Belépés
Rózsafűzér imádság
... harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Amen.

A külön álló szemekre a Miatyánkot imádkozzuk:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, s...
2020-06-15 10:16:31
Te Deum - Téged, Isten Dicsérünk
... legközelebb álló apostolok, azután azok, akiket Isten különleges szolgálatra kiválasztott - az ősegyház ezeket hívta prófétáknak -, majd a vértanúk, s az egész földön elterjedt Anyaszentegyház). Az első részt a Szentháromság magasztalása zárja le.
- A második szakasz Krisztusról szól. Őt jövendölte a 23. zsoltár: a "Dicsőség Királyát", aki majd megjelenik, s az angyali fejede...
2020-06-12 21:21:37
II. János Pál pápa gondolatai Pio atyáról
... szenttel, és ahol 1974-ben Krakkó bíboros-érsekeként pappá szentelésének huszonnyolcadik évfordulóját ünnepelte, Pio atya sírja mellett misézve. Most azonban ő volt az egyetemes anyaszentegyház főpásztora, látogatása így különleges jelentőséggel bírt: II. János Pál pápa elfogadja a Pio atyát tisztelő, környékbeli főpapok meghívását, és elzarándokol San Giovanni Rotondóba. 1987. má...
2020-05-22 14:27:18
1972. május 2-án a lengyel főpapok a következő levelet .....
... isteni kegyelmekben részesülhessenek, helyesnek láttuk megkérni Szentségedet, hogy méltóztassék előmozdítani Isten szolgájának bold...
2020-05-19 08:38:49
„Ne féljetek!” – II. János Pál pápa székfo
... szolgálatkezdésén.
Szívből köszönetet mondok az Államfőknek, a diplomáciai képviseleteknek, és a kormányküldöttségeknek, hogy megjelenésükkel megtiszteltek.
Köszönet nektek, Római Anyaszentegyház Bíborosai!
Köszönetet mondok nektek, szeretett Püspöktestvéreim!
Köszönet nektek Papok, de nektek is, minden szerzet fiai és leányai!
Köszönet nektek, Rómaiak!...
2020-05-17 12:10:22
A feltámadás öröme képes átformálni az aggódó és csüggedt sz
... szíveket
................
Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. húsvéti gondolatait adjuk közre.

Alleluja! Jézus feltámadt! Hirdeti az Anyaszentegyház húsvétvasárnapján. Ezt az örömet kiáltja az egész világba a mostani megrendítő körülmények között is. Az aggodalom, a félelem, a bizonytalanság, a s...
2020-04-14 13:29:21
Apostoli hitvallás
... felméne mennyekbe: ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat....
2020-04-11 10:22:23
Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja
Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének a napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán.
Az egyházi év legmegrendültebb liturgiáját ünnepeljük nagypénteken.
A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igelit...
2020-04-10 10:49:14
Ferenc pápa miséje 12.25
... és az egész világra. Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.
,,A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát" (Iz 9,1).
*
Az Anyaszentegyház méhéből ezen az éjszakán újra megszületett Istennek emberré lett Fia. A neve Jézus, mely azt jelenti: Isten megment. Az Atya, az örök és végtelen Szeretet, nem azért küldte el őt a világba,...
2019-12-25 16:56:18
Hiszekegy (Apostoli hitvallás)
... a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.


..............

Credo


Hiszek az egy Istenben, ...
2019-10-28 09:59:13
1 2 3 ......22 23 ...33 34 ...44 45 46 
Címkék: Isten Dicsérünk, János Pál, Jézus Krisztus, Hiszek Szentlélekben, Dicsőség Királyát, Giovanni Rotondóba, Római Anyaszentegyház Bíborosai, Szuromi Szabolcs Anzelm, Atya Istennek, lengyel főpapok, következő levelet, feltámadás öröme, halottak közül, mindenható Atyaisten, katolikus Anyaszentegyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását, örök életet, külön álló, mennyekben vagy, ősegyház ezeket, egész földön, első részt, második szakasz, angyali fejede, egyetemes anyaszentegyház, diplomáciai képviseleteknek, örömet kiáltja, egész világba, mostani megrendítő, mindenható Atya, örök Főpap, kereszt oltárán, nagypénteki szertartás, egész világra, éjszakán újra, neve Jézus, kereszthalálának, részesülhessenek, püspöktestvéreim, kínszenvedésének, legmegrendültebb, anyaszentegyház, huszonnyolcadik, képviseleteknek, megjelenésükkel, bizonytalanság, szentlélekben, szentháromság, terjedelmében, legcsendesebb, jelentőséggel, szentelésének, megtiszteltek, kegyelmekben, feltámadását, előmozdítani,
© 2013 TVN.HU Kft.