Belépés
A Kegyelmes szenvedése
A Kegyelmes szenvedése

"Mindnyájan mint juhok eltévelyedtünk..." Ézsaiás 53,6.7

Hogy a bűnösöket üdvözítse, az Isten Fiának szenvednie kellett. Nem vértanúként szenvedett, akinek a halála részvétet kelthetne. Ő Istennek a bűn elleni haragja miatt szenvedett. Igénk azt mondja a bűnről, hogy az voltaképp saját út választása, olyan, mint egy juh eltévelyedése. A ...
2018-03-25 07:05:21
Napi Ige
...“És ő megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté."
Ézsaiás 53:5-6...
2014-03-31 09:39:08
Munkácsy Mihály Krisztus Trilógiája
... kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontat a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyúlánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.
(Ézs 53,2-6 Károli fordítás)
...
2013-04-04 12:31:44
2012.4.24, Kedd
... megújul napról napra. (2Kor 4,16b)
A mai nap bibliai olvasmányai: 1Kor 4,9-16 -- 1Pt 4,12-19

Kedd

A jó pásztor


Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté!
Ésaiás 53, 6.

Szeretteim, ha mi magunk is tudnánk magunkat legeltetni és vezetni, eltévelyedéstől megóvni, sa...
2012-04-24 16:40:12
Szeretteim, ha mi magunk is tudnánk magunkat legeltetni
...
Kedd

A jó pásztor


Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté!
Ésaiás 53, 6.

Szeretteim, ha mi magunk is tudnánk magunkat legeltetni és vezetni, eltévelyedéstől megóvni, saját érdemünkkel a bűnbocsánat kegyelmét megnyerni, ha az ördögnek ellenállhatnánk, a bűnt és halált ...
2012-04-24 09:57:12
NAGYPÉNTEK Ésaiás 53, 1-12
...
5
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
6
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.
7
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, é...
2011-04-22 11:13:19
A 23. Zsoltár (5/3.)
...

A Szentírásról is gyakran mondják: ,,Ez a könyv távol tart a bűntől". Mert bizony Isten Igéje gyorsan szívünk közepébe talál, hogy megdorgáljon és helyes útra térítsen, ha eltévelyedtünk. Az élő Isten az élő Ige által meggyőzi lelkiismeretünket arról, hogyan kell viselkednünk. Ily módon megmaradunk Krisztus uralma alatt, aki azt akarja, hogy az igazság ösvényein j...
2011-03-02 13:28:23
Pier Paolo Pasolini
... szétszóródott
szegény fiaidra
íme, már alig-élve,
ezt a véges Képet hagyod.
Jóságos ifjú,
könnyű test,
fényes tincsek...
Szent János.
Eltévelyedtünk
a közöny fellegeiben,
de Magában minket hív,
s hozzánk szól
a Te Testedről.

VI.

Krisztus immár
testébe megtért.
Pupillája...
2011-01-18 11:17:09
A Katolikus Biblia
... közel,
1Kir 8.47
ha akkor magukba szállnak azon a földön, ahová fogságba hurcolták őket, megtérnek és szorongatóik földjén hozzád könyörögnek és megvallják: Vétkeztünk, eltévelyedtünk, istentelen útra tértünk,
1Kir 8.48
ha tehát szívük, lelkük mélyéből hozzád térnek ellenségeik földjén, akik elhurcolták őket, és ha imádkoznak hozzád a felé a föld felé fordulva,...
2010-11-08 16:05:19
Ősök őse
... pottyant, hol nem jártak.

Úgy megtetszett lába nyoma,
hogy azóta üres a fa!

Ez volt hát az ősbűn ténye,
ezért nézünk fára, égre...!

Mert nagyon eltévelyedtünk,
majomból emberré lettünk!

Darwin atya rájött végre,
honnan származik a népe!

Én azonban úgy gondolom,
nekem majom nem rokonom!

Aki m...
2010-11-01 12:20:38
1 2 3 
Címkék: Napi Ige, Munkácsy Mihály Krisztus Trilógiája, NAGYPÉNTEK Ésaiás, Pier Paolo Pasolini, Katolikus Biblia, Isten Fiának, Isten Igéje, Szent János, bűnösöket üdvözítse, halála részvétet, voltaképp saját, bűnbocsánat kegyelmét, ördögnek ellenállhatnánk, könyv távol, igazság ösvényein, véges Képet, közöny fellegeiben, föld felé, ősbűn ténye, megsebesíttetett, eltévelyedéstől, ellenállhatnánk, békességünknek, eltévelyedtünk, szétszóródott, eltévelyedése, mészárszékre, szentírásról, megrontatott, viselkednünk, megdorgáljon, szorongatóik, megtetszett, mindnyájunk, érdemünkkel, vétkeinkért, vértanúként, kínoztatott, megmaradunk, olvasmányai, fellegeiben, elhurcolták, könyörögnek, ellenségeik, bűnbocsánat, trilógiája, szenvedése, gyógyúlánk, vétkeztünk, mindnyájan, szeretteim, gyógyulánk, kínoztatik, legeltetni, választása, szenvedett, istentelen, imádkoznak, szenvednie, nagypéntek, bűneinkért, megvallják, büntetése, kepmester, megrontat, kegyelmét, megnyerni, voltaképp, katolikus, üdvözítse, pupillája,
© 2013 TVN.HU Kft.