Belépés
Imádság
... fordítsam, amit elém adtál. Ne engedd, hogy azt egészen a földi hiábavalóságok körül töltsem el, hanem az legyen mindenkor fő célom, igyekezetem és kívánságom, hogy ez életben a te dicsőségedre lehessek, ez élet után pedig a mennyországba mehessek. Tartóztass engem az olyan szorgoskodástól, mely miatt szolgálatodnak és üdvösségemnek nagy munkáját félretenném vagy nagy hiányosságga...
2019-01-13 14:40:55
Imádság
... szülők imádsága gyermekeikért


Óh mindenható, bölcs és jó Isten, aki többi áldásaid és adományaid között gyermekeket is adtál nekem, hogy azokat a te félelmedben és dicsőségedre neveljem! Tudom, hogy minden munkám hiányos, minden igyekezetem hiábavaló a te áldásod, kegyelmed és segedelmed nélkül.
Bemutatom azért őket szent Felségednek magammal együtt ebben az ...
2019-01-11 13:23:58
Kilenced Árpád Házi Szent Margithoz..
... nap

Jézusom, add, hogy minden szülő felismerhesse, hogy gyermeke Istené és nem az övé. Felismerhesse, hogy ajándékba kapja őket az Atyától, s nevelnie kell a jóra, a Te dicsőségedre, az evangéliumi életre.
Uram, küldd el Szentlelkedet minden szülőnek, hogy felismerhessék ezt az igazságot!

Miatyánk....Üdvözlégy....Dicsőség...
Árpád-házi S...
2019-01-10 09:49:33
Újévi ima
... el a következő imádság felett.

,,Úr Jézus, ma ismét egészen Neked szentelem magamat. Azt akarom, hogy ebben az évben is vedd kezedbe életemet, és használd fel a Te dicsőségedre. Vedd egész valómat, hadd adjam neked mindenem.

Kérlek, óvj meg a bűntől és mindattól, ami szégyent hoz nevedre!

Add, hogy engedjek Igéd tanításának. Szeretnék benne el...
2019-01-03 09:01:20
Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnék Uram neked
... bánatot és a gyötrődést is, mert ez még jobban hozzád kapcsol.

Uram, köszönöm ünnepeimet, örömeimet. Köszönöm, hogy ma este is örülhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk a te dicsőségedre.
Uram köszönöm az egyszerű hétköznapokat. a szokásos jeleket, hangokat, melyek irányítják hétköznapjaimat, de amelyek végül is a te hangod, és hozzád vezetnek.

Köszönöm U...
2018-12-31 21:17:13
Imádság
... erőtlenségemben, hogy keresztemet úgy vehessem fel és úgy viselhessem, hogy abban a te akaratodat s az én kötelességemet teljesíthessem és megnyerhessem azt, hogy keresztviselésem neked dicsőségedre, nekem üdvösségemre szolgáljon.
Ezért add, hogy igazán megértsem: a nyomorúságokkal nem gyötörni, hanem gyógyítani és áldani akar engem Isten és ezért az a méltó és illő, hogy ak...
2018-10-23 19:43:16
Imádság békességért
... félelmeim és aggodalmaim uralkodjanak bennem, hanem a te békességed.

Ezért most átadom neked minden gondomat, és ...
2018-09-27 12:46:12
Ismét szemünk láttára épül ki egy diktatúra az országban! Te hol állsz: a diktátor mellett, vagy vele szemben?
... képzeli.
De hogyha elfecsérli s rontja majd
A főztet, akkor gyúlsz késő haragra.
Pedig mit vársz mást egy műkedvelőtől? -
Aztán mi végre az egész teremtés?
Dicsőségedre írtál költeményt,
Beléhelyezted egy rossz gépezetbe,
És meg nem únod véges-végtelen,
Hogy az a nóta mindig úgy megyen.
Méltó-e ilyen aggastyánhoz e
Játék, ...
2018-07-29 21:06:39
Isten szolgálatában
... megszentelődés ajándék, új élet, de egyúttal feladat is. "Légy szent, mert én is az vagyok." E...
2018-07-27 07:18:53
Szent Klára imája Krisztus öt szent sebéhez
... ellenségeiddel szemben, hogy a te erőddel legyűrhessem őket. És a te legkegyesebb halálod által szabadíts meg engem a jelen és az eljövendő élet minden veszedelmétől, és tégy méltóvá engem dicsőségedre a te országodban. Ámen.
Imádság: Miatyánk... Üdvözlet: Üdvözlégy...

A jobb lábhoz
Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges jobb Lábad sebéért, édességes Ura...
2018-07-14 08:43:50
1 2 3 .......23 24 ....35 36 ...46 47 48 
Címkék: Kilenced Árpád Házi Szent Margithoz, Szent Klára, Árpád-házi, Köszönöm, diktátor mellett, földi hiábavalóságok, legyen mindenkor, mennyországba mehessek, olyan szorgoskodástól, evangéliumi életre, következő imádság, egyszerű hétköznapokat, szokásos jeleket, egész teremtés, rossz gépezetbe, eljövendő élet, jobb lábhoz, keresztviselésem, hétköznapjaimat, erőtlenségemben, nyomorúságokkal, szorgoskodástól, megszentelődés, ellenségeiddel, kötelességemet, teljesíthessem, szolgálatodnak, hiábavalóságok, felismerhessék, gyermekeikért, megnyerhessem, üdvösségemnek, mennyországba, szolgálatában, szentlelkedet, felismerhesse, hétköznapokat, beléhelyezted, veszedelmétől, dicsőségedre, táncolhatunk, énekelhetünk, legkegyesebb, aggastyánhoz, legyűrhessem, műkedvelőtől, uralkodjanak, hiányosságga, üdvösségemre, országodban, félretenném, gyermekeket, igyekezetem, felségednek, evangéliumi, békességért, félelmedben, tanításának, viselhessem, keresztemet, aggodalmaim, segedelmed, kívánságom, költeményt, akaratodat, szentséges, elfecsérli,
© 2013 TVN.HU Kft.