Belépés
Cselekedd Isten akaratát!
Cselekedd Isten akaratát!

Textus: 1Kir 17,7 - 16

,,Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban.
Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város...
2021-09-19 22:33:57
Szorongattatás
Legyetek erősek, e világ gyötrelme ne törjön meg benneteket, bátor férfiak nagy példái vannak előttetek.

Ágoston...
2021-09-10 21:59:30
A különös világosság
... Hiszen minden esetben Jézus hívásának világossága tündököl. De hát milyen világosság ez? ... Ebben a világosságban kell a tanítványok jó cselekedeteinek látszani. Az embereknek nem benneteket kell látni, hanem a jó cselekedeteiteket - mondja Jézus. Melyek ezek a jó cselekedetek, amelyek e világosságban láthatóvá válnak? Hiszen ezek nem lehetnek más cselekedetek, mint ame...
2021-09-10 21:32:25
Az Úr szava eltávozik
... az Áldottban. Örvendezzünk a mi nagy Megváltónknak!

3b. Azoknak akik nem vagytok keresztyének azt akarom mondani, hogy szükségetek van Jézusra.

Csak Ő üdvözíthet benneteket. Mózes nem tudta megmenteni atyjafiait. Illés sem tudta megmenteni. Nem tudtak meghalni a bűnösök helyett mivel ők maguk is bűnösök voltak. Ha meghaltak volna, a saját bűneikért kellett vo...
2021-09-05 22:08:42
MÓRA FERENC: Szeptemberi emlék
... Először nagyon jó kedve volt, mindenáron meg akarta csókolni édesanyámat, de ahogy nekitántorodott a kerékvető kőnek, egyszerre fölmérgesedett:
- Mit reszel a fene ilyenkor benneteket? Aztán úgy tudom, nektek szőlőtök is van?
- Van. Két lánc. Egy lánc belőle egészen puszta föld.
A bicebóca ember most már ordított.
- Nahát! És még szegénységi b...
2021-09-01 07:07:30
Isten megbünteti a bűnt
... forduljanak, hogy megmentse őket; ha nem, akkor elvesznek.

V. Harmadszor, azt akarom mondani nektek akik nem vagytok keresztyének, hogy Isten büntetése el kell hogy gondolkodtasson benneteket.

Oda kell forduljatok Jézushoz imádságban és kérnetek kell őt hogy szabadítson meg benneteket. Bíznotok kell Benne. Egyedül Ő üdvözíthet benneteket. Isten nem hagyja fig...
2021-08-27 22:53:58
Két csikóért
... tartottak. Vót , hogy a felsővégen is lehetett hallani , ahogy Katika üti az asztalt a fakanállal, s kiabál a legényeknek:
- Meglátjátok , ha apátok hazagyön, majd jól megrendez benneteket!
Mondta minden alkalommal,de erre ritkán se került sor. Mer mire Jóska hazagyött a legények megigazultak, s ő szép beszéddel mindig tudott a lelkökre hatni. A vásárbúl rendre fakanalat...
2021-08-22 15:41:49
A feszület
... lakjanak jól,ha más nem nagyon van.
Kipirosodott arccal léptek be mind a ketten.
- Adjon Isten édesanyám - köszönt Ilonka.
-Adjon Isten - szólt Ferkó is.
- Isten hozott benneteket drága gyerekeim. Oszt sok munkátok vót -e máma?
A két gyerek huncutul ,mosolyogva összenézett. Ilonka benyúlt a tarisznyába s elkezdi kipakolni a konyha asztalra ami benne vót.Eg...
2021-08-22 15:36:54
Józsué átka
... bűnös volt. Nem hallgatott Jézusra. Megszegte a parancsolatokat. Megvetette Isten szavát. Tolvaj volt. Kapzsi volt. Elárulta az Urát.

Ne hagyjátok hogy bárki is elbolondítson benneteket. Az Isten Igéje iránti tisztelet kéz a kézben jár maga az Isten iránti tisztelettel. Aki nem tiszteli az Isten szavát, az nem tiszteli Istent. Szoros kapcsolat van Isten és az Ő szava kö...
2021-08-20 07:38:48
Pályaválasztás
... Korintus 11:20-ban: ,,Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket." Ez a feddése Pálnak nem áll szemben Krisztus tanításával a Lukács 6:29-ben, miszerint ,,Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is."
Nincs itt semmif...
2021-07-27 20:34:24
1 2 3 ................583 584 ........875 876 ........1166 1167 1168 
Címkék: Cselekedd Isten, MÓRA FERENC, Csak, Egyedül, Adjon Isten, Megvetette Isten, Isten Igéje, különös világosság, világosságban kell, bűnösök helyett, saját bűneikért, kerékvető kőnek, fene ilyenkor, lánc belőle, bicebóca ember, legények megigazultak, lelkökre hatni, vásárbúl rendre, konyha asztalra, feddése Pálnak, másik arcodat, özvegyasszonynak, nekitántorodott, cselekedeteinek, megparancsoltam, gondolkodtasson, parancsolatokat, szorongattatás, pályaválasztás, fölmérgesedett, megváltónknak, világosságban, hatalmaskodik, elbolondítson, örvendezzünk, keresztyének, tisztelettel, cselekedetek, megigazultak, gondoskodjék, kipirosodott, szabadítson, tarisznyába, forduljatok, tanításával, szegénységi, szükségetek, szeptemberi, világossága, összenézett, meglátjátok, forduljanak, legényeknek, édesanyámat, tanítványok, megbünteti, megmenteni, zsákmányul, benneteket, atyjafiait, üdvözíthet, mindenáron, embereknek, megvetette, hallgatott, világosság, mosolyogva, alkalommal, imádságban, harmadszor, fakanállal,
© 2013 TVN.HU Kft.