Belépés
Nagypéntek az év legcsendesebb napja
... szentáldozásból.
Ezen a napon a templomokban elhangzik a szenvedéstörténet, a passió, dramatikusan idézve fel Krisztus szenvedését.

A szentbeszéd után az egyetemes könyörgések következnek. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció a tíz könyörgés után idén a járvány miatt egy tizenegyediket is beiktatott, amelyben megemlékeznek a betegekről, a halottak...
2020-04-10 20:31:47
Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak (Zak 12,10)
... mellé, mind ilyen alkalmak.
A templomi liturgia hiányában otthonunkban is próbáljunk meg elmélkedni minderről. A nagypénteki liturgiának a passió, a kereszthódolat és az egyetemes könyörgések a legfontosabb részei. Tíz könyörgést imádkozik ilyenkor Egyházunk, kezdve az Anyaszent egyházért és végezve a szenvedőkért, most azonban mindenképpen kapcsoljunk hozzá egy tizenegyedike...
2020-04-10 09:32:19
Nagypénteken Krisztus kereszthalálára emlékeznek a keresztények
... valamint a szentáldozásból.
Ezen a napon a templomokban elhangzik a szenvedéstörténet, a passió, dramatikusan idézve fel Krisztus szenvedését.
A szentbeszéd után az egyetemes könyörgések következnek. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció a tíz könyörgés után idén a járvány miatt egy tizenegyediket is beiktatott, amelyben megemlékeznek a betegekről, a halot...
2020-04-10 07:04:40
Pietrelcinai Szent Pio áldozópap - napi ige 2019 évben
... ugyanis el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint."
Ezek az evangélium igéi.
Mt 16,24-27

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
32. A PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL
Pap: Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó Pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket!
Lektor: 1...
2020-01-05 20:50:20
Házszentelés
...
I. A HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE

Pap: Békesség e háznak és minden lakójának! / A mi Urunk Jézus
Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje
legyen mindnyájatokkal!

II. BEVEZETŐ IMA (vagy ének)

Hol hit, ott szeretet; Hol szeretet, ott béke; Hol béke, ott áldás; Hol áldás,
ott Isten; Hol Isten, ott szükség nin...
2019-12-29 10:33:13
Szeptember 8. Égi Édesanyánk Mária születésnapja
... mondott:
"Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki,ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten.''
Ezek az evangélium igéi.

Könyörgés
Egyetemes könyörgések Szűz Mária születésének ünnepére (Kis Boldogasszony) (Szeptember 8.)
Pap: Örvendezzünk, testvéreim, a mai ünnepen, mert hatalmas közbenjárónk született! A Kis Boldogasszo...
2019-09-07 10:11:07
Húsvét 7. vasárnapja 06.02
... imádták.
Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.
Ezek az evangélium igéi. Lk 24,46-53

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját Atyjának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljöve...
2019-06-02 08:37:09
Sienai Szent Katalin szűz
... születnetek! A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született."

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
33. AZ EGYHÁZ TANÍTÓKRÓL
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság Atyját, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit!
Lektor: 1. Adj, ...
2019-04-29 09:59:51
Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja
... ahol a megváltás áldozata megtörtént.

A nagypénteki ősi szertartás már a kezdeti időktől kialakult, és három fő részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár e...
2019-04-19 08:01:51
Nagypéntek 04.19 - Igenaptár oldalon
... Istenünk vezesse békében, növelje egységben, s az egész világon tartsa meg épségben, és adja meg nekünk, hogy békés nyugalomban éljünk, és dicsőíthessük a mindenható Atyaistent!
(A könyörgések előtt csendben imádkozunk.)
Mindenható, örök Isten, te örök dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad: őrizd meg a megváltás művét, hogy Egyházad az egész világon el...
2019-04-19 07:56:41
1 2 3 .....21 22 ..31 32 ...41 42 43 
Címkék: Nagypénteken Krisztus, Pietrelcinai Szent Pio, Sienai Szent Katalin, Jézus Krisztus, Szentségi Fegyelmi Kongregáció, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, PÁPÁKRÓL VAGY LELKIPÁSZTOROKRÓL, Krisztus Urunkat, HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE, Urunk Jézus, BEVEZETŐ IMA, Szűz Mária, EGYHÁZ TANÍTÓKRÓL, Krisztus Urunkban, templomokban elhangzik, szentbeszéd után, egyetemes könyörgések, járvány miatt, templomi liturgia, nagypénteki liturgiának, legfontosabb részei, evangélium igéi, szűz gyermeket, mindenható Istent, megváltás áldozata, kezdeti időktől, igeliturgiából olvasmányokkal, kereszt előtti, szentáldozás szertartásából, szertartás kezdetén, egész világon, mindenható Atyaistent, könyörgések előtt, megváltás művét, keresztülszúrtak, kereszthalálának, kereszthalálára, szentáldozásból, istentiszteleti, mindnyájatokkal, ministránsokkal, szertartásából, könyörgésekkel, tizenegyediket, olvasmányokkal, kereszthódolat, igeliturgiából, boldogasszony, megemlékeznek, legcsendesebb, föltekintenek, születésnapja, dicsőíthessük, tizenegyedike,
© 2013 TVN.HU Kft.