Belépés
Tallóztam
... ugyan­csak jellemző volt a ma­gyar vi­lág­kép­re: a ma­gya­rok egy ősma­dár­tól, a tu­rul­ma­dár­tól szár­maz­tat­ták ma­gu­kat - ezt bi­zo­nyít­ja az Eme­se ál­ma cí­mű mon­da is. Dió­sze­gi Vil­mos ku­ta­tá­sai sze­rint a ma­gyar sá­má­nok gyó­gyí­tók, jó­sok, lélekvezetők stb. vol­tak, mint ezt lát­ni is fog­juk le­nebb. A ma­gyar tál­tos be­ava­tá­sa két­fé­le­kép­pen tör­tén­...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
... ugyan­csak jellemző volt a ma­gyar vi­lág­kép­re: a ma­gya­rok egy ősma­dár­tól, a tu­rul­ma­dár­tól szár­maz­tat­ták ma­gu­kat - ezt bi­zo­nyít­ja az Eme­se ál­ma cí­mű mon­da is. Dió­sze­gi Vil­mos ku­ta­tá­sai sze­rint a ma­gyar sá­má­nok gyó­gyí­tók, jó­sok, lélekvezetők stb. vol­tak, mint ezt lát­ni is fog­juk len­nebb. A ma­gyar tál­tos be­ava­tá­sa két­fé­le­kép­pen t...
2018-03-17 09:38:33
Mi a különbség az etnikai homogenitás és a tisztafaju árja között?
...hatibacsi ... nem értem, milyen apro részletet kérsz .. azt hiszem a #15 hozzàszolàsom egyszerü és vilàgos.
Ami a magyar helyesiràsom illeti, igazad van, engem is zavar, hogy néha ékezetek nélkül tudok csak irni, a telefonomon nincsenek ékezetek, csak akkor tudok helyesen irni, amikor a laptopot hasznàlom...
2017-07-13 09:32:00
Id. Antall József, mint a menekültek menedéke
... külügyminisztérium erőteljes tiltakozásával, amely a magyar kormányzatot már úgyis túlzott liberalizmussal vádolta a zsidókkal való bánásmód miatt.
Azonban Magyarország már a második világháború kitörése előtt is az üldözöttek menekítésének szervezett központja volt, ami ebben az esetben nemcsak a befogadást, hanem a továbbmenekítést is jelentette."
*
BŐVEBB...
2017-04-17 13:07:11
Pompás püspökkenyér
... legyen!!!)
(3) Máz:
175 g jó minőségű étcsokoládé (70%-os)Ez a sok minden mind belekerül a sütibe!
Előkészületek:
A vaníliarudat középen hosszába felhasítjuk, majd egy határozott (!) mozdulattal kikaparjuk a m...
2016-11-29 21:06:31
Október 6. A MAGYAR GOLGOTA - versekben
... után kerültek az osztrákok fogságába.

Ők a nemzet vértanúivá váltak:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly,
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

Ugyanezen a napon végezték ki Pesten Magyarország első felelős...
2015-10-06 19:15:32
barátoknak
...
2014-09-20 15:58:33
magyar egyék neve
... hinni.

...
2014-05-03 18:37:34
1848-49-es forradalom és szabadságharc
... Ezzel kiszolgáltatott helyzetbe hozta a Karl Roth vezette hadműveleti jobbszárnyát: a székesfehérvári polgárok lefegyverezték a hátrahagyott horvát helyőrséget, majd Görgei, Perczel és Csapó Vilmos Ozoránál bekerítette, majd fegyverletételre kényszerítette. A támadás során a horvát inváziós haderő állományának 20%-át elveszítette.

A kormány lemondása és az OHB megalaku...
2013-03-14 11:18:48
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... ebé­del­ni. Szál­lo­dai szo­bá­ban már ott várt a cso­ma­gom és 3 po­hár nyers gyü­mölcs­lé, mert azt mond­ta, hogy ar­ra szük­ség van őnáluk. Az ebéd­nél meg­be­szél­tük, hogy ki­me­gyünk a vilkabambai nya­ra­ló­já­ba, és on­nan in­du­lunk a má­sik szárny­se­géd­jé­vel, Va­dász Zol­tán­nal az in­di­á­nok­hoz. Es­te fel­hí­vott, hogy reg­gel in­du­lunk Vil­kabambába, mert meg­ér­k...
2012-06-15 07:28:38
1 2 3 
Címkék: Antall József, MAGYAR GOLGOTA, Szentimrei Judit, Dió­sze­gi Vil­mos, Azonban Magyarország, Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly, Pesten Magyarország, Karl Roth, Csapó Vilmos Ozoránál, Va­dász Zol­tán­nal, indiánokgyógyító tudománya, etnikai homogenitás, tisztafaju árja, menekültek menedéke, ma­gyar vi­lág­kép­re, tu­rul­ma­dár­tól szár­maz­tat­ták, ma­gyar sá­má­nok, ma­gyar tál­tos, magyar helyesir&#224, telefonomon nincsenek, laptopot haszn&#224, magyar kormányzatot, zsidókkal való, második világháború, üldözöttek menekítésének, esetben nemcsak, vaníliarudat középen, osztrákok fogságába, nemzet vértanúivá, napon végezték, székesfehérvári polgárok, hátrahagyott horvát, támadás során, horvát inváziós, kormány lemondása, ebéd­nél meg­be­szél­tük, vilkabambai nya­ra­ló­já­ba, akgaaaagaaaaaaad, indiánokgyógyító,
© 2013 TVN.HU Kft.