Belépés
Szent családfája 14 nemzedékből áll 12.17
..........
- Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóászna...
2020-12-17 08:13:53
1. adventi hét kedd 12.01
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az ajándékozó Isten Lelke megnyugszik az Izáj törzsökéből származó Megváltón, akinek országa a békesség országa lesz.
Az eljövendő Messiásról így szól a próféta:
Azon a napon: Vessző kél majd Izáj törzsökéből és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tu...
2020-12-01 10:22:03
Szűz Mária születése Kisboldogasszony
OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből
Eljön az idő, amikor Betlehemben megszületik a Messiás.
Ezt mondja az Úr:
Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.
Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, é...
2020-09-08 08:01:12
A jelentéktelen sarj
... Ószövetségben újra és újra megjövendöltetett, hogy Izrael leendő királya alantas sorsból, a föld szegényei közül jelenik majd meg. Itt persze még nincs szó Názáretről. Erre a kapcsolatra azonban Izajást olvasva bukkan rá az evangélista, mikor azt az ismert helyet olvassa, ,,Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből". Jelentéktelen sarj, de a gyenge, a k...
2020-05-28 19:59:02
Nagyböjt 4. vasárnapja 03.22
OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
Dávidot Izrael királyává kenik.
Az Úr így szólt Sámuelhez: ,,Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt."
Amikor megérkezett, s meglátta Eliábot, azt gondolta: ,,Nos, itt áll az Úr előtt az ő fölkentje." Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: ,,Ne...
2020-03-22 07:44:17
2. évközi hét kedd 01.21
OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
Isten Saul helyett Dávidot választja népe királyává.
Saul király elvetése után az Úr így szólt Sámuel prófétához: ,,Meddig gyászolod még Sault? Én elvetettem, hogy ne uralkodjék tovább népemen. Töltsd meg szarudat olajjal, és indulj útnak! A betlehemi Izájhoz akarlak küldeni, mert az ő fiai közül szemeltem ki magamnak az (új) királyt.&...
2020-01-21 10:15:53
Jézus Krisztus családfája
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása.
Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig ...
2019-12-17 10:15:39
Adventi köznapok - december 17.
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Jákob megjövendöli, hogy Júda törzséből fog születni a Megváltó, aki minden nép reménységét betölti.
Halálos ágyán Jákob így szólt fiaihoz: Gyűljetek körém, fiaim, és halljátok; a választott népről jövendöl atyátok! Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak előtted, Júda, fiatal oroszlán, a ...
2019-12-17 10:01:20
Advent 2. vasárnapja 12.08 - Igenaptár
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak.
Azon a napon:
Vessző kél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme.
Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem a...
2019-12-07 21:21:48
Szeptember 8. Égi Édesanyánk Mária születésnapja
... nemzetségtáblák felsorolása. Az Ószövetségben még ennél is hosszabb és részletesebb nemzetségtáblákat találunk

- Boldog Öcséb oldalon
OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a
Mikeás próféta, Izajás kortársa arról beszél, hogy Jeruzsálem és a nép a kinyilatkoztatás ellenére sem hűséges Istenhez, ezért Isten elfordul tőlük, és büntetést küld rájuk. Ennek ellenére eljön az idő, am...
2019-09-07 10:11:07
1 2 3 4 5 6 7 8 
Címkék: Szűz Mária, Jézus Krisztus, Jézus Krisztusnak, Ábrahámnak Izsák, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda, Júdának Fáresz, Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, OLVASMÁNY Izajás, Isten Lelke, OLVASMÁNY Mikeás, OLVASMÁNY Sámuel, Dávidot Izrael, Izájhoz Betlehembe, Isten Saul, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, OLVASMÁNY Mózes, Boldog Öcséb, OLVASMÁNY Mik, jelentéktelen sarj, ajándékozó Isten, békesség országa, eljövendő Messiásról, értelem lelke, erősség lelke, legkisebb vagy, régmúlt időkre, föld szegényei, kapcsolatra azonban, ismert helyet, betlehemi Izájhoz, választott népről, alacsony sorsúaknak, kinyilatkoztatás ellenére, kisboldogasszony, kinyilatkoztatás, nemzetségtáblák, ószövetségben, születésnapja, jelentéktelen, részletesebb, megjövendöli, megnyugszik, náásszónnak, magyarkurir, felsorolása, nemzedékből, törzsökéből, reménységét, nemzetségei, betlehemben, krisztusnak, megérkezett, aminadábnak, evangélista,
© 2013 TVN.HU Kft.