullni utásziskolában 1839 őszén fejezte be, majd hadapródként lépett a császári hadsereg 9. (Miklós) huszárezredbe, melynek állomáshelye két éven át ...
2009-10-25 06:24:55
125 éve áldozták fel rituális
... (körülmetélő) együtt, mint akiről kiderült, hogy ugyanazon időben szintén a zsinagógában kellett lennie, Solymosi Eszter meggyilkolása s illetőleg a gyilkosságban való részesség miatt vád alá helyeztettek.

Schwarz Salamon, aki Móric vallomása szerint Eszter nyakát átmetszette, a törvényszéki elnök előtt ezeket vallotta: Eszter ama napon elmenvén a zsinagóga mellett, kig...
2009-10-24 21:17:20
Megszületett Kazinczy Lajos
... főgondnoka, a Magyar Tudós Társaság (vagyis a Magyar Tudományos Akadémia) első elnöke vállalta Kazinczy Lajos taníttatását és 1835-ben a Bécstől 30 km-re fekvő Tulln városka kadétiskolájában helyeztette el.

Tanulmányait a tullni utásziskolában 1839 őszén fejezte be, majd hadapródként lépett a császári hadsereg 9. (Miklós) huszárezredbe, melynek állomáshelye két éven át ...
2009-10-20 07:49:31
1 2 3 .8 9 .13 14 15 16 17 18 
Címkék: Szent Bathildis, Pallotti Szent Vince, Meghalt Apáczai Csere János, Megszületett Hadik János, Hadik János, Meghalt Kazinczy Lajos, Megszületett Kazinczy Lajos, Jámbor Lajost, Ezért II, Rákóczi György, Zichy Alexandra, Magyar Tudós Társaság, Magyar Tudományos Akadémia, Kazinczy Lajos, Solymosi Eszter, Schwarz Salamon, sötét oldal, fekete város, sírjánál történt, szent testét, király értékes, királyi udvartartás, korai középkori, halálosan beteg, mennyei lények, megváltás munkájához, mennyekbe helyeztette, próféta pedig, királyi szék, királyok Királyának, urak ugyan, kastélyban szállásoltattak, urasági épületekben, jobbágyok istállóiba, élelmet adta, haza szellemi, leégett kolozsvári, iskolák fölöttébb, magyaroknál való, 10-es huszárokhoz, évben feleségül, tullni utásziskolában, császári hadsereg, zsinagógában kellett, gyilkosságban való, törvényszéki elnök, zsinagóga mellett, kadétiskolájában, szállásoltattak, meggyóntathatta, utásziskolában, kormányzatával, tisztségviselő, rendfokozatban,
© 2013 TVN.HU Kft.