Belépés
11. évközi hét kedd 06.18
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Krisztus, aki gazdag volt, szegény lett értünk.
Testvéreim!
Tudtotokra adjuk Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Macedónia egyházait. A bajok és megpróbáltatások ellenére túláradó öröm töltötte el őket, és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. Tanúskodom arról, hogy erejükhöz mér...
2019-06-18 08:12:07
11. évközi hét hétfő 06.17
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Minden helyzetben úgy viselkedjünk, amint Isten szolgáihoz illik; példaképül szolgáljon Pál apostol áldozatos élete!
Testvéreim!
Krisztus munkatársaként figyelmeztetünk titeket: Ne legyen bennetek hiábavaló az Isten kegyelme!
Ezt mondja ugyanis az Úr: ,,Amikor az időt alkalmasnak láto...
2019-06-17 11:43:10
Szentháromság vasárnap 06.16
OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
Isten öröktől fogva tervei szolgálatára rendelte a Bölcsességet, mielőtt még bármit alkotott.
Így beszél az isteni Bölcsesség:
Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Az idők előtt teremtett, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és ...
2019-06-16 07:31:56
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 06.15
... nincs szeretet, az (lelki) halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban.
Abból ismerjük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved...
2019-06-15 17:45:29
10. évközi hét szombat 06.15
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten bűneinkért való áldozattá tette Krisztust, hogy általa megigazuljunk.
Testvéreim!
Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem a...
2019-06-15 17:36:03
Hűség mindenben
...,,Mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a Te hűséged!" Jeremiás Siralmai 3,22-23

Isten hű és igaz. Nem hazudik és nem csal meg senkit. Nem vonja vissza szavát. Abszolút megbízható és bizalomra méltó. Egyetlen ígérete sem marad beteljesületlen!

,,Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat...
2019-06-15 07:56:51
10. évközi hét péntek 06.14
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten, aki Jézust feltámasztotta, minket is feltámaszt Jézussal együtt.
Testvéreim!
A hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de...
2019-06-13 22:18:07
A mi urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap 06.13
... a szenvedés, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra.
Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.
Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a bünt...
2019-06-13 07:21:40
10. évközi hét szerda 06.12
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten tett minket alkalmassá, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké.
Testvéreim!
Krisztus által nagy a bizalmunk Istenben. Nem abban bizakodunk, mintha a saját erőnkből képesek volnánk valamit is kigondolni, hiszen az apostoli küldetésre való alkalmasságunk Istentől va...
2019-06-12 16:35:43
Szent Barnabás apostol 06.11 /2. rész
... egyházban több próféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simon, a cirenei Lúciusz, továbbá Manaén, aki együtt nevelkedett Heródes fejedelemmel, és Saul. Egy alkalommal, amikor istentiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: ,,Válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam őket!" Erre böjtöltek és imádkoz...
2019-06-11 10:56:02
1 2 3 ....................245 246 ..........368 369 ..........490 491 492 
Címkék: Árpád-házi Boldog Jolán, Jézus Krisztus, Szent Barnabás, SZENTLECKE Szent Pál, Jeremiás Siralmai, örök főpap, időt alkalmasnak, isteni Bölcsesség, idők előtt, kezdet kezdetén, föld születése, örök boldogságban, meggyőződésre jutottunk, meghalt mindenkiért, kegyelem kincsét, rendkívüli erőt, bizalmunk Istenben, saját erőnkből, apostoli küldetésre, cirenei Lúciusz, istentiszteletet, megpróbáltatások, gonoszságainkért, beteljesületlen, figyelmeztetünk, szegénységükből, munkatársaként, feltámasztotta, korintusiakhoz, testvéreinkért, békességünkért, cserépedényben, alkalmasságunk, betegségeinket, szentháromság, meggyőződésre, tulajdonítsuk, példabeszédek, megigazuljunk, elárasztotta, viselkedjünk, boldogságban, fejedelemmel, szorongatnak, bölcsességet, szolgálatára, iszonyattal, fájdalmaink, újszövetség, önmagunknak, szerzetesnő, mindenfelől, létrehozott, nevelkedett, alkalmasnak, válasszátok, mindenkiért, szentlecke, bölcsesség, testvéreim, apostolnak, bűneinkért, gyilkosnak, szeretetét, alkalmassá, bizakodunk, kigondolni,
© 2013 TVN.HU Kft.