Belépés
Kiválasztás az üdvösségre
... kiválasztott titeket Isten..." 2Thessz 2,13

Ha visszagondolunk arra, amit Pál az Efézusi levélben írt, akkor látjuk, hogy az Úr a kiválasztás célját is tudatja velünk: Isten a bűnösöket üdvösségre rendelte. Azért választotta ki őket, hogy üdvözítse, hogy hívők legyenek, hogy abban az üdvösségben részesüljenek, amelyet Isten fenntartott mindenki számára, aki Őt fél...
2018-08-13 09:33:18
Egy imádság
... reményteli szándékod végtelen panorámájára Jézus Krisztus kínszenvedésében!
Milyen bámulatos igazságot fedtél fel előttünk: ,,Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse" (1Timóteus 1,15). S ezt nem főként tanításai, hanem halála által tette meg. ,,Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint" (1Korintus 15,3). Létezik-e enné...
2018-07-31 09:12:38
Lesztek nékem tanúim...
... amit Isten lelkükkel tett. Elmondják Isten dicsőségére és az emberek üdvére, hogy milyen jó az Isten a bűnös emberekhez, milyen kegyelmes, jóindulatú és hű az Úr Jézus, szándéka, hogy a bűnösöket üdvözítse. Minél többet tapasztalnak meg az emberek az üdvösségből, annál gyakoribb lesz a bizonyságtétel. A szeretet közlékeny. Ám minél kevesebb a lelki üdv, annál kevesebb a lelki gyüm...
2018-06-02 08:56:25
A Kegyelmes szenvedése
A Kegyelmes szenvedése

"Mindnyájan mint juhok eltévelyedtünk..." Ézsaiás 53,6.7

Hogy a bűnösöket üdvözítse, az Isten Fiának szenvednie kellett. Nem vértanúként szenvedett, akinek a halála részvétet kelthetne. Ő Istennek a bűn elleni haragja miatt szenvedett. Igénk azt mondja a bűnről, hogy az voltaképp saját út választása, olyan, mint egy juh eltévelyedése. A ...
2018-03-25 07:05:21
Krisztus az írások beteljesedése
... 24,44

Mi a szent írások csodája? Az, hogy azok Jézusról tesznek bizonyságot (Jn 5,39). Krisztusról van bennük szó, és mindarról, amit Ő beteljesített és véghezvitt, hogy a bűnösöket üdvözítse. A mózesi törvény nemcsak Isten igazságosságára és a törvények ítélő erejére mutat rá, amikor azt mondja: "Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat" ...
2018-01-04 12:53:05
Megigazítás
... mondta az evangélista -, a helyi börtönben nem erről az Igéről beszélnék, hanem erről: 'Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse'" (1Tim 1,15). Pontosan így van. A törvény az önigazultakért van, hogy megalázza büszkeségüket, az evangélium pedig az elveszettekért, hogy elvegye kétségbeesésüket.
...
2017-10-28 21:28:30
Mi az ember?
... fáradtságában elaludt a Galileai tengeren, állt betegágyak mellett, volt temetéseken, sírt barátjának, Lázárnak a sírjánál. Végül pedig Jeruzsálemben meghalt. És mindezt azért vállalta, hogy a bűnösöket üdvözítse.
Emberekhez lett hasonlóvá. A Zsidókhoz írt levél mondja: "Mert nem olyan Főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan ...
2017-09-24 18:49:26
23. évközi hét szombat napi ige 09.16
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
Krisztus azért jött, hogy üdvözítse a bűnösöket.
Szeretett Fiam!
Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, s közöttük az első én vagyok. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus elsőként rajtam mutassa meg végtelt érdemel: Kris...
2017-09-16 12:37:58
Az Ige Isten hatalma
... életet. Isten Igéje dinamitként működik a te életedben? Meglátható ez abból, ahogy ítélkezel magad fölött. Megvigasztal-e téged a Krisztusban való bővelkedő kegyelem? Hogy minket, elveszett bűnösöket üdvözítsen, hatalmas erőre van szüksége, mint amilyen a teremtés vagy a halottak feltámasztása. (Dordrechti Kánonok III/IV. 12. cikkely) Hogy lehet, hogy az Ige ilyen csodákat visz vé...
2017-09-02 11:40:33
"Krisztus váltott meg..."
... elég ereje, hogy ezt a terhet vigye, sőt, hogy azt elhordozza! Krisztus Atyjának gyönyörűsége volt. De Ő többet akart... a menny nem tudta Őt visszatartani. Leszállt a Földre, hogy a bűnösöket üdvözítse. Ha nem jött volna, akkor bűneid elleptek volna. Akkor bűneid Isten haragját hozták volna rád, és az örök kárhozat lett volna a következménye.
Bűnös, Krisztus kereszthalála ha...
2017-06-08 08:37:11
1 2 3 4 5 
Címkék: Jézus Krisztus, Krisztus Jézus, Elmondják Isten, Isten Fiának, SZENTLECKE Szent Pál, Szeretett Fiam, Isten Igéje, Dordrechti Kánonok III, Krisztus Atyjának, írások beteljesedése, kiválasztás célját, bűnösöket üdvösségre, üdvösségben részesüljenek, bűnösöket üdvözítse&#8221, emberek üdvére, bűnös emberekhez, bűnösöket üdvözítse, szeretet közlékeny, lelki gyüm, halála részvétet, voltaképp saját, szent írások, mózesi törvény, törvények ítélő, helyi börtönben, evangélium pedig, teremtés vagy, halottak feltámasztása, terhet vigye, örök kárhozat, kétségbeesésüket, kínszenvedésében, erőtlenségeinken, igazságosságára, visszagondolunk, bizonyságtétel, önigazultakért, elveszettekért, eltévelyedtünk, fáradtságában, jeruzsálemben, feltámasztása, beteljesített, büszkeségüket, beteljesedése, eltévelyedése, következménye, kereszthalála, részesüljenek, visszatartani, panorámájára, megvigasztal, tapasztalnak, gyönyörűsége, kiválasztott, kiválasztás, timóteushoz, üdvösségben, választotta, evangélista, bizonyságot, vértanúként,
© 2013 TVN.HU Kft.