Belépés
Atilla és párducos Árpád városa: Szikambria
... emelt városnak, Szikambriának, amely Pannónia határán emelkedett Szikan hegyének tetején. A város nevét írott források őrzik a szkíta eredetű Meroving dinasztia legendáriumán, továbbá az anjouk korából reánk hagyományozott rajzolt hártyákon, s a múló idő sárgította könyvlapok elmosódó körvonalú betűin keresztül.

I. rész: - Szikambria és a szikamber királyok elei Magyaro...
2017-05-09 20:27:18
Dr. vitéz Endrey Antal : Még egyszer az Árpád-utódokról
... csak családi kapcsolatai révén is pontosan tudnia kellett, kik a rokonai. Az okiratot, melyet a hercegnő szülei jóváhagyásával írt, Dümmerth Dezső is hitelesnek minősítette, és ahogy azt az Anjouk nyomában című könyvében megállapítja: ,,...a (Crouy-Chanelek) mindenesetre elérték, hogy az Anjou-ház komolyan vegye származásukat."

A jelek szerint nagyon is komo...
2017-01-17 21:16:50
A Vitézi Rendről
... egy közjogi jellegű nemesi rend.A lovagi szellem az Anjouk korában hódított tért Magyarországon. Károly Róbert 1326-ban ötven vitézzel megalapította a Szent György vitézi lovagrendet, amely a király, a haza és az egyház védelmére alakult. Zsigmond k...
2016-12-05 04:28:44
Bunyevácz Zsuzsa: A Grál magyar lovagjai, a pálosok
... következtetésre, hogy a holttest nem biztos, hogy a névadóé, a IV. században Egyiptomban, Théba környékén remetéskedő, később szentté avatott Pálé.

Azt azonban tudjuk, hogy az Anjouk idején már Thébai Szent Pál rendjének nevezik a pálosokat. Ekkortól mintha egy különös történet kezdődne, mindenki Szent Pál testét akarja megszerezni. Ismert, hogy a bizánci császár a roml...
2016-11-21 23:06:24
Szántai Lajos : Mátyás és a Pálosok
... hangok megjelenni, hogy "Szent Istvánunk szent gondolatát félreértelmezve tárgyaljuk". Ez éppen a Habsburg térnyerés időszakában történik. Mindezek figyelembevételével azért nem akarják az Anjoukat betelepíteni Magyarországra, és ekkor még Károly Róbertről van szó, mert a Magyar Egyház félti függetlenségét. (Nem a magyar nemesség.) Ez a Képes krónikában így van leírva. Felsorolják...
2016-03-01 15:00:18
Botos László : Hozzátok szólok magyar ifjúság
... (Koppány) Szántó falujukat elcserélték a dömösi prépostság Kánya, Tengőd és Ősiben levő birtokaival. 1358-ban (Bors, később Magyar) Kért, vagy Remetét Kont Miklós nádor a Tamássyaknak itélte. Az Anjouk halála után a Tamássy család Zsigmond király szolgálatába lépett és ennek fejében a király 1387-ben Tamássy Henrik két fiának: Miklósnak és Jánosnak adományozta Ireg (ma Iregszemcse...
2015-10-13 17:26:58
Anjou Mária
... régensként melléje választott anyja, a gyűlölt anyakirályné, Erzsébet gyakorolta. Egyes bárói csoportok azonban hamarosan fellázadtak az asszonyuralom ellen és behívták a trónra a szintén az Anjouk családjából származó Durazzói Kis Károlyt, aki II. Károly néven hamarosan elnyerte Szent István koronáját (1385. december 31.). Mária és Erzsébet azonban nem nyugodtak bele a korona elv...
2015-09-26 08:25:51
Tabukat döntögető vita a zsidók mivoltáról és valódi jellemé
Tabukat döntögető vita a zsidók mivoltáról és valódi jelleméről


2010/11/06 Nifadmin

Itt a NIF oldalain már korábban leközöltük Siklósi András: Figyelmeztető levél a magyarországi zsidóságnak c. írását. Hozzászólóink között a gondolatsor bizony markáns vitát generált. Sajnos azonban ezekben az esetekben nem igazán beszélhetünk érdemi vitáról, mely építő ...
2015-07-29 08:29:31
VISSZA a MÚLTBA
... zsellér ezeréves vágyát elégítették ki a saját föld iránt, mikor kiosztották az egyházi birtokokat és a nagybirtokokat.
Utóbbiak létrejötte a távoli, történelmi időkbe vész, mikor az Anjouk halála után jó Zsigmond királyunk rengeteg földbirtokkal jutalmazta az őket támogatókat, egészen addig, míg neki magának nem túl sok maradt.
Aztán ez a birtokszerkezet maradt fenn egé...
2015-05-05 17:33:27
NAGYKŐRÖS. Történetét írta ifj. Reiszig Ede dr.,
... adatok.
Okleveles adataink azonban csak Róbert Károly király korától kezdve vannak Kőrösről. Első ízben 1317-ben kelt levélben szerepel, mely alkalommal a király saját birtokának mondja. (Anjouk. Okmt. I. 413) Majd a budai káptalan 1368 okt. 2-án kelt határjáró levelében fordul elő Kőrös, Kecskeméttel egyetemben, mint az óbudai apáczák czeglédi birtokával határos község. (Ors...
2015-02-24 19:21:25
1 2 3 7 8 .11 12 .14 15 16 
Címkék: Endrey Antal, Vitézi Rendről, Bunyevácz Zsuzsa, Szántai Lajos, Botos László, Anjou Mária, Reiszig Ede, Dümmerth Dezső, Károly Róbert, Szent György, Thébai Szent Pál, Szent Pál, Szent Istvánunk, Károly Róbertről, Magyar Egyház, Remetét Kont Miklós, Tamássy Henrik, Durazzói Kis Károlyt, Szent István, Siklósi András, Róbert Károly, zsidók mivoltáról, város nevét, szkíta eredetű, anjouk korából, szikamber királyok, hercegnő szülei, jelek szerint, közjogi jellegű, lovagi szellem, egyház védelmére, különös történet, bizánci császár, magyar nemesség, dömösi prépostság, király 1387-ben, gyűlölt anyakirályné, asszonyuralom ellen, magyarországi zsidóságnak, gondolatsor bizony, saját föld, egyházi birtokokat, őket támogatókat, birtokszerkezet maradt, király saját, budai káptalan, óbudai apáczák, internetfigyelo, következtetésre, félreértelmezve, birtokszerkezet, függetlenségét, hagyományozott, nagybirtokokat, magyarországra, jóváhagyásával, magyarországon, megalapította, asszonyuralom, szikambriának, földbirtokkal,
© 2013 TVN.HU Kft.