Belépés
Érdekes mondások
... 12:30-ig, akkor ebédelni is.
Mondd neki, hogy kurva elfoglalt vagyok - vagy fordítva.
Csak biztos napokon szerelmeskedj! Amikor a férj úton van!
Barátok jönnek, mennek... az ellenségek gyűlnek.
A szerelem elôször csak óhaj, majd sóhaj, és végül: ó, JAJ!
Ha anyósod csókol, gondolj arra, hogy Krisztus is szenvedett!
Olyan hideg volt, hogy egy ügyvéd a s...
2018-08-21 22:22:42
A képze­let isteni képesség.
...

Minden kapcsolat a képzelet teremtménye, mert mindannyiszor, ha kilépsz önmagadból, csupán a képzelet ajtaján lépsz át. Nincs más ajtó. A barát, az ellenség: mind a képzeleted teremtménye. Ha teljesen leállítod a képzeletedet, egyedül vagy, tö­kéletesen egyedül. Amint megérted, hogy az élet és minden kapcsolata a képzelet teremtménye, nem ha­dakozol többé az élet ellen,...
2013-07-23 13:27:11
Kerecseny János: A vörös 140 millió
... honfitársaik örvendenének, ha a Deutsches Haus-hoz címzett étteremben üres főzelékhez jutnának. Viselkedésükkel felhívják a rendőrség és a magyar kommunisták figyelmét, mint ahogy a lakosság ellenszenvét is kiváltják. Pedig a bécsi nép igen szívélyes a magyar hazafival szemben. Megérti nélkülözésüket, szívesen áll rendelkezésükre, csak azt nem szereti, hogy beleavatkozzanak dolgai...
2013-03-23 18:03:25
szeretettel
... rendőrség az állam őre - azt az intézményt védi, amelyről a fasiszta dogma azt állítja, hogy se ellene, se nélküle semminek sem szabad történnie. A rendőr védi az államot legveszedelmesebb ellensége: állampolgárai ellen. A titkosrendőr az utcán áll - s amint Attilio mutatja -, a Duce útját jelzi. A Palazzo Venezia naponta fotografált balkonjától a Villa Torloniáig tízméterenként á...
2012-05-10 12:52:08
szeretettel
... harminckettedik,vagy a száztizedik nőnél, az üvöltés, az asztalborítás, a pofonvagy a lövés előtt - de egyszer valahol megáll, s bekapcsolja azelfojtás mechanizmusát. Vagy ezért, mert erősebb az ellenség,vagy azért, mert megijed a börtöntől, a káosztól, s a bajtól,amelyet magára idézett - de megáll. És gátat vet indulatainak,elnyomja kielégületlen szenvedélyeit, s amikor körülnéz,...
2012-04-24 07:16:39
szeretettel
... már az ünnepségek első napján elfoglalták biztosított helyüket a nézőtéren, amikor hirtelen zavargás támadt, és a nép mintegy jeladásra kórusban kezdett üvöltözni, hogy a volscusok Róma ellenségei, és hogy az ünnepségek alatt a város elfoglalását tervezik. Rothadt gyümölcsöket, szabadosok botjait és szent gallyakat kezdtek dobálni a volscusokra, úgyhogy nekik a kezükkel kellett vé...
2012-04-19 19:24:32
szeretettel
... az apróhirde¬tésekből? - lesznek a professzorok, az akadémikusok; eladó leányok szoknyája alatt található a tanári kalap és az akadémiai tagság.)
A legtöbb magyar tudós szinte ellenséges, idegenkedő, kárörvendő világot talál maga körül, midőn Magyarországon először széttekint. A gyufa feltalálója, Irinyi szegényen és elhagya¬tot¬tan halt meg, sohasem vették sem...
2012-04-09 10:04:53
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... Magyar Királyságot az Árpád-korban keletrl és nyugatról egyaránt számos tá madás érte, az ország hadereje azonban m i n d e n esetben sikerrel szállt szembe a tá madókkal. Egyetlen olyan ellenség tört az országra, amellyel szemben elégtelennek bizonyultak a magyar seregek: a mongol vagy más néven a tatár h a d . Az 1241-1242ben lezajlott tatárjárás olyan hatalmas pusztulást okozot...
2012-02-22 21:26:22
szeretettel
... Orczy! - mondta az asszony, s a teste csakúgy remegett a kacagástól.
A magas úr szigorúan nézett a kisdiákra:
- Hogy híjnak?
De a gyerek úgy érezte, hogy itt most mindenki ellensége, sovány kis arcát, vastag szemöldökét összehúzta, s nem szólt.
- Hja, te vagy a fiam kis barátja! - És elmosolyodott, s rátette kezét a kisdiák fejére. - Ez az, akiről Gyéres t...
2011-05-17 17:41:45
szeretettel
... felelt Cecey a székre zöttyenve -, ennek a papnak a nyelvét vágatta le Szapolyai, nekem meg a jobb kezemet. Hát nem bolond ez, hogy a maradék nyelvével Szapolyait védi?
- Ha csak az én ellenségem volna - felelt a pap is megcsöndesült hangon -, régen megbocsátottam volna neki. De azért még így is azt mondom, hogy inkább ő legyen az ura a magyarnak, hogysem a német.
-...
2011-05-17 17:33:09
1 2 
Címkék: Kerecseny János, Deutsches Haus-hoz, Palazzo Venezia, Villa Torloniáig, Magyar Királyságot, képze­let isteni, férj úton, ellenségek gyűlnek, szerelem elôször, képzelet teremtménye, képzelet ajtaján, képzeleted teremtménye, élet ellen, magyar kommunisták, lakosság ellenszenvét, magyar hazafival, intézményt védi, fasiszta dogma, rendőr védi, államot legveszedelmesebb, száztizedik nőnél, lövés előtt, ünnepségek első, volscusok Róma, ünnepségek alatt, város elfoglalását, kezükkel kellett, tanári kalap, akadémiai tagság, legtöbb magyar, gyufa feltalálója, ország hadereje, magyar seregek, mongol vagy, 1241-1242ben lezajlott, teste csakúgy, kisdiák fejére, székre zöttyenve, nyelvét vágatta, jobb kezemet, maradék nyelvével, beleavatkozzanak, viselkedésükkel, rendelkezésükre, harminckettedik, magyarországon, nélkülözésüket, megbocsátottam, tízméterenként, asztalborítás, szenvedélyeit, kielégületlen, mechanizmusát, mindannyiszor, elmosolyodott, állampolgárai, szerelmeskedj, megcsöndesült, honfitársaik, örvendenének,
© 2013 TVN.HU Kft.