Belépés
Gyermekétkeztetés helyi termékekből
... tej­ter­me­lők­kel, de ezt még a pol­gár­mes­ter nem adta fel, most igyek­szik a tör­vény­szab­ta tá­vol­sá­gon belül, de tá­vo­labb­ról be­szál­lí­tót ke­res­ni. Ugyan­így nem si­ke­rült meg­ál­la­pod­ni a bics­kei ma­lom­mal a liszt és a kör­nyék­be­li tész­ta­üze­mek­kel a tész­ta­fé­lék be­szer­zé­sé­re. Mind­há­rom eset­ben az volt a gond, hogy az ár-ér­ték arány fel­bo­rult....
2013-06-04 14:57:44
1 
Címkék: tör­vény­szab­ta tá­vol­sá­gon, bics­kei ma­lom­mal, tész­ta­fé­lék be­szer­zé­sé­re, ár-ér­ték arány, termékekből, igyek, ugyan, liszt, belül, arány, helyi,
© 2013 TVN.HU Kft.