Belépés
Pietrelcinai Szent Pio áldozópap - napi ige 2019 évben
... ugyanis el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint."
Ezek az evangélium igéi.
Mt 16,24-27

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
Lektor: 1...
2020-01-05 20:50:20
Házszentelés
...
I. A HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE

Pap: Békesség e háznak és minden lakójának! / A mi Urunk Jézus
Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje
legyen mindnyájatokkal!

II. BEVEZETŐ IMA (vagy ének)

Hol hit, ott szeretet; Hol szeretet, ott béke; Hol béke, ott áldás; Hol áldás,
ott Isten; Hol Isten, ott szükség nin...
2019-12-29 10:33:13
Szeptember 8. Égi Édesanyánk Mária születésnapja
... mondott:
"Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki,ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten.''
Ezek az evangélium igéi.

Könyörgés
Egyetemes könyörgések Szűz Mária születésének ünnepére (Kis Boldogasszony) (Szeptember 8.)
Pap: Örvendezzünk, testvéreim, a mai ünnepen, mert hatalmas közbenjárónk született! A Kis Boldogasszo...
2019-09-07 10:11:07
Húsvét 7. vasárnapja 06.02
... imádták.
Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.
Ezek az evangélium igéi. Lk 24,46-53

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját Atyjának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljöve...
2019-06-02 08:37:09
Sienai Szent Katalin szűz
... születnetek! A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született."

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
33. AZ EGYHÁZ TANÍTÓKRÓL
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság Atyját, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit!
Lektor: 1. Adj, ...
2019-04-29 09:59:51
Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja
... ahol a megváltás áldozata megtörtént.

A nagypénteki ősi szertartás már a kezdeti időktől kialakult, és három fő részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár e...
2019-04-19 08:01:51
Nagypéntek 04.19 - Igenaptár oldalon
... Istenünk vezesse békében, növelje egységben, s az egész világon tartsa meg épségben, és adja meg nekünk, hogy békés nyugalomban éljünk, és dicsőíthessük a mindenható Atyaistent!
(A könyörgések előtt csendben imádkozunk.)
Mindenható, örök Isten, te örök dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad: őrizd meg a megváltás művét, hogy Egyházad az egész világon el...
2019-04-19 07:56:41
Nagypéntek
... szolgájáról szól, majd a szentlecke után János evangéliumából olvassák fel vagy éneklik el Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. Ezután következnek ünnepélyes formában az egyetemes könyörgések. Majd körmenetben behozzák a keresztet, amely előtt tisztelegve minden hívő kifejezheti háláját és imádatát a megfeszített Krisztus iránt. Az igeliturgiát áldoztatás követi, a nagycsütörtöki...
2019-04-18 23:12:14
Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja 04.
... is, amelyen a megváltás áldozata végbement.
A nagypénteki ősi szertartása már a kezdeti időktől kialakult és három fő részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár e...
2019-04-08 22:17:16
Jakubinyi György érsek kiterjeszti a csíksomlyói búcsút ....
... Tarts meg minket Őseink szent hitében és erényeiben.
Az előkészület négy hónapjára a főpásztor előírta a következőket:
- 1. Kérem, hogy a vasárnapi szentmisékben az egyetemes könyörgések közé egyet vagy kettőt tegyenek be a mellékelt könyörgésekből.
- 2. A szentmisék után az ,,Isten Szolgája Márton Áron" kezdetű imádság előtt mondjuk el a következő imádsá...
2019-01-23 10:52:44
1 2 3 .....21 22 ..31 32 ...41 42 43 
Címkék: Pietrelcinai Szent Pio, Sienai Szent Katalin, Jézus Krisztus, Jakubinyi György, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL, Krisztus Urunkat, HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE, Urunk Jézus, BEVEZETŐ IMA, Szűz Mária, EGYHÁZ TANÍTÓKRÓL, Krisztus Urunkban, Isten Szolgája Márton Áron&#8221, csíksomlyói búcsút, evangélium igéi, szűz gyermeket, mindenható Istent, megváltás áldozata, kezdeti időktől, igeliturgiából olvasmányokkal, kereszt előtti, szentáldozás szertartásából, szertartás kezdetén, egész világon, mindenható Atyaistent, könyörgések előtt, megváltás művét, szentlecke után, egyetemes könyörgések, megfeszített Krisztus, igeliturgiát áldoztatás, előkészület négy, főpásztor előírta, vasárnapi szentmisékben, mellékelt könyörgésekből, szentmisék után, következő imádsá, kereszthalálának, ministránsokkal, mindnyájatokkal, szertartásából, könyörgésekkel, könyörgésekből, olvasmányokkal, igeliturgiából, nagycsütörtöki, evangéliumából, születésnapja, boldogasszony, dicsőíthessük, szentmisékben,
© 2013 TVN.HU Kft.