Belépés
Az életedet te írod
... körül.
27. Ebből az egészből semmi sem létezne, ha Te nem lennél.
28. Ne feledd: Életed tábláját Te írod tele, méghozzá azzal, amivel akarod.
29. Egyetlen dolog van: Jól érezni magad-most!


SlidePlayer
...
2020-10-07 20:46:00
Életbölcsességek a szeretetről, boldog életről és a lélekről
... dolgok más megvilágításban másként hatnak.

7 Tudjunk jóban lenni a világgal - és a világ visszamosolyog ránk.

8 Ugyanazt szeretni, ugyanazt csodálni, ugyanúgy érezni - ez a barátság.

9 Egyetlen fénysugár többet ér, mint a mindent betöltő ragyogás. Egyetlen ember többet ér, mint a közönyös sokaság.

10 A szeretet mindenütt és m...
2018-12-16 21:00:30
Hogyan tüntesd el az életedből a káoszt
...
Mind­annyi­unk­kal meg­tör­tén­het, hogy éle­tünk irá­nyí­tása néha kicsú­szik a kezünk közül. Ha most éppen egy ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban vagy, itt van 5 tipp, ami­vel vissza tudod sze­rezni a kont­rollt:
Tudatosítsd a prioritásaidat.
Cél­ja­ink és érték­ren­dünk együt­te­sen hatá­roz­zák meg pri­o­ri­tá­sa­in­kat. Mivel azon­ban a folya­mat tudat alatt műkö­dik, elő...
2016-03-16 13:43:00
Hogyan keletkezett a világ? HOLLÓ-monda
... tűz.
Megparancsolta a héjának, akinek akkoriban még igen hosszú csőre volt, hogy nyomban repüljön oda, ne késlekedjen és ne haboz-zon, hanem nagy bátran csapjon le, és amennyit csak meg tud sze-rezni a tűzből, hozza el mind hiánytalanul.
A héja oda is ért arra a helyre, ahol a tűz úszott a vízen, meg is ragadott belőle valamennyit, és szélsebesen repülni kezdett vissza-f...
2016-02-26 17:10:51
Képviseld az érdekeidet okosan!
... vagy a pos­tás­ról. Szám­ta­lan terep léte­zik, ahol ki kell áll­nod maga­dért és kép­vi­selni kell azt, amit te sze­ret­nél. Ter­mé­sze­tes igény, ha saját aka­ra­tod­nak érvényt akarsz sze­rezni, mert aki min­den hely­zet­ben alul­ma­rad, azon állandó fruszt­rá­ció és tar­tós tehe­tet­len­ség ural­kod­hat el.

Hal­lot­tál már az asszertivitásról?

A prob­lé­m...
2014-01-09 20:49:15
Foci Panem et circenses
Foci

Panem et circenses

Már korábban szóbahoztam a debreceni stadion ügyét. Cikkemnek bána tos felcímet adtam: "Csendes civisek". Ezzel azt akartam érzékeltetni, hogy a Kálvinista Róma mostani polgárai már nem adnak otthont "trón fosztó" indulatoknak. Gyáván sunnyogva tűrik minden idők legpimaszabb polgármesterének garázdálkodását. A "cívisek" megjelölés egy k...
2013-06-23 10:37:42
Általános rosszkedv -5
...
[m...
2013-05-26 09:15:23
mostanság...
...
2013-04-30 08:24:32
zavaró jelenlétünk...
...
2013-04-27 10:43:04
STEPHEN KING - Rémület a sivatagban 4.rész 1.fejezet
... hátsó ajtaján, akkor ő el fogja kapni. Nem szerette volna, ha ez történik - sok évet töltött a rockzenekarok könyörtelenül hierarchikus hátterében, tudta, hogy ha megteszi, úgy fogja magát érezni, mint Fletcher Christian Bligh kapitánnyal szemben -, mégis megtenné, ha muszáj.
Megkönnyebbülésére Johnny vállat vont, elmosolyodott, lekuporodott a gyerek mellé, és ki-vett magának...
2013-02-05 16:12:35
1 2 
Címkék: STEPHEN KING, Kálvinista Róma, Fletcher Christian Bligh, Megkönnyebbülésére Johnny, érdekeidet okosan, egészből semmi, világgal &#8211, világ visszamosolyog, mindent betöltő, közönyös sokaság, szeretet mindenütt, kezünk közül, ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban, folya­mat tudat, debreceni stadion, rockzenekarok könyörtelenül, gyerek mellé, polgármesterének, asszertivitásról, életbölcsességek, garázdálkodását, azeletigazsagai, megvilágításban, visszamosolyog, megparancsolta, prioritásaidat, könyörtelenül, rockzenekarok, elmosolyodott, hierarchikus, érzékeltetni, indulatoknak, legpimaszabb, hiánytalanul, lekuporodott, keletkezett, jelenlétünk, szélsebesen, slideplayer, szóbahoztam, kapitánnyal, tudatosítsd, szeretetről, valamennyit, késlekedjen, érdekeidet, kálvinista, sivatagban, hátterében, megjelölés, debreceni, mindenütt, circenses, akkoriban, cikkemnek, fénysugár, képviseld, életedből, christian, mostanság, rosszkedv, sunnyogva, általános, lélekről, amennyit, barátság, egyetlen, fletcher, ugyanúgy, ugyanazt, életedet,
© 2013 TVN.HU Kft.