Belépés
1. évközi hét csütörtök 01.16
OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
Isten büntetése volt a csatavesztés és a frigyszekrény elvesztése.
Héli főpap bíráskodásának utolsó napjaiban történt, hogy a filiszteusok megtámadták a választott népet. Erre ők is hadba vonultak a filiszteusok ellen. A Segítség kövénél ütöttek tábort, míg a filiszteusok Áfeknél sátoroztak.
A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel ...
2020-01-16 11:13:27
Karácsony 2. vasárnapja 01.05
OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
Isten bölcsessége a választott nép között lakott.
A bölcsesség a maga dicséretét zengi, tiszteletben áll Istennél, népe közepette dicséri önmagát. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege előtt eldicsekszik. Így beszél hozzájuk: ,,A mindenség Teremtője parancsot adott nekem, s aki teremtett, kijelölte sátramnak he...
2020-01-04 21:40:37
Urunk születése: Karácsony – Ünnepi mise 12.25
...- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.
Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: ,,Királlyá lett a te Istened". Figyelj csak! Őrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert sz...
2019-12-25 16:45:54
Adventi köznapok - december 17.
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Jákob megjövendöli, hogy Júda törzséből fog születni a Megváltó, aki minden nép reménységét betölti.
Halálos ágyán Jákob így szólt fiaihoz: Gyűljetek körém, fiaim, és halljátok; a választott népről jövendöl atyátok! Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak előtted, Júda, fiatal oroszlán, a ...
2019-12-17 10:01:20
3. adventi hét hétfő 12.16
OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből
A Bileám által megjövendölt Csillag győzelmes világossága Isten népének, és legyőzője a pogányság sötét hatalmának.
Bileám - akit azért küldött pogány ura, hogy átkozza meg Isten népét - széttekintett a hegyről, és meglátta a törzsek szerint táborozó választott népet. Akkor az Isten Lelke leszállott rá, és ő így kezdte prófét...
2019-12-16 11:18:30
33. évközi hét szerda 11.20
OLVASMÁNY a Makkabeusok második könyvéből
A hét gyermekével együtt vértanúságot vállaló édesanya hitvallása szerint a világ Teremtője új, örök életet ad nekünk.
A pogány Antiokusz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket.|...
2019-11-20 17:50:39
Évközi 32. vasárnap 11.10
OLVASMÁNY a Makkabeusok második könyvéből
Isten feltámasztja övéit az örök életre.
A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket.
Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: ,,Mit aka...
2019-11-09 06:58:16
Mindenszentek ünnepe 11.01
... lelkeket egybefogó, küzdő egyház.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat
Fotó: Pixabay.com
Magyar Kurír 2019. október 31

*
- Igenaptár oldalon 2019.11.01
OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből
Akkora sereget láttam, hogy meg sem tehetett számlálni.
Én, János láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. Nála volt az élő Isten pecsétje. ...
2019-11-01 07:51:17
Évközi 29. vasárnap 10.20.
OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
Izrael népe a pusztai vándorlás során győzelmet aratott az amalekiták fölött, mert Mózes imádkozott értük.
A választott nép pusztai vándorlása idején történt:
Az amalekiták előrenyomultak, hogy Refidimnél megküzdjenek Izrael fiaival.
Mózes így szólt Józsuéhoz: ,,Válassz ki nekünk férfiakat, és szállj harcba az amalekitákkal...
2019-10-20 08:48:31
Évközi 24. vasárnap 09.15
OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
Mózes könyörgésére Isten megkönyörült népén.
A Sínai-hegyen, a pusztai vándorlás idején így szólt az Úr Mózeshez: ,,Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból.
Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: Iz...
2019-09-15 08:41:59
1 2 3 .......26 27 ....40 41 ...52 53 54 
Címkék: OLVASMÁNY Sámuel, OLVASMÁNY Sirák, OLVASMÁNY Izajás, OLVASMÁNY Mózes, Isten Lelke, Antiokusz Epifánész, Antiokhosz Epifánész, MKPK Sajtószolgálat, Magyar Kurír, frigyszekrény elvesztése, filiszteusok megtámadták, választott népet, filiszteusok ellen, filiszteusok Áfeknél, filiszteusok csatarendbe, maga dicséretét, mindenség Teremtője, föld minden, hegyeken annak, választott népről, pogányság sötét, törzsek szerint, világ Teremtője, pogány Antiokusz, király arra, örök életre, pogány Antiokhosz, többiek nevében, másik angyal, pusztai vándorlás, amalekiták fölött, amalekiták előrenyomultak, előrenyomultak, bíráskodásának, gyülekezetében, sajtószolgálat, kényszeríteni, széttekintett, amalekitákkal, frigyszekrény, mindenszentek, filiszteusok, eldicsekszik, tiszteletben, magasságbeli, megjövendöli, csatavesztés, sertéshúsból, megküzdjenek, könyörgésére, megkönyörült, feltámasztja, megjövendölt, vértanúságot, megtámadták, csatarendbe, bölcsessége, egyiptomból, makkabeusok, gyermekével, meghajolnak, ellenségeid,
© 2013 TVN.HU Kft.