Belépés
Boldogságos Szűz Mária királynő
... Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Magyar Kurír

*
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Gyermek születik és Fiú adatik nekünk.
A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy vilá...
2019-08-22 16:33:04
Évközi 14. vasárnap 0707
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A próféta jövendölésében Jeruzsálem a Messiás országát jelképezi. Magát Jeruzsálemet megszemélyesíti, és édesanyaként ábrázolja. A megjövendölt messiási országban béke uralkodik.
Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek! Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta!
Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól vig...
2019-07-07 08:35:01
Keresztelő Szent János születése 06.24
...- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Íme, a nemzetek világosságává tettelek.
Halljátok, szigetek, és figyeljetek távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl és tegezébe rejtett eng...
2019-06-24 12:07:03
A mi urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap 06.13
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A mi bűneinkért szúrták át.
Így szól az Úr: Íme, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik.
Amint sokan elborzadtak láttán - hisz oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt.
Mert oly...
2019-06-13 07:21:40
Szűz Mária, a keresztények segítsége 05.24
Ennek az emléknapnak saját olvasmányai vannak.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.
...............
2019-05-24 08:39:39
Fatimai Boldogságos Szűz Mária
...- 2019.05.13 Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Ujjongó örömmel örülök az Úrban.
A próféta így beszél:
Népem sarjadéka híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.
Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert a...
2019-05-13 10:38:19
Nagypéntek 04.19 - Igenaptár oldalon
.............
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A mi bűneinkért szúrták át.
Így szól az Úr:
Íme, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan elborzadtak láttán - hisz oly dicstelennek látszott, és alig volt...
2019-04-19 07:56:41
Nagyszerda 04.17
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A megígért Megváltó az isten szolgája és a fájdalmak férfia; de szenvedése végül diadalt arat.
Prófétája által Isten szenvedő Szolgája így beszél:
,,Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr...
2019-04-17 08:32:04
Nagykedd 04.16
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az eljövendő Megváltó a nemzetek világossága és az egész világ ékessége lesz.
Prófétája által Megváltónk nevében így szól az Úr:
,,Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékával oltal...
2019-04-16 19:51:58
Nagyhétfő 04.15
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Íme, az én szolgám, akiben kedvem telik.
Ezt mondja az Úr:
,,Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztottam rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava sem hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbe...
2019-04-15 08:59:27
1 2 3 7 8 .11 12 .14 15 16 
Címkék: Boldogságos Szűz Mária, Keresztelő Szent János, Jézus Krisztus, Szűz Mária, Fatimai Boldogságos Szűz Mária, Magyar Kurír, OLVASMÁNY Izajás, Magát Jeruzsálemet, örök főpap, keresztények segítsége, halál árnyékának, próféta jövendölésében, megjövendölt messiási, nemzetek világosságává, kiválasztott nyíl, emléknapnak saját, búnak-bajnak eloszlatni, szükség kínja, nemzetek között, népek körében, megígért Megváltó, isten szolgája, fájdalmak férfia, igével támasza, eljövendő Megváltó, nemzetek világossága, egész világ, nevemen szólított, megtört nádszálat, pislákoló mécsbe, megszemélyesíti, felmagasztalják, diadalmaskodik, megfáradtaknak, jövendölésében, táplálkozzatok, kiárasztottam, emlékezetében, világosságává, szentlélekkel, reggelenként, dicstelennek, megjövendölt, keresztények, jeruzsálemet, édesanyaként, választottam, gyermekidnek, gyászoltatok, kiválasztott, boldogságos, sötétségben, nemzeteknek, tanítványok, emléknapnak, figyelmessé, elborzadtak, mindörökkön, ujjongjatok, figyeljetek, fényességet, világossága,
© 2013 TVN.HU Kft.