Belépés
Zsoltárok 145:15
... Jöjjetek ki! - a sötétségben lévőknek: Jöjjetek a napvilágra! Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve." (Ézsaiás 49:9-10)

Amikor megyünk, testsúlyunkat mindig egyik lábról a másikra helyezzük. Testünk egyensúlyát kicsit elbizonytalanítjuk, kitesszük a lábunkat, majd a megérkezés stabil...
2010-05-11 09:48:10
Hogy tért meg Johann Müller ka
... benne, ami arról szól, hogy Isten kegyelmet ad a bűnösnek.

- Szegény fiú! Nem tudta, hol keressen ilyen Igét. Emlékezett azonban arra, hogy édesanyja gyakran olvastatta vele Ézsaiás 53. fejezetét. Gyorsan fellapozta és elkezdte olvasni. Az 5. vershez érkezett:

- És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése van rajt...
2010-05-09 12:12:29
Isten magához hív
... Isten magához hív

Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!
Ézsaiás próféta könyve 45:22

Egy három évvel ezelőtti hazai felmérés szerint a megkérdezettek 4%-a istentagadónak vallja magát; 5%-a nem tudja, hogy van-e isten vagy nem adott választ; 11%-a nem hisz semmiféle istenben, természe...
2010-05-07 17:17:07
Mi történt a szülinapomon?
... Tanulmány az emberi értelemről, Tanulmány az erkölcs elveiről és Politikai értekezések. Szülővárosában halt meg 1776. augusztus 25-én.

[5]1766. május 7.
Megszületett Budai Ézsaiás történetíró
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Pécsen látta meg a napvilágot, tanulmányait a debreceni református kollégiumban, majd a göttingeni egyetemen, Oxfordban és Holland...
2010-05-07 12:30:45
Máté 11:28
Ézsaiás könyve 66

Magyarázat:

,,...vajúdott, és meg is szülte Sion a ő fiait!" (8). Szeretett népünk zivataros évszázadaira visszatekintve és mai állapotunkat szenvedve azt kell válaszolnunk: bizony nem születik nép egyszerre. Sok tényező kell hozzá: hosszú folyamat, gyötrődés, formálódás, harc. De nélkülözhetetlen Isten hosszútűrő hűsége...
2010-05-07 08:01:23
Atya-Anya Isten
... ATYA-ANYA ISTEN

"Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem." Ézsaiás 49,15

Az Atya Istennek anyai szíve van. Egyben mind a kettő. A földi legnagyobb szeretet az anyai szeretet. A földön senki nem fog így szeretni. De az a mennyei szeretet, az Atya-Any...
2010-05-06 23:12:34
Bízhatunk Istenben...
... lassan ballagott előttük, folyamatosan visszatekintgetve rájuk - és azok bizalommal követték őt. Nem kellett maga előtt hajtani vagy taszigálni őket, nem ütögette őket botjával. Ez a jelenet Ézsaiás szavaira emlékeztetett: "Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti." (Ézs 40,11)
A spanyol nyelvben a ju...
2010-05-03 14:22:38
4Mózes 6:26
... lassan ballagott előttük, folyamatosan visszatekintgetve rájuk - és azok bizalommal követték őt. Nem kellett maga előtt hajtani vagy taszigálni őket, nem ütögette őket botjával. Ez a jelenet Ézsaiás szavaira emlékeztetett: "Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti." (Ézs 40,11)
A spanyol nyelvben a ju...
2010-05-03 08:14:07
Filippi 4:13
Ézsaiás 61

Magyarázat:

,,...fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak..." (1). Jézus a názáreti zsinagógában olvasta fel ezeket az igéket. Ott és akkor tette nyilvánvalóvá, hogy az ő személyében eljött a kegyelem és a felszabadulás ideje. Benne valósággá lett, hogy valaki komolyan veszi a lelki betegeket, hogy reményt t...
2010-05-01 09:39:48
Jelenések 21:6
...
Körülöttünk meddig látszik az Isten?... (Gyökössy Endre)
Ézsaiás könyve 60

Magyarázat:

,,Emeld föl körös-körül szemedet...!" (4). Jeruzsálem a nép visszatérésekor árnyéka volt csak egykori önmagának. ...
2010-04-30 07:55:59
1 2 3 ................................100 ................150 .154 155 156 ..............199 200 
Címkék: Johann Müller, Atya-Anya Isten, Bízhatunk Istenben, Megszületett Budai Ézsaiás, ATYA-ANYA ISTEN, Atya Istennek, Gyökössy Endre, sötétségben lévőknek, kopár hegyeken, másikra helyezzük, megérkezés stabil, három évvel, megkérdezettek 4%-a, emberi értelemről, erkölcs elveiről, debreceni református, göttingeni egyetemen, anya gyermekér&otilde, földi legnagyobb, anyai szeretet, földön senki, jelenet Ézsaiás, anyajuhokat szelíden, spanyol nyelvben, szegényeknek örömöt, názáreti zsinagógában, felszabadulás ideje, lelki betegeket, megsebesíttetett, nélkülözhetetlen, elfeledkeznének, elfeledkezhetik, visszatérésekor, istentagadónak, szülővárosában, visszatekintve, megtartassatok, megkérdezettek, békességünknek, testsúlyunkat, nyilvánvalóvá, felszabadulás, emlékeztetett, évszázadaira, szülinapomon, megrontatott, válaszolnunk, megszületett, tanulmányait, kollégiumban, állapotunkat, szegényeknek, zsinagógában, folyamatosan, személyében, sötétségben, történetíró, könyörüljön, anyajuhokat, körülöttünk, vétkeinkért,
© 2013 TVN.HU Kft.