Belépés
Albert Einstein idézetek
... a Föld gyermekeié
Mily` különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié! Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja, miért, de néha azt hiszi, hogy sejti.

A kevés tudás veszélyes. A sok is.

Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket.

Ne beszéljünk addig nagy felfedezésekről vagy haladásról, míg a v...
2019-06-11 20:30:08
Gyógyító hangok
Hang és zene mint gyógyító információ
Dr. Sági Mária

Az élő­vi­lág leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­inak köz­ve­tí­tő­je a hang. Az ál­la­tok vi­lá­gá­ban ugya­núgy, mint az em­be­rek­nél. Je­len írás­ban meg­kí­sé­rel­jük a han­gok és a ze­ne több­fé­le in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is.
...
2015-09-21 09:09:07
szeretettel
... de te magadbanröhögd ki őket, mert jól tudod, hogy már húsz éves korodban is depresz-sziós voltál,de akkor még volt erőd aktivitássalkompenzálni a bajt.mindez csak a felszín. vajon honnét vesziaz igazán felnőtt ember az erőt a játékhoz, atevékenységhez, a humort az abszurd világkinevetéséhez. a felnőtt ember energiatartaléka a belső szabadság. szerbantal elbeszélésében ezt mondja ...
2012-06-07 13:21:00
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... cím v á r o m á n y o s a fogad ták. A magyar t r ó n a z o n b a n e k k o r m é g n e m volt üres: az 1290 óta u r a l k o d ó ki rály, III. András, akinek k o r á b b a n t ö b b ízben is veszélybe került a h a t a l m a , a gyer mek érkezésekor é p p e n sikeresen m e g ersítette pozícióit. Udvari elkeli, akik Az 1300-as esztendben egy egyházi esemény, az els alkalommal meg re...
2012-02-22 21:26:22
5 perc krimi tartalomjegyzéke
...

Pálinkás jó reggelt! >---

Veszélyes angyal >--- http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID= &pid=67362&n...
2012-01-12 12:53:56
Magyar munkával fedezett ma
... a nemzetközi piacokon. Így korlátozzák a tőke külföldre menekülését, miközben csökkentik a belföldi árszínvonalat. Ez kedvezően hat az exportra, de a hitelek szűkülése újabb nagyméretű tőkeveszteséget okoz, mind az ipari, mind a kereskedelmi vállalatoknak. Emiatt képtelenek reálgazdasági feladataik és fizetési kötelezettségeik teljesítésére. Ennek eredményeként zsugorodnak a válla...
2011-10-29 20:02:02
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
... medve jelentette volna, csakhogy ennek a vadászatát a hitük tiltotta. Ők is, mint a többi halász-vadász nép, hittek a medve égi eredetében. A medvék így igen elszaporodtak és az emberre is veszélyessé váltak. Az agabák azonban nem voltak medve-tisztelők. Egy alkalommal leterítettek és megettek egy medvét. A hunok csodálkozva látták, hogy nem sújtotta őket semmiféle égi büntetés. E...
2011-08-06 20:31:02
Hogya György
... szo­bá­mat.
Ám a nő il­la­tá­tól nem tu­dok sza­ba­dul­ni.
A fé­sűm­ben ma­radt haj­szá­la­it
Le­hú­zom a vé­cén.

MÉL­TÓ­SÁG

Mi­kor ös­­sze­kö­tött kéz­zel a vesz­tő­hely­re vit­ték,
S utol­só sze­rel­mes éj­sza­ká­já­ra gon­dolt,
Le­szar­ta egy ma­dár.

Nem tö­rő­dött a cső­cse­lék rö­hö­gé­sé­vel,
Mégcsak a ma­da­...
2010-12-17 16:51:01
Regénytrilógiám
... és
újraszületések

avagy darma és karma

(misztikus regény-trilógia)


2008.

I. kötetLaura Donna

avagy az elveszett jövő


ELSŐ KÖNYV
I.

A félhold-alakú csarnokba, a köríves falán földtől-plafonig sorakozó ablakokon, a sűrű függönyökön át is betört az erős napfény...
2010-10-19 16:23:01
Manuéla Negrító, avagy...
... tud-ni, kicsoda!?
- Manuéla, megijesztesz! Olyan nyugodtnak ismerlek. Ki, vagy mi zaklatott fel ennyire?
- Nehéz szavakba öntenem... Felfigyeltem egy férfira, aki engem észre sem vesz, én pedig...
- A hiúságodról van szó? - szakította félbe Manuélát Vero-nika.
- Nem, valami egészen másról... Leírom neked a külsejét! - Az ifjú hölgy széts...
2010-06-08 13:53:43
1 2 
Címkék: Albert Einstein, Hogya György, Manuéla Negrító, Sági Mária, Laura Donna, ELSŐ KÖNYV, Manuélát Vero-nika, kevés tudás, élő­vi­lág leg­fon­to­sabb, ál­la­tok vi­lá­gá­ban, ze­ne több­fé­le, felnőtt ember, belső szabadság, 1300-as esztendben, egyházi esemény, nemzetközi piacokon, tőke külföldre, belföldi árszínvonalat, hitelek szűkülése, kereskedelmi vállalatoknak, hitük tiltotta, többi halász-vadász, agabák azonban, alkalommal leterítettek, hunok csodálkozva, fé­sűm­ben ma­radt, vesz­tő­hely­re vit­ték, cső­cse­lék rö­hö­gé­sé­vel, elveszett jövő, köríves falán, sűrű függönyökön, erős napfény, ifjú hölgy, energiatartaléka, tartalomjegyzéke, kötelezettségeik, regénytrilógiám, felfedezésekről, atevékenységhez, tőkeveszteséget, elbeszélésében, újraszületések, magadbanröhögd, eredményeként, árszínvonalat, vállalatoknak, reálgazdasági, teljesítésére, elszaporodtak, magyarorszag, kereskedelmi, felfigyeltem, megijesztesz, leterítettek, érkezésekor, csodálkozva, szeretettel, veszélyessé, menekülését, hiúságodról,
© 2013 TVN.HU Kft.