Belépés
Mai evangélium - Szent Lukács evangélista 10.18
... feltételezhető, hogy Szent Lukács Antiochiában nőtt fel pogány görög nemzetiségű családban. Leírásaiból kitűnik, hogy tájékozott volt a városban és az antiochiai keresztények körében. És bár két szentírási könyvet tulajdonít neki a hagyomány, személyéről mégis keveset lehet tudni. Igazi evangélista, aki nem önmagáról, hanem a világ Üdvözítőjéről akar beszélni, hogy minden istensze...
2019-10-18 13:06:32
Évközi 26. vasárnap 09.29
... évek óta. És a kis könyv tartalma, üzenete sem változott semmit, ilyen a használati utasítás jellege, akárhányszor olvashatom újra ugyanazt a részt, nem fog többletet adni soha.
Szentírási szövegeink más jellegűek. Érdemes őket újra és újra elővenni, elolvasni, elmélkedni róluk. Bár a szöveg nem változik, ugyanannyi betű és szó írja le a történetet, mégis mindig más kijelenté...
2019-09-28 22:33:57
Püspökké szentelték a Váci Egyházmegye új főpásztorát, .....
... Testvérek!
Püspökszentelésre gyűltünk össze, Szent Bertalan apostol ünnepén. A mai evangéliumban egy apostolról hallottunk, akit az elbeszélés Nátánaelnek nevez. Azért választotta az Egyház ezt a szentírási szakaszt a mai ünnepre, mert elfogadja a hagyományt, hogy ez a Nátánael azonos Bertalan apostollal.
Különleges ennek az apostolnak a meghívása, hiszen először csak ér...
2019-08-25 07:18:08
Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte Borsos József pálos
... Érdemkereszt kitüntetést adományozta számára.
Borsos József pálos szerzetes-papi szolgálatának irányát Márk evangéliumának szakasza határozta és határozza meg ma is:
,,Ez a szentírási szakasz egy béna meggyógyításáról szól, akit a nagy tömeg miatt nem tudtak Jézus közelébe vinni, ezért egy háztetőt megbontva engedték a Megváltó elé. Pálos szerzetesként a mai világba...
2019-08-18 22:33:18
Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
... teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva figyelték. Nem tudós értekezést hallottak a papság mivoltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szavait.
Képen: Benozzo Gozzoli: Páduai Szent Antal (Santa Maria d'Aracoeli, Róma, 1450 körül)
.....................
2019-06-13 23:01:27
húsvét 3. hét csütörtök 05.09
... ,,Érted-e, amit olvasol?" Az így válaszolt: ,,Hogyan érthetném, hacsak valaki meg nem magyarázza?"
Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje. Éppen ezt a szentírási részletet olvasta:
Mint a juhot, úgy vitték leölésre, s miként a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta szólásra ajkát.
Megaláztatásában vétetett el róla az íté...
2019-05-09 10:16:41
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok 05.03
... apostolok felsorolásában mindig az ötödik helyen említi őt a Szentírás. Vértanúhalált szenvedett: Hieropoliszban keresztre feszítették.
Jakab az Úr unokatestvére, Alfeus fia. Ő az egyik szentírási úgynevezett "katolikus levél" szerzője. Jeruzsálem első püspöke, aki az apostoli zsinaton a pogányságból megtért keresztények érdekeit képviselte. Kemény életet élt, és sok zsidót t...
2019-05-03 10:42:22
Erdő Péter bíboros gondolatai nagyhétre
... hitünkkel és Krisztus tanításával az óvatosan közeledő ember, de a rendszeres templombajáró is ilyenkor találkozik. Ezért is írja elő az Egyház, hogy a szentmise prédikációjának az elhangzó szentírási részletekhez kell kapcsolódnia. De persze nem csak a felolvasott szakaszok ismétlése a szentbeszéd, mert szólnia kell hozzánk, a jelenlévőkhöz. Talán a legjobb, ha a felkészülés sorá...
2019-04-18 16:59:06
A válasz a korai egyház tanítóknál keresendő...
... hogy bűnbe vigye ős szüleinket?
A válasz a korai egyház tanítóknál keresendő, közülük is Szent Jeromosnál. Jeromost bízta meg I. Damasus pápa, hogy fordítsa le a héber és görög szentírási szövegeket az akkori latin köznyelvre (vulgata versio) - így született meg a Vulgáta, mely lassan végleg felváltotta a korábban használt ólatin szövegek sokaságát. Szent Jeromos tizenö...
2018-12-16 21:34:56
Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?
... lélek könnyen utakat találhat az egész evangéliumhoz, főként ha a rózsafüzért a tartós összeszedettség különleges állapotában imádkozzák. [...] Annak érdekében, hogy az elmélkedés szentírási alapot kapjon és mélyebb lehessen, hasznos, ha a titok kimondása után fölolvasnak egy, a körülményeknek megfelelő rövidebb-hosszabb szentírási részt. Az egyéb emberi szavak ugyanis soha ne...
2018-10-06 23:14:04
1 2 3 .9 10 .14 15 .18 19 20 
Címkék: Szent Lukács, Váci Egyházmegye, Borsos József, Páduai Szent Antal, Szent Fülöp, Szent Jakab, Erdő Péter, Szent Lukács Antiochiában, Szent Bertalan, Benozzo Gozzoli, Santa Maria, Szent Jeromosnál, Szent Jeromos, korai egyház, antiochiai keresztények, világ Üdvözítőjéről, használati utasítás, apostolról hallottunk, elbeszélés Nátánaelnek, szentírási szakaszt, szentírási szakasz, béna meggyógyításáról, nagy tömeg, háztetőt megbontva, papság mivoltáról, legszebb hasonlatokat, legtalálóbb szentírási, mélységes megtapasztalások, szentírási részletet, bárány elnémul, ötödik helyen, egyik szentírási, apostoli zsinaton, pogányságból megtért, óvatosan közeledő, rendszeres templombajáró, szentmise prédikációjának, elhangzó szentírási, felolvasott szakaszok, felkészülés sorá, akkori latin, korábban használt, egész evangéliumhoz, tartós összeszedettség, elmélkedés szentírási, titok kimondása, körülményeknek megfelelő, egyéb emberi, megaláztatásában, meggyógyításáról, megtapasztalások, összeszedettség,
© 2013 TVN.HU Kft.