Belépés
Rudolf Steiner - A harag missziója
... világszemléletek e szóval annak a "kimondhatatlannak" a nevét nevezték meg, akit kívülről nem lehet megjelölni. Az "Én" megnevezéssel az embernek azt a legbensőbb lényét jelöljük, melyet az ember isteni tagjának nevezhetünk. Ezzel nem akarjuk az embert isteni magaslatra emelni. Ahogy egy csepp tengervizet sem tekinthetünk tengernek, ha azt mondjuk, hogy szubsztanciája azonos a ten...
2019-01-17 14:06:32
Ferenc Pápa: A teremtót atyának hívhatjuk
Az evangéliumok megőrizték az eredeti arámi szót, amivel Jézus az Istenhez fordult: Abba! Az apostoli tanúságtétel szerint Jézus kérésére, a Lélek erejében mi is a keresztény imádság radikális újdonságával fordulunk a Teremtő Isten felé, nem is egyszerűen Atyának szólítva őt, hanem Jézussal együtt ,,apának" becézve. Mindehhez egy kisgyermek szíve és feltételen bizalma is...
2019-01-17 11:48:56
Az Urantia könyv - 54. írás
... ellentétét alkotó tökéletesség és tökéletlenség magvábanvaló rosszat hoz létre; hogy az összeütköző igazság és hamisság zavart keltő vétket teremt; hogy a szabad akaratú választást lehetővé tevő isteni adomány a bűn és az igazságosság elkülönülő területeinek megjelenését eredményezi; hogy az isteniség állhatatos követése az Isten országához vezet el, s ez szemben áll annak folyton...
2019-01-17 09:51:47
Az Urantia könyv - 53. írás
... ,,Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned." Sokszor tanácskozott az edentiai Fenségesekkel. És Lucifer az ,,Isten szent hegyén", a Jerusem igazgatási hegyén uralkodott, mert ő volt az elsőszámú vezetője egy 607 lakott világból álló nagy csillagrendszernek.

53:1.2 Lucifer csodálato...
2019-01-17 09:50:59
2019. Január 15., keddi napiszöveg
...,,Vegyétek fel a gyengéd könyörületességet"
(Kolosszé 3:12NW Ennek megfelelően, mint Isten választottai,
szentek és szeretettek, vegyétek fel a gyengéd könyörületességet,
kedvességet, alázatot, szelídséget és türelmet).

Amikor látjuk, hogy Ádám vétke miatt
hogyan szenvednek mások, ez
érthető módon könyörületre indít minket. ...
2019-01-15 22:00:26
1. évközi hét kedd 01-15
... írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek, így kiáltozott: ,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!"
Jézus ráparancsolt: ,,Hallgass el, és menj ki belőle!" A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belő...
2019-01-15 09:16:06
1. évközi hét hétfő
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Isten az ő Fia által szólt hozzánk.
Testvéreim!
Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása ő, aki hathatós szavával fenntartja a m...
2019-01-14 10:16:46
2019.01. 13. Jézus megkeresztelkedése
... Bibliában: Keresztelő János Lukács evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt. Hat hónappal Jézus előtt született, apja Zakariás zsidó pap volt, anyja Erzsébet. Zakariást némasággal büntette Isten, mert amikor egy angyal közölte vele, hogy fia fog születni, ő nem hitte el, mert már nagyon öreg volt; egészen János születéséig néma maradt. János a pusztában élt, mielőtt prédik...
2019-01-13 22:39:48
Seregély István: Útravaló – 2019. január 13
... mint az az éjszaka, időszámításunk kezdete, amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben. A harminc évről senki nem vezetett naplót. Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy Jézus fölnőtt, Isten és emberek előtt kedvességben. Ács lett Názáretben, és bérmunkásként kereste kenyerét.
Harmincéves korában aztán elhagyta Názáretet. A Jordán folyóhoz ment, ahol azokban a napokban ...
2019-01-13 14:02:26
Jézus megkeresztelése 01.13.
... égből: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem."
Ezek az evangélium igéi. Lk 3,15-16.21-22

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből
Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében.
Testvéreim!
Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, ho...
2019-01-13 13:30:13
1 2 3 ...................689 690 .........1034 1035 ..........1378 1379 1380 
Címkék: Rudolf Steiner, Ferenc Pápa, Seregély István, Teremtő Isten, Isten Szentje, Keresztelő János Lukács, SZENTLECKE Szent Pál, harag missziója, teremtót atyának, nevét nevezték, legbensőbb lényét, ember isteni, embert isteni, csepp tengervizet, evangéliumok megőrizték, eredeti arámi, apostoli tanúságtétel, keresztény imádság, kisgyermek szíve, összeütköző igazság, szabad akaratú, igazságosság elkülönülő, isteniség állhatatos, naptól fogva, edentiai Fenségesekkel, elsőszámú vezetője, gyengéd könyörületességet, zsinagógában volt, tisztátalan lélek, próféták szavával, végső napokban, mindenség örökösévé, angyal közölte, júdeai Betlehemben, harminc évről, evangéliumok beszámolnak, evangélium igéi, világszemléletek, megkeresztelése, időszámításunk, szubsztanciája, szentlélekben, fenségesekkel, megnyilvánult, bérmunkásként, megnevezéssel, tökéletlenség, területeinek, megjelenését, kedvességben, tökéletesség, evangéliumok, dicsőségének, ráparancsolt, igazságosság, zsinagógában, tanácskozott, választottai, tekinthetünk,
© 2013 TVN.HU Kft.