Belépés
Szent Barnabás apostol 06.11
... fölkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte őt Antiochiába. Egy álló esztendőn keresztül részt vettek az összejöveteleken, és nagyon sok embert tanítottak. A tanítványokat először Antiochiában nevezték el krisztusiaknak, azaz keresztényeknek.
Az antiochiai egyházban több próféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simon, a cirenei Lúciusz, továbbá Man...
2020-06-11 05:47:41
9. évközi hét péntek 06.05
... tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, és részt vettél üldöztetéseimben és szenvedéseimben. Tudod, hogy mi minden történt velem Antiochiában, Ikóniumban, Lisztrában, és milyen üldöztetéseket álltam ki! De mindezekből kiszabadított engem az Úr! Hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedn...
2020-06-05 07:30:06
húsvét 6. hét szombat 05.23
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
A zsidó származású Apolló ékesszólóan hirdeti a Szentírás nyomán, hogy Jézus a Megváltó.
Pál apostol egy ideig a szíriai Antióchiában tartózkodott, majd sorra bejárta a galaták földjét és Frígiát, lelket öntve valamennyi tanítványba.
Eközben egy Apolló nevű alexandriai származású zsidó érkezett Efezusba. Ékesszóló és az írásokb...
2020-05-22 23:13:44
Égi oltalmazó járványok idején
... koronájukhoz feszített lány testét.
Szent Corona és Sienai Szent Viktor feltehetőleg Kr. u. 175 körül Szíriában vagy Egyiptomban, a thébai sivatagban, kopt források szerint Antiochiában szenvedett vértanúságot.[/bg A Szent Coronáról szóló legendák (miként napjaink vírusa is) országokat, kontinenseket ívelnek át. Az egyik hagyomány szerint Viktor és Corona Damaszkuszban hal...
2020-05-15 10:16:29
húsvét 5. hét péntek 05.15
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Az apostolok kihirdetik, amit a Szentlélek nevében helyesnek és szükségesnek tartottak a pogányok közül megtért keresztény testvérek számára.
Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antióchiába küldik: mégpedi...
2020-05-15 08:41:48
húsvét 5. hét péntek 05.14
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Az apostolok kihirdetik, amit a Szentlélek nevében helyesnek és szükségesnek tartottak a pogányok közül megtért keresztény testvérek számára.
Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antióchiába küldik: mégpedi...
2020-05-14 07:03:11
húsvét 4. hét péntek 05.08
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Isten a választott népnek tett ígéretét akkor teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust.
A pizídiai Antióchiában Pál apostol ezeket mondotta: ,,Férfiak, testvéreim! Ábrahám nemzetségének fiai és a köztetek levő istenfélők! Az üdvösség híre nekünk szól. Jeruzsálem lakói és vezetői azonban nem ismerték el Jézust. Azáltal pedig, ...
2020-05-08 06:50:58
húsvét 4. hét kedd 05.05
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Jézus tanítványait először Antióchiában nevezték keresztényeknek.
Azok a hívek, akik az István diakónus miatt kitört üldözés elől szétszéledtek, eljutottak egész Föníciáig, Ciprusig és Antióchiáig, az evangéliumot azonban csak a zsidóknak hirdették.
Akadt azonban köztük néhány ciprusi és cirenei férfi is, akik Antióchiába érve ...
2020-05-05 08:10:58
Szent Cirill szerzetes és Szent Me­tód püspök, Európa......
... Európa társ védőszentjei
.Igenaptár oldalon
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Isten üdvösségre szóló hívása minden néphez szól.
Pál apostolnak a pizídiai Antiochiában mondott beszéde féltékennyé tette a zsidókat. Ezért Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik:
,,Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét. De mivel ti visszautasítjátok, és...
2020-02-14 09:31:48
Mai evangélium - Szent Lukács evangélista 10.18
... Máriáról, mintegy hiteles képet festve így Krisztus édesanyjáról.
Az apostolok cselekedeteiben olyan részletekkel találkozunk, amelyek alapján feltételezhető, hogy Szent Lukács Antiochiában nőtt fel pogány görög nemzetiségű családban. Leírásaiból kitűnik, hogy tájékozott volt a városban és az antiochiai keresztények körében. És bár két szentírási könyvet tulajdonít neki a hag...
2019-10-18 13:06:32
1 2 3 7 8 .11 12 13 14 15 
Címkék: Szent Barnabás, Szent Cirill, Szent Me­tód, Szent Lukács, Krisztus Jézusban, Apostolok Cselekedeteiből, Szent Corona, Sienai Szent Viktor, Szent Coronáról, Corona Damaszkuszban, Barnabással Antióchiába, Antióchiában Pál, Ezért Pál, Szent Lukács Antiochiában, álló esztendőn, tanítványokat először, antiochiai egyházban, cirenei Lúciusz, zsidó származású, szíriai Antióchiában, galaták földjét, thébai sivatagban, egyik hagyomány, apostolok kihirdetik, pogányok közül, apostoli zsinaton, egész közösséggel, választott népnek, pizídiai Antióchiában, köztetek levő, üdvösség híre, evangéliumot azonban, zsidóknak hirdették, pizídiai Antiochiában, apostolok cselekedeteiben, antiochiai keresztények, összejöveteleken, üldöztetéseimben, cselekedeteiből, szenvedéseimben, cselekedeteiben, elhatározásomat, keresztényeknek, feltámasztotta, krisztusiaknak, feltételezhető, üldöztetéseket, nemzetségének, kiszabadított, kontinenseket, béketűrésemet, kiválasztanak, damaszkuszban, szétszéledtek, tanítványokat, elhatározták,
© 2013 TVN.HU Kft.