Belépés
Isten gondoskodni fog rólad – de mi lesz velem?
... Királynak a dicsőségét fejezi ki, tele pompával és fenséggel.... királyi dicsőségének teljességében, angyalok szervezett seregeivel körülvéve, az egész világegyetemet irányítva mint Mindenható, és templomában fogadva minden teremtménye tiszteletét és imádatát.

E. J. Young azt mondja, hogy a Seregek Ura megnevezés alatt a Mindenható Urat kell értsük.

Eduar...
2021-10-28 07:26:46
A feszület
... összeverekedett egy leesett darab kenyér végiér.
Csak ezt az esti imádságot mondotta mindig magába. S mikor tehette hozzátette a saját gondolatait is,de nem akart nagyravágyónak látszani a mindenható szemibe,hát mindig csak ugyanaztat kérte.
Hogy vigyázzék a családjára, s őtet vezesse haza hozzájok.
Egészen megmelegedett a szíve ezektül a gondolatoktúl.
Mintha ...
2021-08-22 15:36:54
Pályaválasztás
... hogy Isten Isten, még csak közelébe sem tudunk érni gondolati szinten ahhoz, hogy felfogjuk, mit jelent az, hogy Isten Lélek, mit jelent az, hogy Isten az ő képére teremtett, hogy Isten mindenható és mindenütt jelenvaló, s hogy Isten mindent eleve elrendelt. Próbálkozunk, hiszen próbálkoznunk kell, azonban messze járunk még az igazság megismerésének teljességétől.
Hajlamosak...
2021-07-27 20:34:24
Istenimádat, győzelem, eltávolodás Istentől
... felismeréséből (abból, hogy kicsoda Isten és kik vagyunk mi) fakad."

Isten imádata jelen van az egész Szentírásban. Amikor az Úr megjelent Jóbnak és beszélt neki az Ő mindenható erejéről és szuverenitásáról a teremtett világ felett, akkor Jób válasza erre az volt, hogy bűnbánatot tartott és megalázta magát a Mindenható előtt (Jób 40,4-5; 42,1-6). Amikor Ézsaiás lá...
2021-05-13 22:34:41
Győzelmes szolgálat
... a 135000 fős midián sereget. De Isten azt mondta neki, hogy túl sokan vannak. Haza kellett küldje a félénk szívűeket. (5Móz 20,8).
Ők az ellenség nagy seregére figyeltek és nem a mindenható Istenre. És, a félénk hitetlenség ragályos. Valószínű hogy Gedeon növekvő nyugtalansággal szemlélte amint a serege 10000 főre fogyatkozott. De talán ő úgy gondolkodott abban a helyzetben: ...
2021-05-08 21:56:44
Az Urat imádd!
... kell Őt, és dicsőséget kell adjunk Neki.

Az Ő imádása magában foglalja az Ő dicséretét azért aki Ő maga és amiket cselekedett.

Ő egyedül Isten. Ő szent, igazságos, mindenható, örökkévaló, bölcs, mindentudó, mindenütt jelenlevő, jó, kedves, féltőn szerető és nagylelkű.

Az Ő imádása magában foglalja azt is, hogy elismerem minden munkáját, dicsérem Őt...
2021-05-04 07:43:05
Posztós Lenke - Keresztény versek
... süvít már a szél, a kopasz fák felett,
Mosolyog a napsugár s a nyájas kikelet!
Fohász a koronavírus legyőzéséért

Mennyei jó Atyánk, Mindenható Istenünk,
Nagy veszélyben van az ember, s a mi kicsi nemzetünk!
Benned bízva, könyörögve, színed elé járulunk,
hisz segítséget kinél másnál, mint TEnálad találunk!
...
2021-02-07 20:00:53
Szűz Mária, Isten anyja (parancsolt főünnep) 01.01
... kéri ehhez.
Tanítson minket Isten Anyja arra, hogy készségesen együttműködjünk Istennel az esztendő és életünk minden napján!
C. Horváth István Sándor

Imádság
Mindenható Istenünk! Hálát adunk neked, hogy Szűz Mária személyében nem csak Jézusnak, hanem nekünk is anyát adtál. Olyan édesanyát, aki Jézust adja minden embernek. Áhítattal szemléljük a karácso...
2021-01-01 10:50:10
Adventi köznap - december 22.
... vonatkozóan, hogy az is valóra fog válni, amit róla mondott az angyal, tudniillik, hogy neki is gyermeke fog születni, ő lesz a Megváltó édesanyja. Magasztaló imájában először azért ad hálát a mindenható Istennek, hogy őt választotta ki arra, hogy méhében hordozza és megszülje az emberré lett Istenfiút. E személyes vonatkozás után mintegy az egész emberiség nevében hálát ad az irg...
2020-12-22 14:21:10
Szentség
... termébe. Ámulatban vagyok és csodálkozva látom, hogy Ő meghódított bennem mindent szeretete által. (Lady Hungtington)
Hirtelen úgy éreztem, mintha egy kéz - de nem gyenge, hanem mindenható és nem haragból, hanem szeretetből - ráhelyeződött volna homlokomra. Mégsem éreztem azt annyira külsőleg, mint belsőleg. Úgy tűnt, hogy ránehezedik egész lényemre, és szent, bűn...
2020-12-17 19:02:23
1 2 3 ..........37 38 ......56 57 ......74 75 76 
Címkék: Posztós Lenke, Szűz Mária, Seregek Ura, Mindenható Urat, Isten Isten, Isten Lélek, Amikor Ézsaiás, Mindenható Istenünk, Isten Anyja, Horváth István Sándor, Lady Hungtington, dicsőségét fejezi, egész világegyetemet, leesett darab, esti imádságot, saját gondolatait, mindenható szemibe, szíve ezektül, igazság megismerésének, egész Szentírásban, teremtett világ, félénk szívűeket, ellenség nagy, mindenható Istenre, félénk hitetlenség, serege 10000, nyájas kikelet, koronavírus legyőzéséért, mindenható Istennek, emberré lett, egész emberiség, szuverenitásáról, összeverekedett, nyugtalansággal, együttműködjünk, világegyetemet, nagyravágyónak, felismeréséből, pályaválasztás, megismerésének, ráhelyeződött, gondolatoktúl, megmelegedett, teljességében, teljességétől, próbálkoznunk, fogyatkozott, legyőzéséért, dicsőségének, próbálkozunk, gondolkodott, szentírásban, tiszteletét, hungtington, meghódított, teremtménye, templomában, hitetlenség, személyében, csodálkozva, szeretetből, gondolatait, készségesen, koronavírus, gondoskodni,
© 2013 TVN.HU Kft.