Belépés
Csak a kipróbált kap koronát
... még kegyelmi időt a bűnbánatra és hogy újra megragadhassák a kegyelmet, de már nem jutnak igazán erőre és megszentelődésre. Valami eltávozott tőlük, az Úrral való igazi gyengéd, bensőséges közösség nincs már meg.

Ha fokozódik a próbatétel, nő a belső erő és annak a finom megérzése, hogy mi van az Úr tetszésére. Nő a bátorság, tudunk örvendezni a bajb...
2018-11-09 12:13:56
Levelezik a NER-értelmiség:
... világban úgysincs pénz, csak kurzusfilmre - szubbasszusra, hogy a rég tapadó nyálkahártya is leválik az ember légútjairól, felülfesteni, és mozizzon mindenki tetszése szerint, alkalmasint bensőleg rásegítve a dologra.
"A szakemberek úgy tartják, hogy kulturális szokásainkat főként a mûveltségünk, az anyagi lehetőségeink és az életmódunk határozzák me...
2018-06-10 09:26:58
Irótól-84/884
... hunyt ki, amely egyszer fellobbant! Sokan balgatagon nekivágtak, hogy elhagyják Istent, de Isten nem hagyta el ôket emiatt, csak jobbik énjüket veszítették el:ami korábban tudatosan működött bensôjükben, az most öntudatlanul zajlik, s azok, akik belsô elhivatásuknak megfelelôen a Legmagasabb tanácsában ülhetnének, most alávetett eszközként kénytelenek szolgálni ôt.
Legyen m...
2018-04-13 11:49:28
Lelkésztől-78/883
... többször is, ez a nap mindörökre ,,az Úr napja'', a hit napja, az örömé, a közösségé. A tanítványok látják Jézust. Megismerik: Ô az, aki a kereszten meghalt,és hisznek. Az öröm ismertetô jele bensô hitüknek. Tamás is, a ,,Hitetlen'' -- hisz! Az ô hitvallása és Jézus ígérete számunkra szól,akik szemeinkkel nem látjuk a Föltámadottat, és mégis hiszünk a lélek erejében, amelyet Ô ad ...
2018-04-08 13:53:54
Február van
... Éva

...
2018-02-20 07:21:01
Irótól-21/822
Pilinszky János: Vallomások az imádságról

Hogy mit keresünk az imádságban? Akarva-akaratlanul: Istent magát.Errôl a bensôséges, örök és örökké új útról korunk se szűnt meg vallani, s e vallomások éppoly élôek, mint amilyenek az elsô
századokban voltak.
Az ima béke és öröm, de sokszor magas fal állja el az utat, s épp az Istenhez legbuzgóbban igyekvô...
2017-09-10 12:03:34
Szerzetestől-62/810
... területén;legyen tied akár az egész világ: ha nem vagy a kegyelem birtokában, a legdrágább kincsed hiányzik.
Életed legfôbb értelme, hogy megszerezd Krisztus barátságát. Tedd minél bensôségesebbé, s szívesen hozd meg mindenkor azt az áldozatot,amelyet ez a barátság megkíván. Vagy talán lehetséges barátság lemondás nélkül?
Krisztus barátsága az egyetlen kincs, amelyet...
2017-07-30 11:38:43
Irótól-18/807
... dobbanásait érzem. Engedd megérlelnem magamban azt az erényt és tökéletességet, amelyet az ember minden fogyatkozása és tomboló szenvedélyei ellenére már itt a földön elérhet! Add nekem azt a bensô vigaszt, a lélek ama nyugalmát, amely nélkül a röghöz kötött halandó a te szemléletedben nem gyönyörködhetik, s lelke azt a föld feletti szárnyalást el nem érheti,melyre az ájtatos ima ...
2017-07-20 15:23:12
Irótól-14/772
... és beteljesítôjével.
Attól ember az ember, hogy túl akar lépni önmagán, szívét felnyitja az Abszolút Titokra, arra a rejtett Teljességre, amely elérhetetlenül távolinak tűnik, mégis bensôségesebb és jelenvalóbb minden emberi közelségnél. Nem található meg a világ lényei között, mégis mintha róla beszélne, reá utalna minden nagyság és szépség ezen a földön.Talán nevén se tud...
2017-03-19 15:10:36
Én szeretlek téged kedves fa. Veled vagyok.
... nem lehet, akkor majd széltébe növök. Majd meglátják, mire mennek vele. Végül is, ő csak növekedni akart, érezni akarta a napot, a szelet, a földet, örömre vágyott és örömöt akart adni. Bensőjében egészen pontosan érezte, hogy a növekedés helyes dolog, így hát most oldalágakat hajtott.

- “Hát ezt nem tudom megérteni" - morgott a molnár a fele...
2016-02-17 12:59:28
1 2 3 ...14 15 ..21 22 .28 29 30 
Címkék: Pilinszky János, Abszolút Titokra, finom megérzése, ember légútjairól, anyagi lehet&#245, életmódunk határozzák, most öntudatlanul, tanítványok látják, kereszten meghalt, öröm ismertetô, lélek erejében, egész világ, kegyelem birtokában, legdrágább kincsed, barátság megkíván, egyetlen kincs, ember minden, földön elérhet, bensô vigaszt, röghöz kötött, föld feletti, rejtett Teljességre, világ lényei, növekedés helyes, gyönyörködhetik, elérhetetlenül, tökéletességet, megragadhassák, szemléletedben, elhivatásuknak, ohexpufyngtive, föltámadottat, szubbasszusra, legbuzgóbban, nyálkahártya, felülfesteni, szerzetestől, szenvedélyei, öntudatlanul, fogyatkozása, kurzusfilmre, szokásainkat, kénytelenek, dobbanásait, közelségnél, veszítették, szárnyalást, legmagasabb, megérlelnem, légútjairól, irqfyautydq, oldalágakat, századokban, teljességre, akaratlanul, jelenvalóbb, szemeinkkel, alkalmasint, szakemberek, tanítványok, örvendezni, határozzák, tetszésére, életmódunk, veltségünk, kulturális, beteljesít, értelmiség, eszközként,
© 2013 TVN.HU Kft.