Belépés
Gyógyító hangok
... mér­he­tő.


A hang, a ze­ne ránk gya­ko­rolt ha­tá­sá­nak két szél­ső­sé­ges ál­la­po­tát is­mer­het­jük fel a leg­könnyeb­ben: az egyik a har­mo­ni­zá­ló, a gyó­gyí­tó ha­tás, a má­sik a fá­rasz­tó, rom­bo­ló, meg­be­te­gí­tő ha­tás. A hang har­mo­ni­zá­ló, gyó­gyí­tó ha­tá­sá­nak fe­lis­me­ré­se és al­kal­ma­zá­sa egyidős az em­ber­rel. A gyó­gyí­tó hang elő­ál­l...
2015-09-21 09:09:07
1 
Címkék: ze­ne ránk, gyó­gyí­tó ha­tás, hang har­mo­ni­zá­ló, gyó­gyí­tó hang, gyógyító, egyidős, könnyeb, hangok, egyik,
© 2013 TVN.HU Kft.