Belépés
Tallóztam
...
Vészi Endre : MadárformánKeselyű tollaim
fekete tollaim
hullanak, szállanak -

Egykori fészkeim
ág-hegyi fészkeim
pelyhekre mállanak -

Öregebb, keserűbb,
veszítve a derűt,
csalódva, csalatva -

várok egy kicsi jót;
mint a madárfiók
tátog a falatra.

...
2018-04-14 04:42:38
Vészi Endre : Madárformán
... tollaim
fekete tollaim
hullanak, szállanak -

Egykori fészkeim
ág-hegyi fészk...
2018-04-13 10:30:11
Elhagyott szoba
Elhagyott szobaként tátongok Üresen.
Megcsaltak. Már csak a pókhálóm eresztem.
Emlékvisszhang csendje konga-dob ütemem,
Omló VAKolatom pergeti lelketlen.

Elhagytak csalatva emlék-omló falnak,
Kóbormacskák jelöltek meg riasztásnak.
Bontsatok le! - üvölteném én a fagynak!
...De vakegér se majszol el sajtbarátnak....
2015-05-22 22:38:43
Vörösmarty Mihály HŰSÉG
... oldalcsont
Már sok férfit tőrbe vont.
Bár szerelmed tisztán ég
S véghetetlen mint az ég,
Zálogúl add szívedet,
E legdrágább kincsedet,
Vagy megvetve, vagy csalatva,
Így is, úgy is megromolva,
Veszteséged bármi nagy,
Gúny s nevetség tárgya vagy.

Élj azért a gyors idővel,
Ne törődjél a hűséggel:
Kölcsön esik, ha te cs...
2014-12-01 18:56:43
Szilágyi Hajnalka: Eretnek fohász
... barázdákat festettél
a világ tágra nyílt szemeibe,
majd az idő kegyetlen ránca
egyetlen ecsetvonásoddal,
könnyként csorgott le a vén óceánba.

Csaltál, hogy ma is csalatva légy
száz halált láttál, éltél-haltál,
és te mindig újjászülettél.
Könnyed lépés lettél
haldoklók lelkében,
és ha kedved tartotta,
pengeélen keringőt t...
2014-08-30 04:26:48
39
...39

Margit kimerülten karszékébe veté magát. - Mindennek vége van - mondá felsóhajtva -, de jobb így. Most nyugodtabbnak érzem magamat; legalább kimondhatám érzéseimet, legalább tudja, hogy a viszonyt, mely egykor összefűzött, semmi sem állíthatja többé helyre, s hogy őt megvetem. S mily megalázva,...
2013-02-13 08:56:38
37
...37

Káldory azt, hogy távozása után neje rögtön falura utazott, még Bécsben hallotta meg. Ismerte Margit szenvedélyességét. Tudta, hogy ő azon véghetlenül nemes, de nem mindig kellemes nők közé tartozik, kik férjök iránti magukviseletében csak szívöket követik; s el vala készülve, hogy most, midőn tő...
2013-02-13 08:55:03
34
... pusztán örökké.

Margit mondhatatlanul szerencsétlennek érezé magát. Első pillanatban Adorján magaviselete szenvedélyes keservvel tölté lelkét. Sértve szerelmében s büszkeségében, csalatva abban, mi neki e világon legszentebb volt, maga a szenvedély erőt adott lelkének. Most ereje meg vala törve. Mintha szívének minden húrjai túlfeszítve, egyszerre szakadtak volna meg; k...
2013-02-13 08:52:32
9
... másneműek.

- S ugyan miben állhatnak ezek? - szólt a grófné nem minden nyugtalanság nélkül.

- Száz ember közül, ki azáltal válik szerencsétlenné, mert magát az életben csalatva látja, kilencvenkilenc csak önmagát csalta meg. Az emberek többsége nem tapasztalások, hanem ábrándjai miatt veszti el örömét az élethez, s éppen azért nem lehet semmi veszélyesebb, mi...
2013-02-13 08:23:54
szeretettel
... semmi, ami bárgyú. Nem kellenek ők se, kik titkon az éggel rádión beszélnek, a jósok, a boncok,a ferde vajákos, ki cifra regéknek gőzébe botorkál, csürhe-silányok,kik csalva, csalatva egy jelre lehullnak........................... .................................... .....Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell,őt szeretem, ki érzi a földet,tapintja merészen...
2012-06-07 10:37:35
1 2 
Címkék: Vészi Endre, Vörösmarty Mihály, Szilágyi Hajnalka, Omló VAKolatom, Ismerte Margit, pókhálóm eresztem, gyors idővel, világ tágra, szenvedély erőt, életben csalatva, emberek többsége, éggel rádión, ferde vajákos, jelre lehullnak, kell nekem, magukviseletében, szerencsétlennek, ecsetvonásoddal, kilencvenkilenc, szerencsétlenné, emlékvisszhang, mondhatatlanul, újjászülettél, nyugodtabbnak, tapasztalások, büszkeségében, szenvedélyes, kepfeltoltes, sajtbarátnak, nyugtalanság, magaviselete, kóbormacskák, veszélyesebb, riasztásnak, kimondhatám, szeretettel, összefűzött, madárformán, veszteséged, véghetetlen, felsóhajtva, túlfeszítve, szerelmében, pillanatban, legszentebb, véghetlenül, vörösmarty, állíthatja, érzéseimet, oldalcsont, legdrágább, kimerülten, karszékébe, megcsaltak, barázdákat, szenvedély, megromolva, szerelmed, bontsatok, vakolatom, lelketlen, elhagytak, lehullnak, üvölteném, szakadtak, másneműek, pengeélen, mindennek, állhatnak, megalázva, tallóztam,
© 2013 TVN.HU Kft.